Vrijdag 19 januari 2018
Update voor arbodiensten (5)

Deze Update voor aangesloten arbodiensten bevat informatie voor een correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van jouw arbodienst en Volandis. Deze update wordt verzonden aan de bouwcoördinator van elke gecontracteerde arbodienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatieverstrekking binnen de arbodienst (zoals directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).

Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Zes is teveel, drie is te weinig

Goed nieuws! Deze maand realiseren we naar verwachting de 5.000e DIA in de bouw & infra. Sinds september jl. lopen de getallen serieus op naar ca. 800 DIA’s per maand. Arbodiensten en Volandis komen qua planning en logistiek van PAGO’s en DIA’s steeds beter in vorm. En ook de aanbieders van diensten in de tweede lijn, onder andere James, MijnLoopbaancoach, Bouwloopbaan en CSR, zien een stijging in het aantal intakes.

Bedrijfsartsen en DIA-adviseurs verrichten dus goed werk. Het aantal doorverwijzingen naar vervolgactiviteiten binnen de arbodienst, onder andere werk- en leefstijladvies, blijft nog sterk achter bij de afgesproken targets. Gaat het dan al goed genoeg? Het antwoord op die vraag, vraagt om nuance. We zoomen hier in op het aantal DIA-adviesgesprekken per dag per adviseur. Want, let op: zes is teveel en drie is te weinig.

Aantallen DIA's in 2017

In bovenstaande tabel zie je het totaal aantal DIA’s per arbodienst in 2017: 4.648. De tabel is een update uit de presentatie 'Lessen uit 4.600 DIA's'. Wat is de voortgang, wat hebben we gaandeweg geleerd, wat gaat er goed en wat kan beter? En we richten onze blik vooruit op 2018. De volledige presentatie vind je hier.

We hebben onze (bijgestelde) planning van 4.000 DIA’s in 2017 gehaald. Het doel voor 2018 is: 11.000 DIA’s. Dit aantal is ook opgenomen in de opdracht van sociale partners aan Volandis in 2018. Dit betekent een bijna verdrievoudiging van het totaal aantal DIA’s en een gemiddelde van ca. 1.000 DIA’s per maand.

Planner, zet in je agenda: 7 maart

Wat vraagt dit in 2018? Om het doel voor 2018 te halen zullen we samen een efficiencyslag moeten slaan. In de recente workshops met de planners en vervolgens met de IT’ers van de arbodiensten, hebben we dit met elkaar vastgesteld en hebben we hiervoor verbetervoorstellen met elkaar gedeeld en geprioriteerd. We zullen je hierover blijven informeren, onder andere via de Update.

Om de opkomst van werknemers te vergroten en de 'no-show' te laten dalen, is de inzet op samenwerken en kennisdelen tussen de arbodiensten en Volandis van groot belang.
Daarom houden we op woensdagavond 7 maart aanstaande de derde bijeenkomst voor de planners van arbodiensten in Harderwijk. We richten ons dan op de uitnodigingsbrief aan werknemers en de afstemming met werkgevers. Hier gaat veel goed, maar helaas ook nog veel fout. En de verschillen tussen de arbodiensten zijn groot.

Aanpak groei en kwaliteit DIA

Hoe werken we aan de groei van aantallen én van de kwaliteit van de DIA?
Het realiseren van de beoogde getallen alleen zegt niets over de werkzaamheid van het concept van PAGO en DIA. Om dit nog beter te weten te komen zet Volandis een vragenlijst uit onder de deelnemers in het afgelopen half jaar. De resultaten hiervan geven we terug aan werknemers, werkgevers en partners.

De aantallen en de kwaliteit hebben toch wel iets met elkaar te maken. Hier gaat het bijvoorbeeld over de kwaliteit van de onderdelen van de DIA en de tijd die hiervoor beschikbaar is. Een werknemer is een half uur aan de slag bij de doktersassistent en een half uur bij de bedrijfsarts van de arbodienst. Zo is de totale tijdsinvestering voor het PAGO-deel één uur (Werk veilig). En direct aansluitend reflecteert de werknemer gedurende één uur met de DIA-adviseur van Volandis op zijn toekomst (Houd plezier, Kijk vooruit). De werknemer ontvangt dezelfde dag per e-mail een kort, persoonlijk DIA-actieplan van de DIA-adviseur. De adviseur heeft hiervoor een tijdsinvestering van een half uur beschikbaar.

Om ervoor te zorgen dat de werknemer zo goed mogelijk ondersteund wordt in alle drie de pijlers van de DIA - Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit - hechten sociale partners aan de kwaliteit en de certificering van de professionals in het bouwteam van de arbodienst en in het team van DIA-adviseurs van Volandis. Hiervoor zijn de criteria vastgelegd in het basisdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen de arbodienst en Volandis. Volandis en partners investeren hierin door middel van training en collegiale consultatie.

Waar nodig verwijst de bedrijfsarts door naar tweedelijns voorzieningen in de sector, zoals in de eigen arbodienst (bijvoorbeeld werk- of leefstijladvies) en de UTA-werkdrukvoorziening door CSR. Volandis is met elke arbodienst in gesprek hoe we deze doorverwijzingen kunnen optimaliseren. De targets zijn vastgelegd in het prestatieverbeterdeel van de overeenkomst van elke arbodienst met Volandis. Als Volandis zien wij deze doorverwijzingen en de deelname aan de voorzieningen graag verder stijgen.

Waar nodig wijst de DIA-adviseur de werknemer de weg naar tweedelijns voorzieningen van sociale partners in de sector of elders. Hier zien wij al een sterke stijging sinds september 2017. Deze groeit mee met het aantal DIA-adviesgesprekken (Volandis, dec. 2017).

Min. 4 en max. 5 DIA-adviesgesprekken per dag

Hoe maken we de schaalsprong naar 11.000 hoogwaardige DIA’s in 2018 en 20.000 in 2020?

In de tweede helft van 2016, en in beperkte mate tot de zomer van 2017, hebben wij gezamenlijk geëxperimenteerd met het aantal DIA-adviesgesprekken per dag per adviseur. Dit heeft natuurlijk een impact op de efficiency bij de arbodienst en bij Volandis. Het bepaalt ook de kwaliteit van de verslaggeving in het DIA-actieplan en de werkdruk van de DIA-adviseur. Een kwalitatief goed gesprek en een kwalitatief goed actieplan vragen om de genoemde tijdsinvesteringen door ervaren DIA-adviseurs.

Dit vraagt een maximum van 5 DIA-adviesgesprekken per dag per DIA-adviseur (en nooit meer). Een efficiënte bedrijfsvoering van Volandis vraagt om een minimum van 4 DIA-adviesgesprekken per dag per DIA-adviseur (en nooit minder). Dit hebben we met elkaar vastgelegd in het basisdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen elke arbodienst en Volandis.

Vanaf vandaag hanteren de planningcollega's van Volandis deze norm van 4 of 5 DIA-adviesgesprekken per dag per DIA-adviseur strak. Verzoeken voor maatwerk met minder of meer DIA-adviesgesprekken per dag, worden niet meer gehonoreerd. Hierdoor kunnen we onze adviseurs optimaal laten presteren in de geest van Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Daarnaast willen we de planning zo goed mogelijk geautomatiseerd laten verlopen, dus met zo min mogelijk handwerk, conform de richtlijnen hiervoor. Allen zo kunnen we de schaalvergroting realiseren.

We realiseren ons dat we hiermee een uitdaging creëren voor de planners bij de arbodiensten. Een oplossing die Volandis altijd biedt is om, op een locatie van het bouwbedrijf of van de arbodienst, te werken met twee DIA-adviseurs per bedrijfsarts. Vragen hierover? Vraag het mijn collega’s van het IPZ-team van Volandis.

Tjeerd Willem Hobma,
Algemeen directeur

Updates en nieuwsbrieven

Bekijk de vorige updates voor arbodiensten hier.
Op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief