Nieuwsbrief Implementatie 30 november 2023 | bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
 
 
 
     
 
Omgevingswet logo
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kop van Noord-Holland legt innovatieve verbindingen  
 
 

Werkbezoek Marjolein Jansen & Kees Keuzenkamp
Gezamenlijk uitvoeringsgericht aan de slag. In de kop van Noord-Holland werpt die aanpak vruchten af. Marjolein Jansen, directeur-generaal Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet en Kees Keuzenkamp, programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet, kregen daar onlangs een stand van zaken. Daarbij ging het over de regionale samenwerking, de voorbereiding op de Omgevingswet met daarbij de praktische integrale vertaling.

 
 
     
 
 
Foto van werkbezoek Den Helder. Op de foto staan 20 personen aanwezig die aanwezig waren bij het werkbezoek achter tafels.
 
 
 
 
 
  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
 

Nieuwe juridische activiteiten in DSO
In het DSO is een aantal kleine wijzigingen gedaan in de juridische activiteiten van het Rijk. Er is bijvoorbeeld een aantal nieuwe activiteiten en er is een activiteit opgesplitst. Ook zijn er aanvullingen in een aantal formulieren. In dit bericht leest u wat dit voor uw organisatie betekent.

Leveranciersoverleg DSO 5 december 2023
Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en DSO. Lees meer over het leveranciersoverleg en hoe u zich kunt aanmelden.

(Her)aansluiten op het DSO nu inwerkingtreding nadert
Als overheid levert u een grote inspanning om aan te sluiten op het DSO. Misschien bent u daar nu op onderdelen nog mee bezig. Dat terwijl de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2024 snel nadert. Graag informeren wij u over wat er nog mag en kan op het gebied van (her)aansluiten en inregelen, evenals over wat verstandig is.

 
 
 
     
 
 
 
 
  'Samenwerken om de Omgevingswet tot een succes te maken’  
 
 

In gesprek met Marc Bezemer, Verandermanager implementatie Omgevingswet Rijk
Binnen de Omgevingswet maken programmamanagers van diverse rijkspartijen meters met de implementatie van de Omgevingswet. In deze serie interviews maken we kennis met deze programmamanagers. Dit keer komt Marc Bezemer aan het woord. Sinds het voorjaar van 2023 is hij werkzaam als Verandermanager implementatie Omgevingswet Rijk.

 
 
 
     
 
 
 
 
  Oefenen  
 
 

Oefenaanbod 2023 en 2024
Op deze pagina vindt u een makkelijk overzicht voor het oefenaanbod 2023 en 2024.

Klikdemo special – Regels op de kaart: 12 en 15 december
Vanaf 1 januari 2024 zijn alle omgevingsdocumenten terug te vinden in het Omgevingsloket. Bij het onderdeel Regels op de kaart is voor iedere locatie te zien welke omgevingsdocumenten gelden. De indeling van Regels op de kaart in het Omgevingsloket is kortgeleden veranderd. Irma Dekker en Mark van Dolder praten u bij tijdens de klikdemo's.

Demo Vergunningcheck op 14 december
In dit webinar wordt een verdiepende demonstratie gegeven van de Vergunningcheck in het Omgevingsloket. Hoe ziet de Vergunningcheck eruit als verschillende regels van meerdere overheden bij elkaar komen? Yanda van Dijk en Mark van Dolder nemen u erin mee. Meld u aan op onze website.

Wat is en doet een regelanalist?
In december vinden drie nieuwe 'online sessies: Wat is en doet een regelanalist?' plaats. Meld u aan op onze website

Klikdemo
U kunt ook in december met de klikdemo's oefenen in het Omgevingsloket. We nemen u in deze klikdemo's stap voor stap mee bij het uitvoeren van een Vergunningcheck en het indienen van een vergunningaanvraag.

Functiegerichte demo voor KCC en dienstverlening
In december zoomen we in op de impact die de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden heeft. Meld u aan voor de demo op woensdag 13 december.

Nieuwe datums: Werkplaatsen Grip op omgevingsplan
Er zijn nieuwe datums voor Werkplaatsen Grip op Omgevingsplan. Waaronder een basissessie, een review, plan-plan en beheer op de bruidsschat. Ga voor het aanmeldformulier naar onze website.

Spreekuur planmakers
Elke maandag van 13.00 tot 13.30 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het in beheer nemen van de bruidsschat als plan, maar ook over wijzigingen die u door wilt voeren en het effect hiervan op de keten. Aanmelden is niet nodig voor het Spreekuur Planmakers.

Spreekuur TR naar productie Omgevingsloket
Van maandag tot en met donderdag beantwoorden inhoudsdeskundigen tijdens dit spreekuur uw vragen over toepasbare regels. Hebt u vragen over onder andere het in beheer nemen van de bruidsschat en toepasbare regels van de oefenomgeving overzetten naar de productieomgeving? Stel ze tijdens het spreekuur TR naar productie Omgevingsloket.

Oefenaanbod Toepasbare Regels
Het oefenaanbod voor toepasbare regels staat sinds kort op een pagina bij elkaar. Nieuwe sessies of datums vindt u hier op de pagina.

Terugkijken:

 
 
 
     
 
 
 
  Productie naar het omgevingsloket  
 
 

In gesprek met Janneke van Leerdam
Organisaties zijn al druk bezig met het omzetten van toepasbare regels van de pre- naar de productieomgeving. We spraken met Janneke van Leerdam, expert Toepasbare Regels van het programma Aan de slag, over de rol van spreekuren in dit proces.

 
 
     
 
 
 
 
 
DSO Community
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  Nieuws voor gemeenten  
 
 

Actielijst in beheer nemen bruidsschat
De bruidsschat is geladen in de productieomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO–LV). Uw softwareleverancier zorgt dat het plandeel van de bruidsschat ook wordt ingelezen in uw plansoftware. Het is belangrijk dat u, door de bruidsschat in beheer te nemen, de juiste startsituatie creëert voor uw eerste planwijziging. U kunt hierbij gebruikmaken van de Actielijst in beheer nemen bruidsschat.

Bijsluiter TAM voorbereidingsbesluit
TAM voorbereidingsbesluit is een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) voor gemeenten die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog niet in staat zijn om een voorbereidingsbesluit in STOP/TPOD op te stellen of te wijzigen. TAM voorbereidingsbesluit houdt in dat de huidige IMRO-standaard voor het nemen van een voorbereidingsbesluit tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet. In de Bijsluiter TAM voorbereidingsbesluit vindt u handvatten voor het gebruik van een TAM voorbereidingsbesluit door gemeenten.

Terugkijken: netwerksessie Raadplegen omgevingsplan en wijzigingsbesluiten
Op vrijdag 17 november 2023 vond de bijeenkomst Raadplegen van het omgevingsplan en wijzigingsbesluiten voor de netwerken Omgevingsplan en VTH plaats. Bekijk de opname en presentatie.

Q&A over BOPA en maatwerkvoorschrift
Krijgt u te maken met een initiatief dat in strijd is met het omgevingsplan? Dan kunt u het onder bepaalde voorwaarden vergunnen met een BOPA. In sommige situaties is er nog een alternatief: het maatwerkvoorschrift. En er zijn ook situaties waarbij u een BOPA kunt combineren met een maatwerkvoorschrift. Ga voor meer informatie naar Q&A over de BOPA en het maatwerkvoorschrift.

Terugkijken: Wkb-specials van het VTH-netwerk
Afgelopen periode vonden er verschillende bijeenkomsten plaats over de Wkb. Hebt u een sessie gemist? Onderstaande sessies kunt u terugkijken: 

Terugkijken: Netwerkbijeenkomst Communiceren over de Wkb
In de reeks bijeenkomsten van het netwerk communiceren over de Omgevingswet & Wkb, vond er op 9 november weer een netwerksessie plaats. Dit keer stond de Wkb centraal. Bekijk de sessie hier terug.

 
 
     
 
 
 
 
  Bijeenkomsten  
 
 

4, 7, 11, 14 en 18 december
Spreekuur Planmakers

4 december
Netwerksessie participatie over strategietool

4 t/m 7 en 11 t/m 14 december
Spreekuur TR naar productie Omgevingsloket

11 en 18 december
Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket

6 december
Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat

6 december
Werkplaats Grip de verdieping

7 december
Werkplaats Grip op Omgevingsplan - review sessie

7 december
Online sessie: status DSO - eindpresentatie IKT

7 december
Werkplaats Grip plan-plan

7, 14 en 20 december
Online sessie: Wat is en doet een regelanalist?

12 en 15 december
Klikdemo: Regels op de kaart

12 december
Inspiratiesessie: Geluidsdata, waar komen ze vandaan en wat kan jij ermee?

13 december
Oefensessie: Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

14 december
Demo van de Vergunningcheck

 
 
   
 
 
     
 
 
Zelf ook de Nieuwsbrief Implementatie ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan!
 
 
 
 
Volg ons via onderstaande kanalen
 
 
 

Hebt u collega's voor wie onze nieuwsbrief ook interessant is? Verwijs hen dan naar onze aanmeldpagina op de Aan de slag-website. Dank alvast!

U ontvangt deze mail van het programma Aan de slag met de Omgevingswet omdat u zich hiervoor hebt aangemeld via het inschrijfformulier op onze website. Als u deze Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet niet meer wil ontvangen, kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.

Bannerfoto: Hans Roggen, Magenta Delden meest duurzame school van Nederland, 2021© 2020 Aan de slag met de Omgevingswet | website | uitschrijven.