Woensdag 21 maart 2018
Update voor arbodiensten (7)

Deze Update voor aangesloten arbodiensten bevat informatie voor een correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van jouw arbodienst en Volandis. Deze update wordt verzonden aan de bouwcoördinator van elke gecontracteerde arbodienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatieverstrekking binnen de arbodienst (zoals directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).

Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Nieuwe versie planningsprocedure

Volandis heeft de planningsprocedure aangepast aan de hand van de praktijkervaring van de laatste maanden. Het concept van de aangepaste procedure hebben wij op 7 maart jl. met de planners van de arbodiensten besproken.

De nieuwe versie vind je hier. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de verruiming van de reserverings- en annuleringstermijnen in de planningstool van Volandis;
  • de arbodiensten hebben nu direct zicht op het aantal beschikbare DIA-adviseurs op datum/locatie. 
Nieuw: aankondigingsbrief Volandis

In het plannersoverleg van 7 maart jl. hebben wij gezamenlijk overlegd hoe de opkomst voor DIA en PAGO kan worden verhoogd. Volandis wil daaraan ook een bijdrage leveren door gelijktijdig met de DIA-/PAGO-opdrachtverlening een vooraankondiging naar de werknemers te sturen. Dit geldt zowel voor het moment van de kwartaal- als voor de jaaropdrachten. De eerste aankondigingsbrieven zullen naar verwachting in juni bij de verstrekking van de kwartaalopdrachten voor Q3 worden verzonden.
Het voorbeeld voor de DIA-vooraankondiging voor zowel de kwartaal- als de jaarplanning vind je via: www.volandis.nl/voor-arbodiensten/administratie-en-logistiek.nl of rechtstreeks via deze link. De PAGO-vooraankondiging is in grote lijnen hetzelfde, maar bevat geen DIA-aspecten.

Vernieuwd: model uitnodigingsbrieven DIA en PAGO voor arbodiensten

Wij hebben de modelbrieven en de reminders aangepast voor kwartaal- en jaarplanning. Het model van de uitnodigingsbrief kan alleen worden aangepast om deze aan te laten sluiten bij de organisatorische condities binnen de arbodiensten. De inhoudelijke passages moeten onverkort worden overgenomen. Het nieuwe model vind je hier of via onze website: www.volandis.nl, Voor arbodiensten, Administratie en logistiek.

Veegactiebrief Volandis

In de 'Arbouwtijd' werd uitvoering gegeven aan de zgn. veegactie voor werknemers. Volandis heeft besloten deze werkwijze weer in het leven te roepen: vier maanden na kwartaalopdrachtverlening kijkt Volandis in ISP of een declaratie aanwezig is. Als geen declaratie aanwezig is of een declaratie voor non respons met reden ‘heeft niet gereageerd’, stuurt Volandis een brief ter herinnering naar de werknemer (voorbeeld via deze link of via onze website: www.volandis.nl, Voor arbodiensten, Administratie en logistiek). In deze brief wordt de werknemer nog eens op zijn cao-recht gewezen en ontvangt hij de gegevens van de arbodienst om alsnog een afspraak voor de DIA of het PAGO te maken.

Verzoek aan de bouwcoördinator: wij ontvangen graag vóór 1 april t.a.v. c.dekievid@volandis.nl de contactgegevens van de arbodienst voor de veegactiebrief. Dit kunnen zijn: het telefoonnummer en/of URL en/of e-mailadres.

Tijdlijn voor kwartaal- en jaarplanningsopdrachten

Na invoering van de Volandis-aankondigingsbrief voor DIA en PAGO en de Volandis-veegactiebrief is ook de tijdlijn voor informatieverstrekking, uitvoering en declaratie van verstrekte opdrachten gewijzigd. De aangepaste tijdlijn vind je hier.

Verwijzing door bedrijfsarts naar DIA-adviesgesprek

Als een werknemer gebruikmaakt van het PAGO of het Spreekuur bedrijfsarts, kan de bedrijfsarts de werknemer altijd verwijzen naar de DIA-adviseur voor verdere oriëntatie op zijn inzetbaarheid voor de toekomst. De werknemer kan voor het maken van een afspraak bellen of chatten met de Vraagbaak van Volandis via: 0341-499 299 of e-mail: info@volandis.nl.
De procedure voor de verwijzing zal op korte termijn verder worden uitgewerkt. In een volgende Update ontvang je informatie over de overdrachtsprocedure, de ISP-activiteitencode en de vergoeding voor de arbodienst.

Geef contactgegevens door voor vervolgactiviteit naar aanleiding van DIA-adviesgesprek

Het komt regelmatig voor dat tijdens het DIA-adviesgesprek blijkt dat de werknemer gebruik wil maken van vervolgbegeleiding door de arbodienst. Het kan gaan om een vervolgconsult, een bedrijfs- of werkplekbezoek of leefstijlbegeleiding. Soms is de vervolgbegeleiding niet aan de orde gekomen in het gesprek met de bedrijfsarts, soms ook heeft de DIA-adviseur de werknemer op andere gedachten weten te brengen.
In deze situatie is het van belang dat de DIA-adviseur direct contact met de arbodienst kan opnemen, zodat de arbodienst snel afspraken met de werknemer kan maken. Daarvoor dient de adviseur te weten met wie hij/zij van de arbodienst contact kan opnemen.

Verzoek aan de bouwcoördinator: stuur ons vóór 1 april t.a.v. c.dekievid@volandis.nl​ de gegevens van de arbodienst (telefoonnummer en/of e-mailadres) voor de vervolgbegeleiding.

Beschikbaarheid van APG-registratienummer voor declaratie van spontane activiteiten

Voor declaratie van spontane activiteiten (bijv. spontane DIA, PAGO of spreekuur bedrijfsarts) via ISP is o.a. het APG-registratienummer verplicht. Alleen werknemers die vallen onder de cao Bouwnijverheid en de cao Afbouw komen in aanmerking voor activiteiten uit het cao-pakket Individugerichte preventiezorg. Om dit te controleren moet de werknemer om zijn APG-registratienummer worden gevraagd. Werknemers weten niet altijd direct waar zij dit nummer kunnen vinden. Zij vinden dit terug in het saldo-overzicht Tijdspaarfonds dat zij van APG hebben ontvangen.

Wij hebben deze informatie ook opgenomen in de Nieuwsbrief voor werknemers van 27 februari jl. Hieronder tref je het artikel aan.

Updates en nieuwsbrieven

Bekijk de vorige updates voor arbodiensten hier.
Op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief