Vrijdag 19 januari 2018
Update voor arbodiensten (4)

Deze Update voor aangesloten arbodiensten bevat informatie voor een correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van jouw arbodienst en Volandis. Deze update wordt verzonden aan de bouwcoördinator van elke gecontracteerde arbodienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatieverstrekking binnen de arbodienst (zoals directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).

Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Uiterste verwerkingstermijn declaraties activiteiten in 2017

Nogmaals wijzen wij erop dat declaraties voor in 2017 uitgevoerde activiteiten uiterlijk 31 januari a.s. succesvol in ISP zijn verwerkt. Er vindt geen betaling plaats indien niet tijdig, volledig en correct is gedeclareerd. Er kan niet achteraf handmatig (op basis van facturen) worden betaald. Let met name op de correcte aansluitnummers van de werkgevers.

Ook is het belangrijk dat alle uitgevoerde Intredekeuringen tijdig in ISP zijn ingebracht. Zoals bekend gebruikt Volandis deze ISP-gegevens voor de vaststelling van de bedrijfstakvergoeding voor de Intredekeuringen. Als deze gegevens niet in ISP met het correcte aansluitnummer zijn verwerkt, lopen werkgevers hun vergoeding mis.

Uiterste verwerkingstermijn ZorgTTP data met uitvoeringsdatum in 2017

Voor de aanlevering van (medisch) inhoudelijke gegevens aan ZorgTTP is een maand uitstel verleend. De gegevens voor in 2017 uitgevoerde activiteiten dienen uiterlijk 28 februari 2018 volledig en correct door ZorgTTP te zijn verwerkt.

Image Caption
Spreekuur bedrijfsarts

Het spreekuur bedrijfsarts (301, arbospreekuur) mag maximaal 2 keer per kalenderjaar plaatsvinden. De activiteiten kunnen uitsluitend door een geregistreerde bedrijfsarts worden uitgevoerd.

Criteria voor uitvoering spontane DIA/PAGO

Zoals bekend moet vóór de uitvoering van een DIA/PAGO, Volandis de opdracht hebben verstrekt. De enige uitzondering op deze regel is de situatie dat de werknemer geen gebruik heeft gemaakt van zijn/haar laatste recht op een DIA/PAGO. In dat geval kan een 'spontane' DIA/PAGO worden uitgevoerd. De mogelijkheid voor een spontane DIA/PAGO voor werknemers die nieuw in de bedrijfstak zijn ingetreden en nog nooit een uitnodiging hebben gehad, is vervallen.

Aantal DIA gesprekken per dag per adviseur

Vanaf nu worden alleen nog aanvragen voor DIA-dagen met minimaal 4 en maximaal 5 adviesgesprekken per adviseur per dag in behandeling genomen door Volandis.
Wil je weten waarom, lees de volgende Update (5).

Image Caption
Communicatiemiddelen

Voor de DIA zijn diverse ondersteunende communicatiemiddelen beschikbaar. De DIA-folder​ en de tafelkaart zijn bij te bestellen bij Cora de Kievid: c.dekievid@volandis.nl.

Wil je de DIA-film op het tv-scherm in je wachtruimte laten afspelen? Stuur Cora een e-mail, zij stuurt de film via wetransfer toe.

De factsheet cao-pakket Preventiezorg is online beschikbaar. Wil je hiervan een aantal gedrukte exemplaren ontvangen? Geef dan je bestelling uiterlijk 15 februari aan Cora door.

Image Caption
Nieuwe data voor NSPOH-module Introductie Bouw

De introductiecursus is verplaatst naar 28 maart en 4 april a.s. Er zijn te weinig aanmeldingen ontvangen voor de cursus op 22 januari en 5 april a.s. Hierdoor heb je de mogelijkheid om alsnog deelnemers aan te melden. Hiermee voldoe je aan onze contractuele verplichtingen (art. 8 basisovereenkomst). Meer informatie vind je op de website van NSPOH.

Updates en nieuwsbrieven

Bekijk de vorige updates voor arbodiensten hier.
Op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief