U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: november 2013

14 december: Landelijke Dag "bipolair en zwanger"

Zaterdag 14 december is het thema van de Landelijke Dag van de VMDB "Bipolair en zwanger". Het ochtendprogramma bestaat uit een lezing van psychiater Anja Stevens over de afwegingen die het aanstaand ouderpaar moet maken, indien de moeder een bipolaire stoornis heeft. Daarna spreekt ervaringsdeskundige Yvon Schouten over het thema. In de middag zijn er diverse workshops, waaronder van de Nederlandse Hersenbank. Voor meer informatie klik hier.

Oproep vrijwilligers voor het webteam

Het webteam van de VMDB kan vrijwilligers gebruiken. We zoeken op dit moment bijvoorbeeld iemand die affiniteit heeft met (jeugd) boeken, films en theater en die de pagina’s op de VMDB-site hierover wil uitbreiden, actualiseren en onderhouden.  Kennis van Wordpress is meegenomen, maar niet noodzakelijk. Je moet wel een beetje ‘handig met computers zijn’.
Richt je brief met je motivatie, plus een toelichting op je kennis en ervaring zowel cultureel als met betrekking tot ICT aan J.Hollemans, webmaster van de VMDB:  vmdbweb@gmail.com.

ADHD of manie?

Amerikaanse biomedici hebben een nieuwe genmutatie ontdekt die manie veroorzaakt. Mogelijk heeft ook een deel van de mensen met ADHD, bij wie medicijnen niet helpen, dezelfde genafwijking. www.wetenschap24.nl

Bipolar Genetics zoekt deelnemers onderzoek

Aan het UMC Utrecht vindt een onderzoek plaats naar de erfelijkheid van de bipolaire stoornis. Voor dit onderzoek worden nog steeds deelnemers gezocht. In een kort filmpje legt onderzoeker Marco Boks uit waar het onderzoek over gaat en wat er van de deelnemers wordt verwacht. VMDB bestuurslid Saskia vertelt over haar ervaringen als deelnemer aan dit onderzoek en waarom ze mee heeft gedaan.

Om het filmpje te bekijken en voor meer informatie: www.bipolargenetics.nl.

Studie anti-depressieve werking elektromagneten

De afdeling Psychiatrie van het UMCG is gestart met een nieuwe studie naar de behandeling van depressie met behulp van elektromagneten. De behandeling is met name bedoeld voor patiënten die onvoldoende baat hebben bij bestaande behandelingen. Voor het onderzoek worden patiënten vijf weken lang vijf dagen in de week een half uur behandeld met een zwak magnetisch veld. Na enkele weken kan de patiënt al verschil merken. www.umcg.nl

Digitaal trefpunt voor (ex) ggz cliënten

Ervaringswijzer.nl is een website voor psychisch kwetsbare mensen. Het biedt o.a. hulp bij het maken van keuzes: Zoek ik hulp of los ik het zelf op? Op de CliëntenAtlas vind je recensies van interessante activiteiten en voorzieningen in je buurt. Het biedt ook een digitale ontmoetingsplek.

Levensbeschouwing en psychiatrie

In onze geestelijke gezondheidszorg is meer onderzoek en aandacht nodig voor de rol van levensbeschouwing, vindt prof.dr. Arjan Braam, psychiater en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 24 oktober 2013 sprak hij zijn oratie uit: Levensbeschouwing en psychiatrie: Christuswaan of Chi-kwadraat? www.uvh.nl

Word lid van het ggz-panel!

Het Landelijk Platform GGz is de koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz (VMDB is een van de leden).  Om te weten wat er leeft onder (ex)ggz-cliënten, familie en naasten, is het ggz-panel in het leven geroepen. Deelname is gratis en anoniem. De deelnemers ontvangen 4-6 keer per jaar een enquȇte per mail. Voor meer informatie: www.platformggz.nl.

Dit vinden ggz-cliënten en familie passende zorg

Wat is passende zorg volgens cliënten en familie? Hoe kan zelfmanagement het beste worden gestimuleerd? Deze vragen stelde het Landelijk Platform GGz dit najaar in een meldactie aan
ggz-cliënten en familie.  Alle ervaringen, meningen, visies en tips zijn vastgelegd in vier Programma’s van Eisen voor specifieke cliëntgroepen in de ggz. www.platformggz.nl

Anti-Stigma toolkit van Ypsilon

Veel familieleden zijn zeer terughoudend in het vertellen over de psychose van hun naaste. De keerzijde hiervan is dat we samen zo onbedoeld het stigma in stand houden. Ypsilon ontwikkelde daarom een interactieve toolkit voor familieleden van mensen met een psychose. Met de kit wil Ypsilon familieleden helpen er wél mee naar buiten te komen en ook om na te gaan in hoeverre ze zélf stigmatiseren. www.ggznieuws.nl

Schrijven goed voor de gezondheid

Schrijven stimuleert het geheugen. Volgens onderzoek verwerken we informatie beter, wanneer we pen en papier gebruiken tijdens het studeren. De fysieke handeling van het schrijven heeft een positieve werking op het procedureel geheugen. Dat deel van de hersenen heeft zowel betrekking op motorische als op bepaalde cognitieve vaardigheden. Voor 5 andere redenenen waarom schrijven goed is voor de gezondheid: http://www.knack.be

Boek "Verziekte zenuwen en zeden"

In dit boek wordt beschreven hoe de moderne psychiatrie ontstond, waar de eerste psychiaters werkten en wat zij deden, welke ambities zij koesterden, hoe zij hun vak legitimeerden en hun beroepsdomein uitbreidden, en met welke problemen zij worstelden. Psychiaters bewogen zich in het spanningsveld tussen de druk van de moderniserende samenleving om afwijkend en storend gedrag te bestrijden en het streven om het lot van geesteszieken te verbeteren. www.erasmuspublishing.nl

Een Zorgzine over de zorgverzekering 2014

De polis voor uw zorgverzekering is in november weer binnengekomen. Test in dit nummer uw kennis over de zorgverzekering in 2014 en benut onze keuzehulp. zorgzine.npcf.nl

VMDB niet meer op Hyves

Vanaf december 2013 stopt Hyves in zijn huidige vorm als sociale netwerksite en gaat door als online gaming site. Dit betekent dat de VMDB ook niet meer op Hyves bereikbaar zal zijn. Uiteraard blijven we wel actief op Facebook

VMDB facebook VMDB twitter