Facebook icon Twitter icon Forward icon

Professionaliseringsbarometer: e-learning in opkomst

De AVS heeft onlangs onderzoek gedaan naar professionalisering in het onderwijs. Het onderzoek is een vervolg op een onderzoek uit 2012. De enquête is ingevuld door 646 schoolleiders en 45 bovenschools managers/bestuurders.

Uit het onderzoek is een aantal interessante conclusies naar voren gekomen. Elke twee weken zullen we in deze nieuwsbrief een item uit het onderzoek uitlichten.

In deze editie: e-learning en blended learning sterk in opkomst.

De meeste schoolleiders geven aan dat cursussen, trainingen en workshops (88%) worden ingezet als voornaamste vorm van professionalisering. Van de leerkrachten maakt zelfs 94% gebruik van deze vorm van professionalisering. 

Opvallend is echter dat het inzetten van e-learning en blended learning sterk is gestegen. In 2011 was het aantal onderwijsprofessionals dat hiervan gebruikmaakte nog 2%. Dat percentage zit nu op 16% van de schoolleiders en 19% van de leerkrachten. Professionaliseren met behulp van e-learning en blended learning maakt een sterke groei door.

Verder lezen? Ga naar de samenvatting van het gehele onderzoek.

Tweet ButtonFacebook Like Button

Tevredenheidsmonitor scholieren

Uit het landelijke tevredenheidsonderzoek, de LAKS-monitor, gehouden onder 60.000 leerlingen, blijkt dat een vijfde deel van de scholieren ontevreden is over de manier waarop hun docent lesgeeft. Hiermee is het percentage van 11% in 2010 gestegen naar 20% in 2014. De hoeveelheid tevreden scholieren is gelijk gebleven (60%). De ontevredenheid over de motivatie door docenten is het meest gestegen. Over de vakkennis van docenten zijn de scholieren juist meer tevreden dan eerst.

Over de begeleiding van studiekeuzemomenten, zoals voor profiel- of sectorkeuzen en rondom de keuze voor een vervolgopleiding, zijn scholieren niet tevreden. In het onderzoek werd ook gevraagd naar lesinhoud, veiligheid, mogelijkheid tot inspraak en leren met een beperking.

Het LAKS wil met de resultaten scholen en scholieren een instrument geven om met elkaar in gesprek te gaan. De resultaten worden daarom niet alleen landelijk gepresenteerd, maar ook inzichtelijk gemaakt per school voor zowel de leerlingen als voor de deelnemende scholen.

Goede communicatie tussen de onderwijsprofessional en de leerling kan vaak de ontevredenheid bij de leerling wegnemen. Teachers Channel heeft interessante informatie op een rij gezet, waarmee u uw communicatievaardigheden kunt aanvullen.

Tweet ButtonFacebook Like Button

Professionaliseringsagenda

HU - Seminarium voor Orthopedagogiek
Informatiebijeenkomst SVIB
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie over de practitioner en mastercourses SVIB en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Datum: 24 juni, 2014

HCO
Conferentie Bruisend Brein
Een praktische werkconferentie over hersenontwikkeling en onderwijs met o.a. gastspreker Jelle Jolles.
Datum: 25 juni, 2014

Partners

APS
Didactische ICT-rijke gereedschapskist
ICT in het onderwijs gaat over meer dan het ontwikkelen en arrangeren van digitaal leermateriaal. Tijdens de bijeenkomsten vult u uw didactische gereedschapskist.
Datum: 27 augustus, 2014

EDventure
Cursus ‘Beter communiceren met ouders’

Leerkrachten en intern begeleiders verwerven kennis en vaardigheden voor geslaagde communicatie met ouders.
Datum: 18 september, 2014

 

E-learning van Cadenza Onderwijsconsult

Steeds meer onderwijsprofessionals kiezen ervoor om zich verder te professionaliseren met behulp van e-learning en blended learning. Teachers Channel biedt e-learning aan van gerenommeerde onderwijspartijen, waaronder Cadenza Onderwijsconsult. Hieronder wordt de e-learning 'De leerkracht draagt zorg voor afstemming van het onderwijs' uitgelicht.

In deze e-learningcourse leert u op een praktische manier duidelijk wat afstemming behelst en hoe u afstemming kunt toepassen in de klas. U neemt de informatie tot zich door middel van video, achtergrondinformatie, checklists, hulpmiddelen en een eindtoets.

Een relatie met variatie van instructie en begeleiding in termen van leerstof, uitleg, tijd en verwerking dringt zich al snel op. Maar welke technieken spelen daarbij een rol? En om welke verschillen tussen leerlingen gaat het? Wat is effectief?

Tweet ButtonFacebook Like Button

De maakbaarheid van de goede docent

Ankie Cuijpers is docent Duitse Taal en Letterkunde en mentor van vwo-6.
Zaterdag 14 juni was ik in De Balie in Amsterdam. In twee sessies beantwoordden docenten, schoolleiders en andere belangstellenden vanuit hun interesse in onderwijs twee vragen:

1. Wat heeft een leraar nodig om goed onderwijs te geven?
2. Wat heeft de schoolleider nodig om goed onderwijs te faciliteren?

Na de brainstormsessies werden de antwoorden verzameld en via een visual note prachtig samengevat. Sander Dekker, onze staatssecretaris, werd ’s middags betrokken bij de onderwerpen, of noem het verlangens, vanuit het onderwijsveld. Veel open deuren en ook weer de vraag naar ruimte om te professionaliseren.

Met mijn rector Theo Bekker, die afgelopen week bij een onderwijsavond van het NIVOZ over Pedagogisch Tact was, had ik een interessant gesprek over de maakbaarheid van een goede docent. Kun je leren om een goede docent te zijn of is een bepaalde genetische aanleg een voorwaarde om een goede docent te zijn? Ik ben ervan overtuigd, dat je als docent een diepgeworteld verlangen moet hebben om te blijven leren en vooral om te delen met collega’s, alles wat goed is voor de leerling. Nu nog voldoende ruimte om dat te realiseren.

Misschien dat we de gemiddelde doorlooptijd tot een examen langer moeten maken zonder uitbreiding van het curriculum. We leven langer, we werken langer. Waarom dan ook niet meer tijd tot je examen? Dat levert de docent meer ruimte om te professionaliseren en de leerling meer ruimte voor een betere voorbereiding op zijn studiekeuze.

Bekijk de video en visual note van 'De Balie leert'.

Agenda

19 juni, 2014, Zwolle
Landelijk Symposium: Leerlingzorg in het passend onderwijs

23 juni, 2014, landelijk (webinar)
Nederlands in het mbo: differentiëren met ICT


30 juni, 2014, Zandvoort
Feuerstein conferentie 'Over wiens beperking hebben wij het eigenlijk?'

11 september, 2014, Amersfoort
Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid