Nieuwsbrief Implementatie 16 november 2023 | bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
 
 
 
     
 
Omgevingswet logo
 
 
 
 
 
 
 
 
  Is uw dienstverlening klaar voor de start?  
 
 

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treden 1 januari 2024 in werking. Uw dienstverlening kan hierdoor mogelijk veranderen. Zorg dat uw medewerkers opgeleid zijn en op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving.

Informeer uw inwoners, bedrijven, organisaties en belanghebbenden. Bent u klaar voor de start?

 
 
     
 
 
 
 
  Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan!  
 
 

Als overheid hebt u eHerkenning nodig om in te loggen op verschillende onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan kunt u als overheid bijvoorbeeld alleen met eHerkenning inloggen op de productieomgeving van het Omgevingsloket. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het dan direct aan

Lees meer over het aanvragen van eHerkenning op onze website.

 
 
 
     
 
 
 
 
  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
 

Omgevingsloket behaalt A-status digitale toegankelijkheid
De website van het Omgevingsloket heeft op 7 november de A-status volgens de WCAG 2.1-normen behaald. Hiermee voldoet het Omgevingsloket aan de toegankelijkheidseisen voor de digitale toegankelijkheid.

Toepasbare regels in het Omgevingsloket zetten
Voor een goed werkend Omgevingsloket per 1 januari 2024 moet u misschien nog een aantal maatregelen nemen in het publiceren van de toepasbare regels op de productieomgeving van het DSO/Omgevingsloket. U moet bijvoorbeeld de toepasbare regels zelf overzetten van de oefen- naar de productieomgeving.

(Her)aansluiten op het DSO nu inwerkingtreding nadert
Als overheid levert u een grote inspanning om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Misschien bent u daar nu op onderdelen nog mee bezig. Dat terwijl de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2024 snel nadert. Graag informeren wij u over wat er nog mag en kan op het gebied van (her)aansluiten en inregelen, evenals over wat verstandig is.

Meerpartijenovereenkomst beheer DSO-LV getekend
Op donderdag 9 november is de overeenkomst getekend voor het gezamenlijk beheren van DSO-LV en uitvoering van het IPLO.

Veranderingen conceptverzoek in Omgevingsloket
Sinds augustus 2023 is de optie 'omgevingsoverleg’ in het Omgevingsloket gewijzigd in ‘conceptverzoek’. Zodat het doel van de optie omgevingsoverleg voor initiatiefnemers duidelijker is, zoals gebruikersonderzoek uitwees. Na overleg met gemeenten verandert in november 2023 de toelichting bij het conceptverzoek. Ook wordt de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ alvast geïntroduceerd in het Omgevingsloket.

Kars de Graaf eerste regeringscommissaris Omgevingswet
Hoogleraar Kars de Graaf wordt de eerste regeringscommissaris Omgevingswet. De Graaf gaat de nieuwe functie vervullen per 1 januari 2024, tegelijk met de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke stelsel.

Nieuw overzicht veranderingen in werkzaamheden oktober 2023
Er is een nieuw overzicht met de veranderingen in werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden in het DSO. U gebruikt dit overzicht als u toepasbare regels maakt voor het Omgevingsloket en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt. Vanaf november 2023 zijn 3 nieuwe werkzaamheden beschikbaar: 'Bedrijf dat pyrolyseolie maakt', 'Bedrijf voor autoberging en pechhulp' en 'Varen met roeiboot of kano'. Daarnaast zijn er 10 werkzaamheden gewijzigd. Er zijn geen werkzaamheden vervallen.

Demo-omgeving van het Omgevingsloket niet beschikbaar tussen 10 november en 9 december 2023
De demo-omgeving van het Omgevingsloket is tijdelijk niet beschikbaar tussen 10 november en 9 december 2023. De demo-omgeving wordt deze periode gebruikt door het Rijk om de content te testen. Geeft u demo’s van het Omgevingsloket? Dan kunt u tijdens het onderhoud de demo-omgeving niet gebruiken. De oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket is tijdens het onderhoud wel beschikbaar. Kijk voor meer onderhoudsinformatie op de Onderhoudskalender DSO en Omgevingsloket.

Release-informatie PI-28.3 en PI-28.4 beschikbaar
Op 13 november 2023 was de release van versie PI-28.3 en PI-28.4 van het DSO. In deze release verandert de toelichting bij het conceptverzoek. Ook is de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ geïntroduceerd in het Omgevingsloket. En de nieuwe conclusiepagina (resultaatpagina) van de Vergunningcheck is nu ook beschikbaar als pdf. Alle veranderingen in deze release leest u op de pagina Releasenotes bij release PI-28.3 en PI-28.4 (november 2023).

 
 
 
     
 
 
 
  Grip op het omgevingsplan met een integrale blik  
 
 

Interview met Wietske Weis, senior expert omgevingsdocumenten
In aanloop naar 1 januari 2024 zijn overheden druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt daarvoor ondersteuning. Bijvoorbeeld met de populaire werkplaats 'Grip op het Omgevingsplan'. Dat is een praktische oefenmethode waarbij de deelnemers zelf actief aan de slag gaan met hun plansoftware. Ze worden op weg geholpen met het beheer op het omgevingsplan. Met Wietske Weis, senior expert omgevingsdocumenten, nemen we deze werkplaats door.

 
 
     
 
 
 
 
  Oefenen  
 
 

Terugkijken: webinar archivering, beheer en toepasbare regels
Op 2 november vond een webinar plaats waarin Yanda van Dijk (expert toepasbare regels) uitleg geeft bij de procesbeschrijving archivering toepasbare regels.

Nieuwe datums: wat is en doet een regelanalist?
Terug van weggeweest zijn de sessies: Wat is en doet een regelanalist? Meld u aan voor drie nieuwe datums in december.

Klikdemo's
U kunt in november en december met de klikdemo's oefenen in het Omgevingsloket. We nemen u in deze klikdemo's stap voor stap mee bij het uitvoeren van een Vergunningcheck en het indienen van een vergunningaanvraag. Meld u zich vandaag nog aan.

Functiegericht oefenen voor medewerkers KCC / Dienstverlening
In november en december zoomen we in op de impact die de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden heeft. Aanmelden kan op onze website.

Werkplaatsen implementatie Omgevingswet
Oefenen in een werkplaats? Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met inhoudelijke en/of technische begeleiding met uw samenwerkingspartners een concrete stap te zetten, een knelpunt op te lossen en te leren hoe u het in het vervolg zelf kunt doen. De werkplaatsen bieden een omgeving waarin u zelf actief aan het werk gaat.

 
 
 
     
 
 
 
  Nieuws voor gemeenten  
 
 

Checklist: klaar voor wijzigen van omgevingsplan met STOP?
Veel gemeenten staan voor de keus hoe zij in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode daarna gebiedsontwikkeling gaan faciliteren. De VNG heeft een checklist gepubliceerd waarmee u kunt inventariseren of u klaar bent om uw omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD.

Model-Algemene Plaatselijke Verordening wordt geheel herzien
De VNG is gestart met een volledige herziening van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. Het streven is dat gemeenten dit model begin 2027 kunnen gebruiken om hun eigen APV te vervangen, zodat deze weer helemaal up-to-date is. De herziening heeft onder meer te maken met de komst van de Omgevingswet.

Terugkijken: netwerksessie over wijzigingsbesluit omgevingsplan en tonen plan aan de raad
Op 3 november vond een bijeenkomst plaats van het Netwerk Omgevingsplan over het wijzigingsbesluit en tonen van plannen aan de raad

Leren werken met TAM-IMRO
Krijgt u komende periode te maken met TAM-IMRO voor het wijzigen van het omgevingsplan? Zorg dan dat u goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en de gevolgen van het gebruik van deze TAM. Op 23 november kunt u deelnemen aan de Basiskennissessie TAM-IMRO. Heeft u daarna nog vragen? Bezoek dan het Vragenuur TAM-IMRO op 7 december. Of bekijk de geactualiseerde Q&A op de website van VNG.

 
 
     
 
 
 
 
 
DSO Community
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  Nieuw op IPLO  
 
 

Vaste waarde en vaste waarde onder voorbehoud gebruiken bij toepasbare regels Vergunningcheck
Als overheid maakt u toepasbare regels voor onder andere de Vergunningcheck. U kunt hierbij de opties ‘vaste waarde’ en ‘vaste waarde onder voorbehoud’ gebruiken. Met een vaste waarde kunt u vragen op de achtergrond laten beantwoorden door het Omgevingsloket. De vragen zijn dan niet te zien voor initiatiefnemers. Met een vaste waarde onder voorbehoud kunt u in de conclusie daarnaast een toelichtende tekst gebruiken. Hierin legt u uit onder welk voorbehoud een initiatiefnemer de werkzaamheid kan uitvoeren.

Herbruikbare vragen in toepasbare regels: dubbele vragen in het Omgevingsloket voorkomen
Met herbruikbare vragen kunt u als overheid binnen toepasbare regels een antwoord op een vraag opnieuw gebruiken. U kunt herbruikbare vragen gebruiken binnen de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. En in een enkel geval ook in het onderdeel Aanvragen. Lees meer op de website van IPLO.

 
 
     
 
 
 
 
  Bijeenkomsten  
 
 

November
Werksessies omgevingsvisie voor gemeenten

17 november
Netwerken Omgevingsplan en VTH: Raadplegen omgevingsplan en wijzigingsbesluiten

17 november
Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat: voor gemeenten die werken met XXLLNC | Berkley Bridge

17 november
Basiskennissessie: BOPA 

20 november
Spreekuur Planmakers

20 tot en met 23 november
Spreekuur Toepasbare regels naar productie Omgevingsloket

21 november
Basiskennissessie: Omgevingswet in vogelvlucht

23 november
Spreekuur Planmakers

23 november
Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat: voor gemeenten die werken met GISKIT

23 november
Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat: lessons learned

24 november
Basiskennissessie: vergunningverlening

29 november
Oefensessie: Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

1 december
Netwerk Omgevingsplan: Geo-annoteren

7 december
Eindpresentatie IKT fase 6: status van het DSO

 
 
   
 
 
     
 
 
Zelf ook de Nieuwsbrief Implementatie ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan!
 
 
 
 
Volg ons via onderstaande kanalen
 
 
 

Hebt u collega's voor wie onze nieuwsbrief ook interessant is? Verwijs hen dan naar onze aanmeldpagina op de Aan de slag-website. Dank alvast!

U ontvangt deze mail van het programma Aan de slag met de Omgevingswet omdat u zich hiervoor hebt aangemeld via het inschrijfformulier op onze website. Als u deze Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet niet meer wil ontvangen, kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.

Bannerfoto: Hans Roggen, Magenta Delden meest duurzame school van Nederland, 2021© 2020 Aan de slag met de Omgevingswet | website | uitschrijven.