Vrijdag 23 februari 2018
Update voor arbodiensten (6)

Deze Update voor aangesloten arbodiensten bevat informatie voor een correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van jouw arbodienst en Volandis. Deze update wordt verzonden aan de bouwcoördinator van elke gecontracteerde arbodienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatieverstrekking binnen de arbodienst (zoals directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).

Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Toeslag Volandis op omzet over 2e half jaar 2017

Uit analyse van de declaraties van de arbodiensten over de 2e helft van 2017 is gebleken dat geen enkele arbodienst de gemaakte prestatieverbeterafspraken volledig heeft gerealiseerd. De 6% toeslag kan dus over deze periode helaas niet worden toegekend. De ervaring leert dat de arbodiensten en Volandis samen hard hebben gewerkt om zo goed mogelijk uitvoering aan het PAGO en de DIA te geven, maar daarbij zijn geconfronteerd met nodige opstartproblemen.
Om die reden heeft Volandis besloten om ter dekking van de kosten van de extra inspanningen aan alle arbodiensten een toeslag van 3% te verstrekken over de betaalbaar gestelde declaraties voor activiteiten over de periode 1 juli tot en met 31 december 2017.

Verhoging van tarief voor faciliteren DIA-adviesgesprek (code aanvullende activiteit 027)

Besloten is de vergoeding voor de DIA-facilitering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 te verhogen van € 13 tot € 17 per activiteit. Daarbij is naast de vergoeding voor de huisvesting van de DIA-adviseur nu ook een vergoeding opgenomen voor de inzet van administratief medewerkers en planners ten behoeve van de DIA.

Het tarief wordt verhoogd voor alle DIA-declaraties die op of na 1 maart a.s. via ISP worden verwerkt. Voor de DIA’s die vanaf 1 januari 2018 zijn uitgevoerd maar voor 1 maart zijn verwerkt, kan een handmatige factuur worden ingediend t.a.v. P. Nab voor € 4 per activiteit (excl. btw). Daarbij dient een Excel-overzicht te worden toegevoegd waarin zijn gespecificeerd: naam werknemer, APG-registratienummer en datum activiteit.

Vergoeding code aanvullende activiteit 027 voor show en no show, maar niet voor non response

De aanvullende activiteit kan worden gedeclareerd voor alle shows (responsecode 00) en no shows (responsecode 01). Voor non response (alle responsecodes met uitzondering van 01) kan geen aanvullende activiteit code 027 worden gedeclareerd.

Extra vergoeding voor huisvesting bij inzet tweede en derde DIA-adviseur

De basisvergoeding voor de huisvesting van de DIA-adviseur is opgenomen in de vergoeding van € 17 voor de facilitering van het DIA-adviesgesprek (code aanvullende activiteit 027).
Ter bevordering van een efficiënte DIA-uitvoering kan de extra inzet van een tweede of zelfs derde DIA-adviseur aangewezen zijn. Om de inzet van de DIA-adviseurs te stimuleren en te faciliteren wordt met ingang van 1 januari 2018 voorzien in een regeling voor de vergoeding van de extra huisvestingskosten die de inzet van extra adviseurs met zich meebrengt.

Met ingang van 1 januari 2018 vergoedt Volandis voor elke dag dat per locatie een extra DIA-adviseur wordt ingezet per extra DIA-adviseur een aanvullende vergoeding van € 140 excl. btw. Voor twee extra adviseurs geldt dus een extra vergoeding van € 280 excl. btw. De arbodienst factureert de vergoeding aan Volandis achteraf over het voorgaande kalenderjaar binnen een maand na afloop van het kalenderjaar. Bij de factuur dient een Excel-overzicht te worden meegestuurd met een specificatie van de dagen waarop een extra adviseur is ingezet, met vermelding van het aantal extra adviseurs. Volandis stelt de extra vergoeding uiterlijk 31 maart na afloop van het kalenderjaar betaalbaar.

Voor bovengenoemde vergoeding geldt de voorwaarde dat voor zowel de eerste als de extra adviseur(s) 5 adviesgesprekken zijn ingepland. Eventuele no shows voor die dag laten de extra vergoeding onverlet.

Plannersbijeenkomst 7 maart 2018

Op 7 maart a.s. vindt er weer een Plannersbijeenkomst plaats op het Bouw & Infra park te Harderwijk.
Nog niet aangemeld? Doe dit bij Cora de Kievid: c.dekievid@volandis.nl.

Nieuwe versie betalingen XSD

Onlangs werden wij door één van de arbodiensten gewezen op het feit dat er een fout in de betalingen XSD zat. Deze fout hebben wij bij APG laten aanpassen. Inmiddels is er een nieuwe versie. Probleem dat hiermee opgelost wordt, is de ‘repeterende Aanvullende onderzoeken’. Bij de betaalrun begin maart zal er een gewijzigde output te zien zijn. Versie V5_2 wordt separaat toegestuurd.

Introductiecursus Bouw NSPOH

Blijf als arbodienst voldoen aan de opleidingseisen voor uitvoering van de individugerichte preventiezorg! Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de introductiecursus Bouw van NSPOH op 28 maart a.s. Meld je aan via de website van NSPOH.

Image Caption
Eigen pagina website

Wellicht heb je het al gezien, de website van Volandis is vernieuwd. Een uitgebreidere zoekfunctie, een andere menustructuur en de vormgeving zorgen ervoor dat je als bezoeker nu nog sneller informatie kan vinden. Ook is er een aparte pagina voor arbodiensten gecreëerd. Klik via het top-menu op 'Voor arbodiensten' of gebruik de url: www.volandis.nl/arbodienst.

Image Caption
Middelen

Voor de DIA zijn diverse ondersteunende communicatiemiddelen beschikbaar.
De DIA-folder​ en de tafelkaart zijn bij te bestellen bij Cora de Kievid: c.dekievid@volandis.nl.

Wil je de DIA-film op het tv-scherm in je wachtruimte laten afspelen? Stuur Cora een e-mail, zij stuurt de film via wetransfer toe.

Updates en nieuwsbrieven

Bekijk de vorige updates voor arbodiensten hier.
Op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief