Nieuwsbrief Implementatie 5 oktober 2023 | bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
 
 
 
     
 
Omgevingswet logo
 
 
 
 
 
 
 
 
  Werken aan ruimtelijke opgaven in het Noordzeekanaalgebied  
 
 

Met een gezamenlijke aanpak samen meer realiseren. Daarover ging het gesprek tijdens een werkbezoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het Havenbedrijf Amsterdam van directeur-generaal Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet Marjolein Jansen. Er werd gesproken over het werk aan de grote ruimtelijke opgaven in het gebied, nu en straks onder de nieuwe Omgevingswet.

 
 
     
 
 
Foto van 13 personen op een boot die naar boven kijken. De foto is vanaf boven gemaakt.
 
 
 
 
 
  Publiekscampagne Omgevingswet gestart  
 
 

Op 2 oktober 2023 is de publiekscampagne Omgevingswet gestart. De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht. De campagne heeft tot doel inwoners, initiatiefnemers, bedrijven en medeoverheden hierop te attenderen en hen te informeren over de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet.

 
 
 
     
 
 
 
 
  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
 

Oude versies van twee API's verdwijnen
Binnenkort zijn oude versies van twee API's (Application Programming Interface) niet meer beschikbaar. Het gaat om de versie v1 van de API Verzoek afhandelen en de versie v1 van de API Verzoek indienen.

DSO ondersteunt YouTube per 11 december niet meer
Vanaf 11 december 2023 ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) YouTube niet meer. Overheden kunnen YouTube gebruiken voor video’s in toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Gebruikt u als overheid YouTube? Of maakt uw regelbeheersoftware gebruik van YouTube? Zorg dan voor een overgang naar Vimeo.

Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het direct aan!
Als overheid hebt u eHerkenning nodig om in te loggen op verschillende onderdelen van het DSO. Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan kunt u als overheid bijvoorbeeld alleen met eHerkenning inloggen op de productieomgeving van het Omgevingsloket. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag eHerkenning dan direct aan.

Nieuw verbeterpunt in overzicht verbeterpunten bruidsschat
Het overzicht met verbeterpunten voor juridische en toepasbare regels voor de bruidsschat is aangevuld met een nieuw verbeterpunt. De animatie ‘Wat is een erf?’ in de Vergunningcheck is aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Het advies is om ook de toelichting bij de animatie aan te passen.

Nieuw overzicht veranderingen in werkzaamheden september
Er is een nieuw overzicht veranderingen werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden (versie september 2023) in het DSO. In het overzicht ziet u alle veranderingen die gelden vanaf 1 oktober 2023. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.

Conclusies gebruiken bij toepasbare regels
Zoals eerder gemeld in de vorige nieuwsbrief is sinds 18 september 2023 het resultaat van de Vergunningcheck vernieuwd. Deze is nu meer gericht op de acties die initiatiefnemers moeten ondernemen. Als u toepasbare regels maakt voor de Vergunningcheck gebruikt u conclusies. Met een conclusie geeft u per activiteit aan wat een initiatiefnemer moet doen. Op de pagina Conclusies gebruiken bij toepasbare regels voor de Vergunningcheck vindt u nu ook hoe de verschillende conclusies eruit zien in de nieuwe resultaatpagina van de Vergunningcheck.

 
 
 
     
 
 
 
  Hele keten vertegenwoordigd in DSO Community  
 
 

In gesprek met Marleen van den Houten
De onlangs opgestarte DSO Community timmert hard aan de weg. Er zijn inmiddels ruim 600 leden te vinden op het Pleio-platform, die werkzaam zijn bij een bevoegd gezag, koepel of leverancier. Marleen van den Houten, Business analist toepasbare regels bij het ministerie van BZK, is één van de initiatiefnemers van de DSO Community. In het interview Hele keten vertegenwoordigd in DSO Community vertelt Marleen meer over de community.

 
 
     
 
 
 
 
 
DSO Community
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Oefenen  
 
 

Spreekuur Planmakers
Elke maandag van 13.00 tot 13.30 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld de bruidsschat op de productie-omgeving tijdens het Spreekuur Planmakers. Ook andere vragen over de planketen kunt u stellen aan onze expert. Aanmelden is niet nodig. Het eerstvolgende spreekuur Planmakers is maandag 9 oktober.

Spreekuur Omgevingswet
Hebt u vragen over het DSO of toepasbare regels? Op dinsdag bent u tussen 13.00 en 14.00 uur welkom tijdens het Spreekuur Omgevingswet. Verschillende onderwerpen worden tijdens dit spreekuur besproken. Aanmelden is niet nodig. Ga voor de datums naar de evementenagenda.

Special - Oefenen
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bevoegd gezagen hebben tot dat moment de tijd om zich voor te bereiden en hun kennis en kunde te vergroten. Ter ondersteuning lichten we een aantal onderwerpen uit die in het land als aandachtspunt zijn benoemd. De eerste special gaat over samenwerkingsafspraken VTH.

Webinar Archivering Beheer Toepasbare Regels
Op donderdag 2 november van 9.30 tot 11.00 uur geeft Yanda van Dijk, expert toepasbare regels, tijdens een webinar u alle benodigde informatie over onder andere bewaartermijnen, beheer en toegankelijkheid van toepasbare regels.

Werkplaats Grip voor planbureaus / adviesbureaus
Op donderdag 12 oktober zijn nog een aantal plekken beschikbaar voor de Werkplaats Grip voor planbureaus / adviesbureaus. Wilt u als medewerker van een planbureau kennis opdoen over het omgevingsplan en de doorwerking in de planketen? Meld u dan aan.

Klikdemo's
U kunt in oktober en november oefenen met de klikdemo's in het Omgevingsloket. We nemen u in deze klikdemo's stap voor stap mee bij het uitvoeren van een Vergunningcheck en het indienen van een vergunningaanvraag. Meld u zich vandaag nog aan.

Functiegericht oefenen voor medewerkers KCC / Dienstverlening
Op 25 oktober zoomen we in op de impact die de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden heeft. Aanmelden kan op onze website.

 
 
 
     
 
 
 
  Schakeldag 2023  
 
 

De Schakeldag 2023 inschrijving is geopend! Komt u ook op maandag 30 oktober 2023 naar ’s-Hertogenbosch voor de Schakeldag 2023? Hét IPLO-kennisevenement over de Omgevingswet en het fysieke domein voor medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Met workshops, kennissessies en informatiestands. Zodat u op 1 januari 2024 klaar bent voor de Omgevingswet.

 
 
     
 
 
Afbeelding met tekst: Klaar voor de start! Omgevingswet in actie, kennis voor nu. Schakeldag 2023 30 oktober.
 
 
 
 
 
  Nieuw op IPLO.nl  
 
 

Archiveren van toepasbare regels voor het Omgevingsloket
Als overheid bent u zelf verantwoordelijk voor de archivering van toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Op de nieuwe pagina Archiveren van toepasbare regels van het Omgevingsloket vindt u een handreiking met de processtappen voor het archiveren van toepasbare regels.

 
 
 
     
 
 
 
 
  Live: Informatiekaart Natuur (IKN) en BeSI  
 
 

Informatie over beschermde natuurgebieden en beschermde soorten is voortaan via de InformatieKaart Natuur (IKN) en de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) beschikbaar. BIJ12 heeft beide producten in opdracht van de provincies ontwikkeld. Deze zijn vanaf nu kosteloos te gebruiken.

 
 
 
     
 
 
 
  Nieuws voor gemeenten  
 
 

Handreiking Havenbeheersverordening enomgevingsplan
De VNG heeft een Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van hun havenbeheersverordening in verband met de Omgevingswet.

Overzicht leer- en testaanbod BOPA
Voor iedereen die verder aan de slag wil met de BOPA, biedt de VNG diverse leer- en testmogelijkheden: vragenuren, basiskennissessies, de VTH Inregeltest en netwerkbijeenkomsten. Behoefte aan overzicht? Ga naar de nieuwe pagina Leren werken met de BOPA.

Terugkijken: bijeenkomst Keuzehulp instrumentarium
Op 22 september vond een bijeenkomst plaats van het Netwerk Omgevingsplan over de Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan. Met een panelgesprek met gemeenten Dijk en Waard, Altena, Veenendaal en Oss. Bekijk hier de opname en presentatie.

Checklist Communicatie vergunningverlening rond 1 januari
Kan ik mijn vergunningaanvraag het best vóór 1 januari indienen, of juist daarna? Een logische vraag die komende tijd veel gesteld zal worden. Hoe kunt u als gemeente daar op anticiperen? VNG heeft een checklist samengesteld met mogelijke onderwerpen, informatie en boodschappen voor berichtgeving hierover. De checklist is onderdeel van de Handreiking Communicatie Omgevingswet en Wkb.

Terugkijken: bijeenkomsten Netwerk VTH
De afgelopen periode vonden weer enkele bijeenkomsten plaats van het Netwerk VTH. Sessie gemist? Bekijk hier de opnamen en presentaties:

 
 
     
 
 
 
 
  Bijeenkomsten  
 
 

6 en 13 oktober
Netwerksessie Omgevingsplan | TAM-IMRO

6 oktober
Netwerksessie Producten Serviceketen

9 oktober
Dag van de Stad

9, 10 en 11 oktober
Webinar energiebesparing

9, 12, 16, 19, 26, 30 oktober
Spreekuur Planmakers

10, 17, 24 en 31 oktober
Spreekuur Omgevingswet

10 oktober
Online sessie: Wat is en doet een regelanalist?

12 oktober
Werkplaats Grip voor planbureaus / adviesbureaus

25 oktober en 8 november
Werkplaats Grip plan-plan en samenloop

26 oktober en 1 november
Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket

26 oktober, 2 en 9 november
Werkplaats Grip voor planbureaus / adviesbureaus

30 oktober
Schakeldag 2023

31 oktober en 28 november
Workshop Omgevingsveiligheid

 
 
   
 
 
     
 
 
 
  Indringend Ketentesten (IKT) fase 5 afgerond  
 
 

Fase 5 van het project Indringend Ketentesten (IKT) is afgerond. Het projectteam voerde de ketentesten uit van half april 2023 tot half juli 2023. Tijdens de testen bleek dat er opnieuw vooruitgang is geboekt met de functionaliteiten van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en die van de lokale softwareleveranciers.

 
 
     
 
 
Zelf ook de Nieuwsbrief Implementatie ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan!
 
 
 
 
Volg ons via onderstaande kanalen
 
 
 

Hebt u collega's voor wie onze nieuwsbrief ook interessant is? Verwijs hen dan naar onze aanmeldpagina op de Aan de slag-website. Dank alvast!

U ontvangt deze mail van het programma Aan de slag met de Omgevingswet omdat u zich hiervoor hebt aangemeld via het inschrijfformulier op onze website. Als u deze Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet niet meer wil ontvangen, kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.

Bannerfoto: Hans Roggen, Magenta Delden meest duurzame school van Nederland, 2021© 2020 Aan de slag met de Omgevingswet | website | uitschrijven.