Facebook icon Forward icon

Nyhedsbrev fra Hvidovre Gymnasium & HF - december 2015

Man spottede dem først 29. oktober, da de demonstrerede mod regeringens besparelser på gymnasierne. Så dukkede de atter op til Operation Dagsværk-dagen den 4. november. Og nu har en del af dem meldt sig ind i det nye elevråd. Vi taler om en gruppe handlekraftige og initiativrige elever fra skolen. Dem er vi rigtigt glade for. Hvis eleverne skal føle Hvidovre Gymnasium som DERES skole, er det essentielt, at de råber op, når de ønsker positiv forandring, og engagerer sig i de tiltag, grupper og udvalg, som kan gøre det meget sjovere og hyggeligere at gå i gymnasiet.

Vi håber på og glæder os til at se og høre mere til eleverne, deres meninger, forslag og sparring.

Det nye elevråd er godt i gang

Inklusion af alle elever for at styrke det sociale sammenhold og at være elevernes stemme.

Det er blot to af de mange gode emner, som eleverne i det nye elevråd vil arbejde for. Det besluttede de ved deres første møde onsdag den 18. november. Elevrådet er allerede godt i gang – i december skal de mødes med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og til skolens bestyrelsesmøde den 8. december skal de to nye elevrepræsentanter fra elevrådet med.
Læs mere om elevrådet her.

Tysk-talenter i Berlin

2.g’ere med særlig interesse for tysk var i november i Berlin med alle tysklærerne. På Hvidovre Gymnasium er der nemlig mulighed for elever, der har et særligt talent for eller interesse i et fag, at komme på ekstra, frivillige ture til udlandet – rejsen her er et eksempel på en sådan tur.

Hovedformålet med turen var at dykke ned i Berlin og byens historie og tale tysk, og dagene blev tilbragt både til vands og lands. 
Læs mere om turen og se billeder her.

Vi besøger Hvidovres folkeskoler

I løbet af de kommende måneder skal alle landets folkeskolelever vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil søge ind på. Vi vil gerne fortælle folkeskoleleverne i Hvidovre, dels hvordan det er at gå i gymnasiet, dels hvordan det er at være elev på vores specifikke gymnasium. Derfor er vi gået i gang med en besøgsrunde hos kommunens 9. klasser, som varer ved hele december og noget af januar.

Kender du en folkeskolelev, der kunne have interesse i at høre mere om vores gymnasium, kan du henvise ham/hende til vores hjemmeside www.hvidovregymnasium.dk eller til at kontakte vores studievejledere på sv@hvidovregymnasium.dk eller på telefon 36 34 34 55.

Elevhistorier og nyttig info i det nye elevmagasin

En anden mulighed for at få en fornemmelse af livet som elev på HvG er vores elevmagasin, der hvert år bliver fornyet med nye billeder og tekster.

Der er historier fra både nuværende og tidligere elever om, hvorfor de var og er så glade for HvG, der er beskrivelser af vores studieretninger og efter-skole-muligheder - og så er der masser af skønne billeder af elevernes hverdag.

Vores nye magasin er netop landet fra trykken, og du kan læse det her.

Ny vicerektor på skolen

I 6 ½ år har elever på skolen banket på døren til vicerektor Peter Bech Sørensen, når de skulle snakke om studieretninger, fravær eller valgfag. Men fra 1. januar 2016 skal Peter prøve kræfter med stillingen som rektor på Frederikssund Gymnasium.

I stedet bliver det Tania Sheikh Larsen, som i skrivende stund er uddannelsesleder, der overtager Peters stilling. Det er vi glade for, for Tania er allerede værdsat af både ledelse, lærere og elever.

Kommende aktiviteter og begivenheder på HvG

Musikcafé fredag den 4. december
Årets sidste cafe bliver ekstra hyggelig og til tonerne af levende musik spillet af nogle af skolens elever. Cafeen varer fra klokken 16-20.

Juleafslutning den 22. december
Eleverne mødes om morgenen i deres klasser og hygger med deres lærere, inden vi alle sammen mødes i fællessalen til fælles juleafslutning.

Juleferie
Eleverne har juleferie fra og med onsdag den 23. december til og med søndag den 3. januar. Vi ses på skolen igen mandag den 4. januar.

Rigtig glædelig jul fra os på Hvidovre Gymnasium & HF!