Facebook icon Twitter icon Forward icon

Met het nieuwe jaar in zicht informeren wij u in deze laatste nieuwsbrief van dit jaar graag over lopende zaken en diverse ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het ontwikkelen van vernieuwde examenprogramma’s, exameneisen en examenproducten. In deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. Sinds de oplevering van het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging in september 2020 is er door de adviseurs van SVPB en vele experts uit de branche en het onderwijs gewerkt aan vernieuwde examenprogramma's, exameneisen en examenproducten.
Naast de inhoudelijke aanpassingen die zijn doorgevoerd op basis van het nieuwe kwalificatiedossier, zijn er ook aanpassingen gedaan in de wijze van afname. Bijvoorbeeld het gebruik van animaties om tegemoet te komen aan de wens om examens minder talig te laten zijn en dichter bij de praktijk te brengen. In de bijeenkomsten voor opleiders en via onze themanieuwsbrieven is hier regelmatig over gecommuniceerd. De systemen zijn ingericht, examinatoren geïnstrueerd en de eerste nieuwe examens zijn afgenomen. De komende tijd monitoren we de uitvoering nauwkeurig en zullen we waar nodig zaken aanscherpen.

We kijken terug op een constructieve bijeenkomst met examencommissies van onderwijsinstellingen welke in oktober heeft plaatsgevonden. Met de geleverde input gaan we aan de slag om deze examencommissies te voorzien van informatie over onze werkwijze van constructie tot examenresultaat.

In de planning en uitvoering van de examens spelen de beperkende maatregelen i.v.m. de pandemie nog steeds een grote rol. Ondanks de beperkingen en de aanpassingen die we moeten doen, kunnen we nog steeds alle examens uitvoeren en zijn er het afgelopen jaar weer velen gediplomeerd.

Nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging

De eerste examens behorende bij het nieuwe kwalificatiedossier (crebo 25690 en 25691) zijn afgenomen. De eerste resultaten zijn positief. Om een beeld te krijgen van de CBT-examens kunt u de modelopgaven op onze website bekijken.

Beveiliger N2 (25690)
Aanmelden voor de volgende CBT- onderdelen is mogelijk via MijnSVPB:

  • Wet- en regelgeving basis;
  • Veiligheid en beveiliging basis;
  • Waarnemen basis.

Examinering voor de overige examenonderdelen zal mogelijk zijn vanaf januari 2022.

Beveiliger N3 (25691)
Aanmelden voor de volgende CBT- onderdelen is mogelijk via MijnSVPB:

  • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie;
  • Beroepsgericht Engels

Vanaf januari zullen ook de overige examenonderdelen geëxamineerd kunnen worden.


De praktijkopdrachten voor Situationeel aansturen en Borgen kwaliteit zijn op te vragen via info@svpb.nl. Kandidaten kunnen al starten met de uitwerking, maar het afleggen van de praktijkexamens is pas mogelijk vanaf januari 2022.

Eerste afname Specifiek Rapporteren Basis

Op 16 november heeft een eerste groep kandidaten het examen Specifiek rapporteren basis, voor crebo 25690, afgelegd in ‘nieuwe stijl’. Dat wil zeggen dat de kandidaten eerst een animatie met de casus te zien kregen en op basis daarvan een rapportage moesten uitwerken. Technisch gezien liep alles vlekkeloos. Daarnaast zijn de kandidaten na afloop bevraagd over hun ervaringen. Ze gaven aan dat ze in de voorbereiding bij de opleider de modelopgave en animatie over de afname op www.svpb.nl gezien hebben. Ze wisten daarom wat ze konden verwachten. Daarnaast vinden ze de gesproken tekst bij de animatie fijner dan een stuk tekst op papier, omdat ze dan minder leeswerk hebben. Ook kregen we feedback op de weergave van de animatie ten opzichte van de tekstvakken. We gaan kijken of het mogelijk is hier iets in aan te passen, zodat de kandidaten minder heen en weer hoeven te scrollen.
De uitwerkingen van de kandidaten zijn inmiddels nagekeken. We kunnen constateren dat 71% geslaagd is.

Doelmatig optreden basis

Met de komst van het nieuwe Kwalificatiedossier zijn ook de exameneisen Praktisch handelen basis aangepast en heeft het examenonderdeel een nieuwe naam gekregen. De proeven van bekwaamheid en de basisberoepshouding die onderdeel uitmaken van het examen zijn aangepast aan de nieuwe eisen en er zijn nieuwe clusterindelingen gemaakt. Rollenspelers en examinatoren zullen binnenkort nog worden geïnformeerd over de wijzigingen ten opzichte van Praktisch handelen basis. Ook het Handboek PEC en de registratievereisten voor het PEC worden naar aanleiding van de wijzigingen in de proeven van bekwaamheid aangepast. De nieuwe versies van beide documenten zullen in januari 2022 op de site worden gepubliceerd.

Drank- en horecawet wordt Alcoholwet

Per 1 juli is, na goedkeuring door de Eerste Kamer, de nieuwe Alcoholwet ingegaan. Deze Alcoholwet vervangt de Drank- en Horecawet. Naar aanleiding van deze wijziging is één van de exameneisen van het examenonderdeel Event security aangepast en gepubliceerd op de site. Examenopgaven die betrekking hebben op de Alcoholwet worden aangepast en vanaf 1 januari 2022 in de toetsen opgenomen. Voor meer informatie: https://ikpas.nl/actueel/achtergrond/daarom-krijgen-we-een-nieuwe-alcoholwet/

Wijziging Inspectie SZW in Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ heten. Omdat deze wijziging alleen betrekking heeft op de naamgeving zijn de gevolgen voor de examenopgaven niet ingrijpend, behalve dan dat de naam zal worden aangepast. Vanaf 1 januari 2022 zal in de opgaven de benaming ‘Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen de Inspectie SZW)’ worden gebruikt om verwarring te voorkomen. Vanaf 1 april zal de toevoeging komen te voorvallen en alleen de naam Nederlandse Arbeidsinspectie of de afkorting NLA worden gebruikt. Meer informatie vindt u via deze link: https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2021/07/15/en-we-noemen-haar-nederlandse-arbeidsinspectie

Themanieuwsbrief nieuw kwalificatiedossier

Nieuws en ontwikkelingen rondom de examens voor het nieuwe kwalificatiedossier delen we via een nieuwe themanieuwsbrief. Inmiddels zijn er vijf Themanieuwsbrieven verschenen. U kunt deze hier teruglezen: https://www.svpb.nl/actueel/nieuwsbrief/
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door op de volgende link te klikken en uw gegevens in te vullen: https://www.svpb.nl/themanieuwsbrief-nieuw-kwalificatiedossier/

Verslag informatiebijeenkomsten

Op 9, 14 en 15 september 2021 hebben we de informatiebijeenkomsten voor opleiders georganiseerd. Het verslag daarvan vindt u op https://www.svpb.nl/verslag-informatiebijeenkomsten-2021/

COVID-19

De SVPB handhaaft de maatregelen om besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Zie voor alle maatregelen onze website: https://www.svpb.nl/extra-info-covid19/

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar het team Planning & Uitvoering via planning@svpb.nl.
Wanneer u examens bij onze partner Eureka wil plannen en u treft te weinig open plaatsen aan dan kunt u ook per mail contact opnemen met het team Planning & Uitvoering via planning@svpb.nl.

Examentarieven 2022

Normaliter worden de tarieven voor examens van de SVPB verhoogd met het percentage inflatie consumentenprijzen (CPI). Daar hebben we vorig jaar van afgezien. Met ingang van 1 januari 2022 worden de examentarieven wel aangepast. Vanaf heden is de nieuwe tarievenlijst op onze website gepubliceerd. Gemiddeld stijgen de tarieven met 1,5%.
Voor cbt-examens die plaatsvinden bij een externe locatie wordt momenteel een toeslag van € 5,00 berekend. Deze toeslag wordt afgebouwd en bedraagt in 2022 € 2,50 per examenonderdeel.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en donderdag van 8.00 tot 15.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ons buiten deze tijden bereiken via de email. 

Voor Planning & Uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl
Voor Financiële zaken mailt u naar FAO@svpb.nl 
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Sluiting examencentrum Amersfoort

Het examencentrum in Amersfoort is gesloten van 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022. Er vindt dan groot onderhoud plaats in het hele pand.

Fijne feestdagen