Nieuwsbrief Implementatie 15 juni 2023 | bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
 
 
 
     
 
Omgevingswet logo
 
 
 
 
 
 
 
 
  Interview: de Omgevingswet ervaren in een werkplaats  
 
 

In gesprek met Else Sneller, werkplaatsbegeleider Aan de slag
In aanloop naar 1 januari 2024 zijn overheden druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt daarvoor ondersteuning in werkplaatsen implementatie. Een werkplaats is een praktische oefenmethode waarbij de deelnemers zelf actief aan de slag gaan en op weg worden geholpen door DSO en toepasbare regels experts. Else Sneller is zo’n expert en is inmiddels gepokt en gemazeld in het begeleiden van werkplaatsen.

Lees het interview met Else op onze website.

 
 
     
 
 
 
 
  Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingsloket  
 
 

Overzicht beschikbare toepasbare regels oefenomgeving 
Het overzicht met beschikbare toepasbare regels op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is bijgewerkt. Het Rijk heeft een aantal nieuwe vergunningchecks op de oefenomgeving gezet, onder andere voor de activiteiten Betoncentrale, Complexe minerale industrie en Vormgeven van betonproducten.

U vindt het bijgewerkte overzicht op de pagina Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen op oefenomgeving DSO (kruismatrix).

Artikelen Provero Congresmagazine
Lees in het Provero Congresmagazine 2023 het interview met Siebren de Ringh, directeur Realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet-LV: 'De Omgevingswet is een breekijzer om zaken eenvoudiger te maken.'

In hetzelfde magazine is ook een artikel opgenomen over de Indringend Ketentesten, de ‘proof-of-the-pudding’ van het DSO.

 
 
 
     
 
 
 
  Werkbezoeken Marjolein Jansen  
 
 

Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening, heeft onlangs werkbezoeken bij de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden afgelegd. Op onze website leest u de verslagen van deze werkbezoeken.

Provincie Fryslân
In Provincie Fryslân worden spannende stappen vooruit gezet. Er wordt hard gewerkt op het gebied van ketensamenwerking, digitale doorontwikkeling en dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Gemeente Leeuwarden
Aan de slag met de omgeving met een drietrapsraket. Met 3 ontwikkelprincipes, 3 ambities en 3 gebiedstypen geeft de gemeente Leeuwarden vorm aan haar omgevingsvisie.

 
 
     
 
 
 
 
Spreekuur Omgevingswet  
 

Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Iedere dinsdag beantwoorden de experts van ons programma van 13.00-14.00 uur al uw vragen over het DSO en Toepasbare regels.

 
 
 
     
 
 
 
  Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  
 
 

Leveranciersdag 20 juni 2023
Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Meer informatie over het programma van de leveranciersdag vindt u op het Ontwikkelaarsportaal. Hier kunt u zich hier ook aanmelden.

 
 
     
 
 
 
 
  Oefenen  
 
 

Nieuw: online sessie 'Wat is en doet een regelanalist?'
Op 21 juni en 4 juli a.s. (10.00-11.00 uur) start een nieuwe sessie speciaal voor regelanalisten.

Bent u of wordt u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het maken van toepasbare regels? Of wilt u meer know how hoe u het op een verantwoorde manier kunt uitbesteden? U wordt in 1 uur meegenomen in de basisbeginselen van wat de regelanalist is en doet. Aanmelden en meer informatie op onze website.

Extra sessies Vergunningchecks voor activiteiten in juli
In juli is een extra reeks ingepland waarin u praktische handvatten krijgt voor het maken van de toepasbare regels voor de 9 Wabo art 2.2 -activiteiten. Aanmelden en meer informatie op de website van Aan de slag. De reeks van juni is inmiddels gestart.

Nieuwe klikdemo: Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket
U kunt zich voor een nieuwe klikdemo aanmelden: Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket. De demo vindt plaats op 6 en 11 juli 2023. Aanmelden voor de Klikdemo: oefenen met bodem in het Omgevingsloket.

In deze klikdemo nemen we u stap voor stap mee bij het uitvoeren van een vergunningcheck en het doen van een melding. Ook informeren we u over enkele veel voorkomende bodemactiviteiten. Lees meer over de Klikdemo Bodem.

Oefenen met overige klikdemo's
U kunt in juni en juli ook nog oefenen met de overige klikdemo's in het Omgevingsloket. Meld u zich vandaag nog aan.

Functiegericht oefenen voor medewerkers KCC/Dienstverlening
Op 28 juni a.s. zoomen we in op de impact die de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden heeft. U kunt zich nog aanmelden voor deze sessie.

Meer informatie op onze website: Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

Werkplaatsen
Bent u geinteresseerd in een werkplaats waarin u eigen lokale of regionale casuïstiek kunt inbrengen? Experts van het programma Aan De Slag gaan samen met u en uw ketenpartners op zoek naar oplossingen. Wij horen graag welke onderwerpen bij u spelen.

Meld u aan voor een werkplaats. We nemen snel contact op. 

Oefencasussen
Wilt u zelf oefenen met casussen? Deze beperken zich meestal tot een deel van de totale oefenopgave. De oefencasussen zijn uit te breiden met extra oefeningen (groeimodel).

Kijk eens naar casussen over VTH of DSO, Toezicht of het bedrijfsleven.

 
 
 
     
 
 
 
  Nieuws voor gemeenten  
 
 

VNG Werkplaatsen Actuele begrotingsthema’s Omgevingswet
Twee nieuwe rondes VNG-werkplaatsen 'Actuele begrotingsthema's Omgevingswet' starten al snel, maar er zijn nog plekken beschikbaar! Meld u zich via het aanmeldformulier direct aan!

• Ronde 1: 20 juni + 18 juli
• Ronde 2: 22 juni + 20 juli

In deze werkplaatsen werken de inhoudsdeskundige (bijvoorbeeld programmamanager Omgevingswet) en degene die binnen uw gemeente verantwoordelijk is voor de financiële verwerking in de begroting (bv financieel adviseur) samen aan actuele begrotingsthema's binnen de Omgevingswet.

Keuzehulp Instrumentarium & Tonen plannen in DSO-viewers
De presentaties uit de VNG-netwerksessie omgevingsplan over Keuzehulp instrumentarium en Tonen van plannen in DSO-viewers van 26 mei jl. staan online op het VNG Forum 'Netwerk Omgevingsplan (inlog noodzakelijk).

Publiceren van bijlagen en andere stukken
Gemeenten hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege een omgevingsplan en gaan dit daarna wijzigen door het nemen van wijzigingsbesluiten. Bij deze wijzigingsbesluiten kunnen bijlagen en andere stukken toegevoegd worden. Op deze pagina licht de VNG toe hoe u deze stukken onder de Omgevingswet kunt publiceren.

 
 
     
 
 
 
 
  Nieuws van Geonovum  
 
 

Aan de slag met… het omgevingsplan in Tilburg
Wat valt op als je in de praktijk aan de slag gaat met het maken van plannen onder de Omgevingswet? Geonovum heeft deze vraag voorgelegd aan Igor Hartsinck Hollaar, coördinator DSO bij de gemeente Tilburg.

Belangrijkste wijzigingen toepassingsprofielen gebruikers
Op 7 april heeft Geonovum, als beheerder van de TPOD-standaard voor de omgevingsdocumenten van de Omgevingswet, nieuwe versies gepubliceerd van de toepassingsprofielen voor omgevingsplan, omgevingsverordening, omgevingsvisie, projectbesluit, voorbereidingsbesluit en waterschapsverordening.

Lessen uit werkplaatsen
Na alle werkplaatsen van Geonovum hebben we een overzicht van geleerde lessen gepubliceerd. Onlangs zijn ook de lessen uit de werkplaatsen programma en projectbesluit verschenen.

 
 
 
     
 
 
 
  Nieuw op IPLO.nl  
 
 

Omgevingsdocumenten annoteren voor toepasbare regels: activiteiten en locaties beschikbaar maken
Als overheid zet u juridische regels om naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Initiatiefnemers zien deze toepasbare regels in het loket als vragenbomen. Met annoteren voegt u extra kenmerken toe aan uw omgevingsdocumenten. En zorgt u ervoor dat activiteiten en locaties beschikbaar zijn voor toepasbare regels.

Zo kunnen initiatiefnemers uw juridische en toepasbare regels makkelijker vinden in het Omgevingsloket. Lees hier alles over op de pagina Omgevingsdocumenten annoteren voor toepasbare regels: activiteiten en locaties beschikbaar maken.

 
 
     
 
 
 
 
  Bijeenkomsten  
 
 

15 juni - 20 juli:
Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket

20 juni:
Spreekuur DSO en Toepasbare regels

21 juni en 5 juli:
Oefenen met het Omgevingsloket

28 juni:
Oefensessie Mijn DSO medewerkers KCC, balie en dienstverlening

21 juni - 4 juli:
Wat is en doet een regelanalist?

26 juni:
Netwerkbijeenkomst Participatie en de Omgevingswet

6 en 11 juli
Nieuwe klikdemo: Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket

 
 
   
 
 
     
 
 
Zelf ook de Nieuwsbrief Implementatie ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan!
 
 
 
 
Volg ons via onderstaande kanalen
 
 
 

Hebt u collega's voor wie onze nieuwsbrief ook interessant is? Verwijs hen dan naar onze aanmeldpagina op de Aan de slag-website. Dank alvast!

U ontvangt deze mail van het programma Aan de slag met de Omgevingswet omdat u zich hiervoor hebt aangemeld via het inschrijfformulier op onze website. Als u deze Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet niet meer wil ontvangen, kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.

Bannerfoto: Hans Roggen, Magenta Delden meest duurzame school van Nederland, 2021© 2020 Aan de slag met de Omgevingswet | website | uitschrijven.