Nieuwsbrief Implementatie 19 oktober 2023 | bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
 
 
 
     
 
Omgevingswet logo
 
 
 
 
 
 
 
 
  Werkbezoek gemeente Ede: Schaken op verschillende ruimtelijke borden  
 
 

Invulling geven aan verschillende ruimtelijke opgaven tegelijk. Daar wordt in Ede hard aan gewerkt. Marjolein Jansen, directeur-generaal Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet en Kees Keuzenkamp, programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet, lieten zich onlangs daarover bijpraten. Over alle ruimtelijke ontwikkelingen in Ede en omgeving, de impact van NOVEX en de voorbereiding op de Omgevingswet.

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
 

Oefenwerkzaamheden niet meer beschikbaar
Vanaf 15 november 2023 zijn 10 oefenwerkzaamheden niet meer beschikbaar op de oefenomgeving van het DSO. Deze oefenwerkzaamheden zijn niet meer nodig, omdat alle overheden al geruime tijd kunnen oefenen en testen met eigen activiteiten en de officiële werkzaamheden.

Leveranciersoverleg DSO 24 oktober 2023
Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en DSO. Lees meer over het leveranciersoverleg en hoe u zich kunt aanmelden.

Release-informatie beschikbaar voor release PI-28.1
Op 20 oktober 2023 vindt de release plaats van versie PI-28.1 van het DSO op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Deze release heeft veranderingen voor onder andere de onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen en de Samenwerkfunctionaliteit. Alle veranderingen in deze release leest u op de pagina Releasenotes bij release PI-28.1.

Overzicht beschikbare toepasbare regels oefenomgeving bijgewerkt
Het overzicht met beschikbare toepasbare regels op de oefenomgeving (kruismatrix) van het DSO is bijgewerkt. Er zijn enkele nieuwe vergunningchecks op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) gezet voor de 'Wateronttrekkingsactiviteit voor industriële toepassingen of voor de openbare drinkwatervoorziening' en de 'Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk'. Ook zijn er twee nieuwe activiteiten op de oefenomgeving gezet.

Breng nog dit jaar dossierstatus in manifest op orde
Voor een juiste weergave van de WRO-planvoorraad in het DSO is het essentieel dat de dossierstatussen van de plannen op Ruimtelijkeplannen.nl door de bronhouder correct zijn ingevoerd en actueel worden gehouden. Op 1 januari 2024 moeten alle dossierstatussen correct zijn. Om bronhouders te helpen om de statussen op orde te brengen, heeft Geonovum in samenwerking met de relevante softwareleveranciers een instructievideo gemaakt. Hierin wordt uitgelegd hoe je een dossierstatus in het manifest kunt wijzigen. Meer informatie vindt u op de website van Geonovum.

 
 
 
     
 
 
 
 
 
DSO Community
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Oefenen  
 
 

Spreekuur Planmakers
Elke maandag van 13.00 tot 13.30 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld de bruidsschat op de productie-omgeving tijdens het Spreekuur Planmakers. Ook andere vragen over de planketen kunt u stellen aan onze expert. Aanmelden is niet nodig. Het eerstvolgende spreekuur Planmakers is maandag 23 oktober.

Spreekuur Omgevingswet
Hebt u vragen over het DSO of toepasbare regels? Op dinsdag bent u tussen 13.00 en 14.00 uur welkom tijdens het Spreekuur Omgevingswet. Verschillende onderwerpen worden tijdens dit spreekuur besproken. Aanmelden is niet nodig. Ga voor de datums naar de evenementenagenda.

Special - Oefenen
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bevoegd gezagen hebben tot dat moment de tijd om zich voor te bereiden en hun kennis en kunde te vergroten. Ter ondersteuning lichten we een aantal onderwerpen uit die in het land als aandachtspunt zijn benoemd. De eerste special gaat over samenwerkingsafspraken VTH.

Webinar Archivering Beheer Toepasbare Regels
Op donderdag 2 november van 9.30 tot 11.00 uur geeft Yanda van Dijk, expert toepasbare regels, tijdens een webinar u alle benodigde informatie over onder andere bewaartermijnen, beheer en toegankelijkheid van toepasbare regels.

Klikdemo's
U kunt in november oefenen met de klikdemo's in het Omgevingsloket. We nemen u in deze klikdemo's stap voor stap mee bij het uitvoeren van een Vergunningcheck en het indienen van een vergunningaanvraag. Meld u zich vandaag nog aan.

Save the date: Lessons learned op 16 november
Op donderdag 16 november organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een nieuwe online sessie Lessons learned werkplaatsen Omgevingswet. Tijdens deze 7e editie delen experts hun lessen en ervaringen over de volgende onderwerpen:

• Eerste wijzigingsbesluit
• Bodemactiviteiten
• Grip de verdieping - annoteren in de praktijk
• Leerkring Gezonde Leefomgeving
• Bedrijfsleven

Vanaf volgende week kunt u zich voor deze lessons learned werkplaatsen aanmelden. Houd onze evenementenagenda in de gaten!

 
 
 
     
 
 
 
  Nieuws voor gemeenten  
 
 

Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan
De VNG heeft een ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de verordening in verband met de Omgevingswet. De handreiking bevat ook voorbeeldbepalingen voor aanpassing van de verordening ter inspiratie.

Van APV naar omgevingsplan: nieuwe voorbeeldregels
De VNG publiceert voorbeeldregels voor bepalingen uit de APV die over moeten of mogen naar het omgevingsplan. De afgelopen periode hebben we voorbeeldregels toegevoegd voor 5 nieuwe onderwerpen:

Bomen kappen
Traditioneel schieten
Routering vrachtauto's
Reclame plaatsen
Standplaatsen

Terugkijken: netwerksessie over de BOPA en de rol van de provincie
Op 21 september organiseerde de VNG een netwerksessie over de rol van de provincie bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Sessie gemist? Ga voor de opname en presentatie naar deel 8.

Terugkijken: netwerksessie over TAM-IMRO omgevingsplan
Op 6 oktober vond een bijeenkomst plaats van het Netwerk Omgevingsplan over TAM-IMRO. Aan bod kwamen onder meer de juridische kernvereisten voor het wijzigen van het omgevingsplan met TAM-IMRO. U kunt hier de opname en presentatie bekijken.

Terugkijken: netwerksessie over samenwerking gemeenten en waterschappen
Op 28 september vond een VTH netwerksessie plaats over de noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten en waterschappen (of Rijkswaterstaat) als gevolg van de coördinatieregeling. Renske ten Veen van Waterschap Vallei en Veluwe vertelde hoe het waterschap in contact staat met de betrokken gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. U kunt hier de opname en presentatie bekijken.

 
 
     
 
 
 
 
  Instructievideo's Omgevingsloket bedrijfsleven  
 
 

Voor het bedrijfsleven zijn vijf instructievideo's ontwikkeld. De serie van vijf video’s leidt u langs de vijf (basis)functionaliteiten van het nieuwe Omgevingsloket zoals dat op 1 januari 2024 in gebruik wordt genomen. In deze video's kunt u in relatief korte tijd kennisnemen van de schermen en werking (op hoofdlijnen) van het Omgevingsloket.

 
 
 
     
 
 
 
 
  Content digitaal toegankelijk aanleveren  
 
 

Overheidsorganisaties werken voor alle Nederlanders. Daarom is het belangrijk dat websites voor iedereen toegankelijk zijn. Deze moeten voldoen aan de verplichte richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Wilt u weten hoe u zorgt dat uw tekstbijdragen of andere content de toegankelijkheidstoets doorstaan?

Bekijk dan de agenda van Digitoegankelijk.nl waar wekelijks gratis webinars te volgen zijn over verschillende onderwerpen die met digitale toegankelijkheid te maken hebben.

 
 
 
     
 
 
 
  Komt u ook naar de Schakeldag 2023?  
 
 

Op maandag 30 oktober 2023 is in ’s-Hertogenbosch de Schakeldag 2023. Hét IPLO-kennisevenement over de Omgevingswet en het fysieke domein voor medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Bekijk het programma van de Schakeldag en gebruik het aanmeldformulier om u meteen in te schrijven.

 
 
     
 
 
Afbeelding met tekst: Klaar voor de start! Omgevingswet in actie, kennis voor nu. Schakeldag 2023 30 oktober.
 
 
 
 
 
  Bijeenkomsten  
 
 

Oktober en november
Basiskennissessies: BOPA, bodem, Wkb

Oktober en november
Werksessies gebruik scenario's voor ruimtelijke inrichting

26 en 30 oktober
Spreekuur Planmakers

24 en 31 oktober
Spreekuur Omgevingswet

25 oktober en 8 november
Werkplaats Grip plan-plan en samenloop

30 oktober
Schakeldag 2023

31 oktober en 28 november
Workshop Omgevingsveiligheid

 
 
   
 
 
     
 
 
Zelf ook de Nieuwsbrief Implementatie ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan!
 
 
 
 
Volg ons via onderstaande kanalen
 
 
 

Hebt u collega's voor wie onze nieuwsbrief ook interessant is? Verwijs hen dan naar onze aanmeldpagina op de Aan de slag-website. Dank alvast!

U ontvangt deze mail van het programma Aan de slag met de Omgevingswet omdat u zich hiervoor hebt aangemeld via het inschrijfformulier op onze website. Als u deze Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet niet meer wil ontvangen, kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.

Bannerfoto: Hans Roggen, Magenta Delden meest duurzame school van Nederland, 2021© 2020 Aan de slag met de Omgevingswet | website | uitschrijven.