Donderdag 19 oktober 2017
Update voor arbodiensten (2)

Deze Update (voorheen Nieuwsbrief) voor aangesloten arbodiensten bevat informatie voor een correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van jouw arbodienst en Volandis. Deze update wordt verzonden aan de bouwcoördinator van elke gecontracteerde arbodienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatieverstrekking binnen de arbodienst (zoals directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).

Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Overzicht DIA/PAGO 2018

Deze maand ontvangen alle bedrijven die onder de cao Bouw & Infra vallen het overzicht van hun werknemers die in 2018 voor een DIA of PAGO in aanmerking komen. Een voorbeeld van de brief staat op onze website.

Cao Afbouw/Natuursteen
De werkgevers onder de cao Afbouw/Natuursteen ontvangen ook in oktober het overzicht van hun werknemers die in 2018 recht hebben op het PAGO. Deze medewerkers hebben dus geen recht op een DIA-adviesgesprek. Een voorbeeld van de brief staat op onze website.

De gecontracteerde arbodiensten ontvangen medio december de opdrachtverstrekking.

Jaarplanning voor 2018

Alle bedrijven kunnen van een jaarplanning gebruikmaken

In de brief bij het overzicht DIA/PAGO 2018 geven wij de bedrijven een korte uitleg over de jaarplanning. De werkgevers hebben de gelegenheid tot uiterlijk 24 november een jaarplanningsverzoek in te dienen bij de arbodienst.

Een jaarplanning kan een toegevoegde waarde hebben voor de werkgever. Denk hierbij aan het combineren van GPO’s, afspraken over de uitvoeringsdata, locatie en alle mensen kunnen in eenzelfde periode worden gekeurd.

Jaarplanningsverzoeken verwerken
De jaarplanningsverzoeken kunnen tot en met 28 november a.s. in ISP worden verwerkt. Hoe je dit moet muteren in ISP, staat in de aangepaste handleiding van ISP. Let op: als een werkgever per 1-1-2018 naar je arbodienst is overgestapt, is het niet mogelijk de jaarplanningskeuze door te voeren. Dit moet nog door de “oude” arbodienst worden gemuteerd. Mocht je tegen problemen aanlopen, stuur dan een e-mail naar IPZ@volandis.nl.

Na verwerking van de jaarplanning bevestigen wij dit schriftelijk aan de door jouw opgegeven contactpersoon van het bedrijf.

Verwerking mutaties arbodienstkeuze en uitbesteden opdrachten

Je kunt tot en met 28 november a.s. in ISP een mutatie betreffende de arbodienstkeuze invoeren. Zie de aangepaste handleiding op onze website voor instructies. In dat geval garanderen wij dat de opdrachten voor 2018 aan jouw arbodienst worden verstrekt. Bedrijven die overgestapt zijn naar jouw arbodienst, zijn pas zichtbaar vanaf het nieuwe kwartaal, in dit geval 1-1-2018.

Openstaande opdrachten
Wanneer een bedrijf overstapt naar een andere arbodienst, staan er vaak nog opdrachten open. Je moet de “oude” arbodienst voor de mutatiedatum in ISP vragen de opdrachten aan jou uit te besteden. Na de mutatiedatum is het niet meer mogelijk de openstaande opdrachten uit te besteden naar jouw arbodienst. Je mag dit verzoek alleen doen, als de werkgever heeft aangegeven dat de openstaande opdrachten door jouw arbodienst dienen worden uitgevoerd. Is er geen verzoek van de werkgever, dan mag de “oude” arbodienst de opdrachten afronden.

Kijk in de aangepaste handleiding voor ISP op onze website hoe je dit moet wijzigen. Mocht je tegen problemen aanlopen of heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar IPZ@volandis.nl.

Werkprocedure planning DIA en handleiding planningsportaal

De uitvoering van de DIA begint op stoom te komen. Een paar weken geleden hadden we het 2000ste gesprek. Nu op naar de 4000! Om zo goed en efficiënt mogelijk met elkaar samen te werken, hebben we de contractuele afspraken en de werkafspraken vertaald in een Uitvoeringsprocedure inzet DIA adviseur en handleiding planningstool Volandis.

Deze procedure staat op onze website.

Melding beroepsziekten - door bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het cao-pakket preventiezorg registreer je alle diagnosen die aanwezig zijn. Je gebruikt hiervoor de meest recente tabellen met CAS- en CVO-codes. Is de kans op relatie met werkfactoren 50% of hoger, dan leg je aanvullend de codes van het NCvB vast. Volandis zorgde voor het doormelden van beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Deze service mogen we vanaf 1 juli 2017 helaas niet meer verlenen. Blijf het wel vastleggen, want we willen de bouw goed blijven monitoren.

Uitleg en instructies

Het Ministerie van SZW heeft ons verzoek op het voortzetten van de service afgewezen, met verwijzing naar de aangescherpte Arbeidsomstandighedenwet met de nieuwe boetebepalingen. Je dient een beroepsziekte ofwel zelf ofwel via de arbodienst bij het NCvB te melden.

Introductiecursus bouw en verdieping leefstijl

De NSPOH organiseert op maandag 22 januari en maandag 5 februari 2018 de introductiecursus Bouw. Deze cursus is gericht op de bedrijfsarts, de AIOS bedrijfsarts, de leefstijladviseur en de werkadviseur. De kosten bedragen € 745,00 per persoon, locatie Harderwijk. Meer informatie

De tweedaagse verdiepingscursus voor de leefstijladviseur start op dinsdag 6 februari 2018 en kost eveneens € 745,00, locatie Harderwijk. Meer informatie

Image Caption
Vlog#7 Handeczeem in de bouw - tips bedrijfsarts

Eerder legde Johan Timmerman, specialist arbeidsepidemioloog, uit wat je kunt doen tegen handeczeem (klik hier voor zijn artikel). Maar hoe kun je als bedrijfsarts en werkgever hierbij helpen?

We vroegen het aan onze bedrijfsarts Fred Boots. Bekijk zijn tips in de video.

Bekijk de video
Updates en nieuwsbrieven

Bekijk de vorige update voor arbodiensten hier.
Op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief