Nieuwsbrief Implementatie 3 juli 2023 | bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
 
 
 
     
 
Omgevingswet logo
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nieuws voor gemeenten, provincies en waterschappen  
 
 

Imgur niet bruikbaar voor afbeeldingen toepasbare regels
Vanaf 1 februari 2024 is Imgur niet meer bruikbaar voor afbeeldingen in toepasbare regels. Bent u regelbeheerder of bijvoorbeeld projectleider DSO, informatieadviseur of applicatiebeheerder voor toepasbare regels bij een gemeente, provincie of waterschap? En wordt er gebruik gemaakt van Imgur als hostingpartij? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Meer informatie over Imgur leest u op onze website.

Juridische regels bruidsschat gemeenten geladen op de productieomgeving DSO
De juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten zijn geladen op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ze staan ook als downloadbare sets op Gitlab. Softwareleveranciers kunnen met deze sets de bruidsschat voor gemeenten klaarzetten in de decentrale software. Meer informatie leest u op onze website.

Verplichte communicatie bij uitgebreide vergunningprocedure
De VNG heeft recent een overzicht gepubliceerd van de wettelijk verplichte communicatiemomenten bij de vergunningverlening, meldingen en informatieplichten. Nieuw op deze webpagina is een overzicht voor de uitgebreide vergunningprocedure. Ook kunt u nu de opname en presentatie bekijken van de VTH-Netwerkbijeenkomst over dit onderwerp.

4 gemeenten over de structuur van hun omgevingsplan
Het maken van een keuze voor de structuur van het omgevingsplan is een belangrijke stap in de transitie naar het nieuwe omgevingsplan. We raden gemeenten aan om deze keuze weloverwogen en ruim vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet te maken. Laat u daarbij inspireren door de voorbeelden en ervaringen van koplopers. Bekijk hier de toelichting van 4 gemeenten op de structuur van hun omgevingsplan.

Nieuw: vragenuur omgevingsplan
In aanvulling op de sessies van het Netwerk omgevingsplan (zie agenda) organiseert de VNG komende periode regelmatig een vragenuur over het omgevingsplan. Heeft u een vraag? Stel hem hier! Kijk hier voor meer informatie, data en aanmelden

Netwerkbijeenkomsten terugkijken
De afgelopen periode vonden weer diverse netwerkbijeenkomsten plaats. Sessie gemist? Bekijk hieronder de opnamen en presentaties.

VTH:
Wettelijk verplichte communicatiemomenten bij de vergunningverlening, meldingen en informatieplichten
Voorbeeldbrieven voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Omgevingsplan:
Structuur omgevingsplan Rheden, verdiepende sessie

 
 
     
 
 
 
 
  Oefenen  
 
 

DSO-Community
Het programma ADS heeft de community voor regelanalisten omgedoopt tot DSO-Community. De nieuwe community is daarmee breder van opzet. Vakgenoten binnen het DSO-domein kunnen hierin met elkaar sparren en ervaringen uitwisselen over toepasbare regels of omgevingsdocumenten. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op onze website.

Online sessie 'Wat is en doet een regelanalist?'
Op 4 juli (10.00-11.00 uur) is wederom een sessie speciaal voor regelanalisten.

Bent u of wordt u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het maken van toepasbare regels? Of wilt u meer know how hoe u het op een verantwoorde manier kunt uitbesteden? U wordt in 1 uur meegenomen in de basisbeginselen van wat de regelanalist is en doet. Aanmelden en meer informatie op onze website.

Extra sessies Vergunningchecks voor activiteiten in juli
In juli is een extra reeks ingepland waarin u praktische handvatten krijgt voor het maken van de toepasbare regels voor de 9 Wabo art 2.2 -activiteiten. Aanmelden en meer informatie op de website van Aan de slag.

Klikdemo: Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket
De klikdemo 'Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket' is een succes: de sessies van 6 en 11 juli 2023 zijn inmiddels vol. Na de zomer worden nieuwe sessies ingepland. Lees meer over de Klikdemo Bodem.

Oefenen met overige klikdemo's
U kunt in juni en juli ook nog oefenen met de overige klikdemo's in het Omgevingsloket. Meld u zich vandaag nog aan.

Werkplaatsen
Bent u geïnteresseerd in een werkplaats waarin u eigen lokale of regionale casuïstiek kunt inbrengen? Experts van het programma Aan De Slag gaan samen met u en uw ketenpartners op zoek naar oplossingen. Wij horen graag welke onderwerpen bij u spelen. Meld u aan voor een werkplaats. We nemen snel contact op. 

Oefencasussen
Wilt u zelf oefenen met casussen? Deze beperken zich meestal tot een deel van de totale oefenopgave. De oefencasussen zijn uit te breiden met extra oefeningen (groeimodel). Kijk eens naar casussen over VTH of DSO, Toezicht of het bedrijfsleven.

 
 
 
     
 
 
 
  Hoofdroute 2024: zorgvuldig en verantwoord naar inwerkingtreding van de Omgevingswet  
 
 

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiervoor is al veel gebeurd en moet nog veel geregeld worden. Daarom hebben alle partijen die bij de implementatie van de Omgevingswet betrokken zijn, een nieuwe roadmap opgesteld: Hoofdroute 2024. Deze vervangt de vorige versie. De roadmap brengt de belangrijkste stappen in beeld die nodig zijn voor een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lees meer over de Hoofdroute 2024 op onze website.

 
 
     
 
 
 
 
  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
 

Indringend Ketentesten (IKT) fase 4 afgerond
Door het project Indringend Ketentesten (IKT) is Fase 4 uitgevoerd in de periode januari 2023 tot en met april 2023. Tijdens IKT-4 heeft een aantal nieuwe bevoegd gezagen en (plan-)leveranciers deelgenomen aan de test. Ook zijn weer nieuwe testgevallen uitgevoerd, in het bijzonder interbestuurlijk. Lees meer op onze website

150.000 toepasbare regels
Bevoegd gezagen zijn goed bezig op de oefenomgeving van het DSO. Ze hebben toepasbare regelsoftware aangeschaft en leveren daarmee hun eigen toepasbare regels aan. Vergunningchecks, aanvraagformulieren en maatregelen op maat. Afgelopen week was het zo ver: het 150.000e toepasbare regel-bestand is succesvol aangeleverd aan het DSO!

 
 
 
     
 
 
 
  Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet januari 2024 naar Eerste en Tweede Kamer  
 
 

Op 30 juni 2023 is de voortgangsbrief implementatie Omgevingswet januari 2024 naar Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Lees het volledige nieuwsbericht over de voortgangsbrief op onze website.

 
 
     
 
 
 
 
Spreekuur Omgevingswet  
 

Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Iedere dinsdag beantwoorden de experts van ons programma van 13.00-14.00 uur al uw vragen over het DSO en Toepasbare regels.

 
 
 
     
 
 
 
  Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  
 
 

Lees in deze nieuwsbrief de rubriek nieuws voor gemeenten, provincies en waterschappen even door. Er is belangrijk nieuws over het gebruik van Imgur en de juridische regels bruidsschat.

De informatie over Imgur is belangrijk voor als u bijvoorbeeld projectleider DSO, informatieadviseur of applicatiebeheerder voor toepasbare regels bent bij een regelbeheersoftwareleverancier of adviesbureau. En er gebruik wordt gemaakt van Imgur als hostingpartij.

De informatie over de bruidsschat is belangrijk voor softwareleveranciers voor juridische of toepasbare regels. En stedenbouwkundig adviesbureaus als daaraan het maken van een omgevingsplan door een gemeente is uitbesteedt.

 
 
     
 
 
 
 
  Bijeenkomsten  
 
 

4 juli
Wat is en doet een regelanalist?

4 en 11 juli
Spreekuur Omgevingswet

6 juli - 20 juli
Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket

6 en 11 juli
Nieuwe klikdemo: Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket

14 juli
Leernetwerk: 2e Bovenregionale DSO netwerksessie regio West Holland Zeeland

 
 
   
 
 
     
 
 
Zelf ook de Nieuwsbrief Implementatie ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan!
 
 
 
 
Volg ons via onderstaande kanalen
 
 
 

Hebt u collega's voor wie onze nieuwsbrief ook interessant is? Verwijs hen dan naar onze aanmeldpagina op de Aan de slag-website. Dank alvast!

U ontvangt deze mail van het programma Aan de slag met de Omgevingswet omdat u zich hiervoor hebt aangemeld via het inschrijfformulier op onze website. Als u deze Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet niet meer wil ontvangen, kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.

Bannerfoto: Hans Roggen, Magenta Delden meest duurzame school van Nederland, 2021© 2020 Aan de slag met de Omgevingswet | website | uitschrijven.