U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: oktober 2013

Thema Landelijke Dag: Bipolair & Zwanger

Op 14 december vindt de volgende landelijke dag van de VMDB plaats. Het thema is deze keer "Bipolair & Zwanger."  Het programma zal binnenkort op de website van de VMDB geplaatst worden. In deze nieuwsbrief alvast wat extra aandacht voor zwangerschap en ouderschap.

Voorlichtingsfilm POP-poli

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden beschikt sinds kort over een voorlichtingsfilm over de POP-poli. POP staat voor psychiatrie, obstetrie (verloskunde) en pediatrie (kindergeneeskunde). Deze poli is bedoeld voor vrouwen die zwanger willen worden en die psychiatrische klachten hebben (gehad) of psychiatrische medicatie gebruiken. Bij de POP-poli praten vrouwen met een psychiater, kinderarts en gynaecoloog. De film laat zien hoe het er op de poli aan toegaat. Zie: www.zuwehofpoort.nl

International Bipolar Awareness Day

Op 10 oktober was het International Bipolar Awareness Day.  Om die dag te vieren en ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan gaf onze Britse zusterorganisatie, Bipolar UK, een boekje uit met 30 ervaringsverhalen. www.bipolaruk.org.uk

Winterdepressie komt minder voor dan gedacht

In een studie gepubliceerd in het Journal of Affective Disorders, schrijven onderzoekers dat noch de tijd van het jaar noch het weer depressieve symptomen beïnvloeden. Volgens hen bestaat winterdepressie wel, maar overschatten mensen de impact van de seizoenen op depressie. Lees meer op deze Engelstalige website: oregonstate.edu

Boek van Ruby Wax over mindfulness

Ruby Wax’ eigen ervaringen met depressiviteit deden haar besluiten om haar tv-carrière op een laag pitje te zetten. Ze behaalde een master in mindfulness aan de Universiteit van Oxford.  In het boek "Tem je geest"  laat Wax op haar eigenzinnige manier zien hoe onze constant doorjakkerende en zelfkritische gedachten ons gestrest en angstig kunnen maken. Daarnaast legt ze uit hoe we deze cirkel kunnen doorbreken. Door het boek heen vertelt Wax bovendien op pregnante, ontroerende en vaak hilarische wijze haar eigen verhaal en hoe mindfulness haar op de been houdt. www.unieboekspectrum.nl

Op 25 oktober j.l. was Ruby Wax te gast in College Tour. Bekijk hier de uitzending.

Oproep jongeren-bipolairengroep Utrecht

Wij zoeken nieuwe leden voor een jongeren-bipolairengroep in de leeftijd van 18-35 jaar. Deze groep is ontstaan vanuit de behoefte om ervaringen van lotgenoten van onze leeftijd te delen. De groep bestaat uit 8 personen en kwam aanvankelijk maandelijks bij elkaar.  In de praktijk blijkt dat niet iedereen altijd kan. Daarom zoeken we naar meer jongeren die deze behoefte delen en deel zouden willen nemen. Wij komen allemaal uit de buurt van Utrecht en daarom zullen de bijeenkomsten in de buurt van Utrecht gehouden worden. Heb je interesse, mail naar bastiaan.vmdb@gmail.com.

FNV: "Verzuimbegeleiding corrupt systeem"

Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit blijkt uit het rapport "Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem" waarin de resultaten staan van het FNV meldpunt Verzuimbegeleiding.  www.fnvbondgenoten.nl

Impact op familie groot

De zorg om een familielid met psychische problemen kan een grote impact hebben op de directe familie. Dit blijkt uit een enquête van Fonds Psychische Gezondheid voor de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. In maar liefst 95% van de gevallen zorgen de psychische problemen van een familielid voor belemmeringen in hun eigen leven. Dit was de aanleiding voor de online campagne met als thema: “Zorg om een ander. Zorg voor uzelf”.  www.psychischegezondheid.nl

Boek "Een psychische stoornis heb je niet alleen"

Mensen zijn sociale wezens. Als iemand een psychische stoornis krijgt, heeft dat effect op zijn naaste omgeving en vice versa. Die directe omgeving is vaak bereid om zich als mantelzorger op te stellen en zorg te leveren. En die complementaire zorg wordt, mede als gevolg van politieke keuzes, steeds belangrijker. Dit boek heeft als focus de familie en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische stoornissen, en hoe professionals hen kunnen betrekken bij behandelingen. www.uitgeverijboom.nl

Versterken ouderrol vermindert psychische problemen bij kind en ouder

Voor ouders met psychische problemen en een verminderde opvoedcompetentie is KopOpOuders Zelfhulp ontwikkeld door het Trimbos Instituut. In vijf online modules wordt lichte, doeltreffende opvoedondersteuning aangeboden. De eerste resultaten zijn veelbelovend voor zowel kind als ouder.Versterken ouderrol vermindert psychische problemen bij kind en ouder. www.trimbos.nl

Depressie begint al in de baarmoeder

Depressieve, zwangere moeders krijgen kinderen die later zelf meer kans maken op depressie. Dat meldt de omroep BBC. Volgens een Brits onderzoek kan medische behandeling tijdens de zwangerschap het risico op latere mentale problemen doen afnemen. www.knack.be

Te weinig aandacht voor lichamelijke gezondheid

De levensverwachting van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is gemiddeld 13 tot 30 jaar korter dan die van de rest van de bevolking. Mede omdat de organisatie van de gezondheidszorg slecht aansluit bij de beperkingen en specifieke risico’s van deze patiënten, ontdekte Fenneke van Hasselt in haar promotie-onderzoek. De kortere levensverwachting komt voornamelijk doordat mensen met een ernstig psychiatrische aandoening een vergroot risico hebben op lichamelijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten en suikerziekten. Tegelijkertijd worden klachten die hierop wijzen onvoldoende herkend en behandeld.  www.rug.nl

Onderzoek alcohol en bipolaire stoornis

Amerikaans onderzoek stelt keer op keer: alcohol verergert het verloop van bipolaire stoornissen. Jan van Zaane spreekt deze bevinding na zijn promotieonderzoek tegen. Zelfs overmatig alcoholgebruik heeft geen negatief effect op het verloop van bipolaire stoornissen, mits patiënten hun medicatie trouw blijven innemen. www.rug.nl

Een zorgzine over patiëntenrechten

'Uw rechten' heet het 18e zorgzine. Weet u eigenlijk wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u recht op bijvoorbeeld inzage in uw dossier en informatie over behandelingen. Test in dit Zorgzine uw kennis over uw rechten. zorgzine.npcf.nl

VMDB hyves VMDB facebook VMDB twitter