Nieuwsbrief Implementatie 3 november 2021 | bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
 
 
 
     
 
Omgevingswet logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik: Werkplaatsen en praktijkvoorbeelden
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Kamerbrief: Koersen op 1 juli 2022  
 
 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een brief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. In deze kamerbrief gaat zij in op de stappen richting de beoogde inwerkingtreding op 1 juli 2022, de stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het aansluiten, inregelen en oefenen door overheden. 

 
 
 
     
 
 
 
  Digitaal Stelsel Omgevingswet  
 
 

Maandelijkse update
In de update van oktober geven we u onder andere een geactualiseerd overzicht van de stand van zaken van de digitale functionaliteiten die minimaal noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding. Ook informeren we u over nieuwe content op de oefenomgeving en de productieomgeving van het DSO. En u vindt in de update een overzicht wat u de komende periode verder kunt verwachten.

Werkboek voor aansluiten, inregelen en beproeven
Om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet is een aantal voorbereidingen minimaal nodig. Het werkboek Het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Aansluiten, inregelen en beproeven van het programma Aan de slag en VNG biedt gemeenten een praktische handleiding daarbij. Het werkboek bevat veel handige checklists die de stappen inzichtelijk maken die nodig zijn om aan te sluiten en in te regelen.

Gepland onderhoud in november
Van 3 tot en met 5 november is de installatie van de laatste versie van de software en content van het DSO op de demo-omgeving. Tijdens de installatie kunt u de demo-omgeving niet gebruiken. Het is wel mogelijk om in die periode een demo te geven via de oefenomgeving. 

Van 17 tot en met 19 november is de oefenomgeving mogelijk niet beschikbaar. Dan wordt de nieuwste versie van het DSO (PI-20.4) geïnstalleerd. Meer informatie over gepland onderhoud vindt u op de pagina Onderhoudskalender

11 stappen van de werkplaats DSO-keten
In deze video van de VNG maakt u kennis met het DSO en de 11 stappen van de DSO-keten. U kijkt mee in de software van de planjurist, de toepasbare regelspecialist en de vergunningverlener. Een must-see voor alle medewerkers die aan de slag zijn met het DSO.

 
 
     
 
 
 
 
 
 
  Mer-beoordeling onder de Omgevingswet  
 
 

Om te bepalen of er bij een project - bijvoorbeeld de bouw van een stal - aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden, voert u als bevoegd gezag een toets uit, de mer-beoordeling. Maar hoe werkt de mer-beoordeling voor projecten onder de Omgevingswet? In dit webcollege geeft Gosewien van Eck, adviseur milieueffectrapportage bij Rijkswaterstaat en bij de helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), u handvatten om de mer-beoordeling goed uit te kunnen voeren.

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionaal nieuws RIO's
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Werken met de Omgevingswet  
 
 

Duurzame toegankelijkheid en de Omgevingswet
Waar gaan we als decentrale overheden de instrumenten vinden om onze informatiehuishouding duurzaam in te richten in de informatieketens van de Omgevingswet? Welke afspraken moeten we maken over informatieobjecten die we produceren? En welke afspraken over metadata, bewaartermijnen en wie-bewaart-wat? Een handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) geeft antwoord op die vragen.

Kerninstrument programma inzetten voor energietransitie
Kan het programma - een van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet - gebruikt worden om de RES (Regionale Energiestrategie)-afspraken regionaal verder te helpen? In 4 pilots is gekeken naar de kansen en mogelijkheden van het samen opstellen van een regionaal programma. Lees hier meer de inzet van het programma voor de RES-ambitie

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Agenda online bijeenkomsten  
 
 

Om u goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet, kunt u online sessies volgen. Een webinar gemist? Via onze website kunt u webinars en spreekuren terugkijken. 

Kijk voor meer informatie over webinars van bijvoorbeeld de VNG, VVM en de RES in onze evenementenkalender. 

 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
  Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl  
 
 

Implementatie

Oefenen

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Bodem

Energiebesparing

Andere thema’s

 
 
 
     
 
 
 
  Doe mee aan gebruikersonderzoek website  
 
 

Bent u bezig met de Omgevingswet en de leefomgeving? Dan zijn wij benieuwd wat u van onze sites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt! Doe begin december mee - als een van de 16 deelnemers - aan ons gebruikersonderzoek. Meld u aan via het aanmeldformulier.

 
 
     
 
 
 
Volg ons via onderstaande kanalen
 
 
 

Heeft u collega's voor wie onze nieuwsbrief ook interessant is? Verwijs hen dan naar onze aanmeldpagina op de Aan de slag-website. Dank alvast! 

U ontvangt deze mail van het programma Aan de slag met de Omgevingswet omdat u zich hiervoor heeft aangemeld via het inschrijfformulier op onze website. Als u deze Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet niet meer wil ontvangen, kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.© 2020 Aan de slag met de Omgevingswet | website | uitschrijven.