Read the newsletter in your browser

ECML Kontaktpunkt Danmark

Nyhedsbrev nr. 2

Siden sidst

Kære Alle

Siden sidste nyhedsbrev har vi igangsat og gennemført mange nye aktiviteter.
Først og fremmest vores første landsdækkende sprogkonference, som blev afholdt den 26. september i Emdrup ved København med omkring 120 deltagere.

Overskriften, Sprogpædagogik på Kryds og Tværs, var valgt med omhu, idet vi med de inviterede oplægsholdere bevidst havde forsøgt at appellere til undervisere og sproginteresserede på tværs af de gængse sproggrupper. Det viste sig at give resultater, da vi efterfølgende har kunnet konstatere deltagere fra en meget bred samling af sproginteresserede, endda nogle, som vi ikke havde forestillet os som deltagere. Læs mere på vores hjemmeside specielt dedikeret til sprogkonferencen.

Den 26. september var naturligvis også Den Europæiske Sprogdag, som blev afholdt separat på skoler, institutioner mv. rundt i landet. Fra i år er ECML Kontaktpunkt Danmark nationalt kontaktsted for Den Europæiske Sprogdag, og du kan henvende dig til os for at modtage gratis markedsføringsmateriale til promovering af dit arrangement.

Kontaktpunktets regionale infomøder, som begyndte i juni, fortsætter. De næste to afholdes hhv. den 14. november på UCC i København og den 9. december på UC Lillebælt i Odense, og der er flere på vej. Læs nærmere her.

Endelig er vi tæt på den nye 4-årige ECML projektperiode. Den begynder først i 2016, men muligheden for at indsende forslag til nye projekter åbnes allerede i løbet af december i år.
Men meget mere om dette punkt i næste nummer af nyhedsbrevet, som udkommer, så snart ansøgningsproceduren for at indsende projekter offentliggøres.

Mange gode hilsener og god læselyst
Frits Overgaard Sørensen
Projektleder
ECML Kontaktpunkt Danmark
E-mail: ContactPoint@ecml.dk
Hjemmeside: ecml.dk

ECML infomøde den 14. november

ECML Kontaktpunkt Danmark fortsætter sin informationsturné rundt i det sprogpædagogiske landskab. Den 14. november lægger vi vejen forbi Professionshøjskolen UCC, Læreuddannelsen Zahle i København. 

På mødet kan du høre de seneste nyheder - både fra det danske kontaktpunkt og fra det internationale hovedsæde i Graz. Du kan også få svar på dine spørgsmål om ECML.

En af ECML Kontaktpunkt Danmarks opgaver er at udvælge deltagerne fra de danske uddannelsesinstitutioner til ECML workshops, der løbende afholdes på hovedsædet i Graz. 

På mødet får du en førstehåndsberetning fra sådan en workshop. John Shaun Nolan fra CPH West deltog nemlig i maj 2014 i en workshop, der handlede om styrkelsen af sproglige netværk. Det fortæller han om.

Du kan også høre om Den Europæiske Sprogportfolio. Det er et værktøj til at evaluere egne sprogfærdigheder. Det er et vigtigt redskab i fremmedsprogsundervisningen - men det rummer også andre muligheder. Hanne Thomsen fra Læreruddannelsen Zahle, der har arbejdet med den europæiske sprogportfolio i mere end ti år, fortæller om redskabet.

Det er gratis at deltage i ECML's infomøder, men tilmelding er nødvendig. Sidste frist er allerede mandag den 10. november.

Tilmeld dig her.

Se program her.

Vellykket Sprogkonference

Den 26. september afholdt ECML Kontaktpunkt Danmark sin første sprogkonference. Konferencen hed Sprogpædagogik på Kryds og Tværs og bliver en årligt tilbagevendende begivenhed sidst i september måned. I år blev konferencen afholdt på Aarhus Universitets campus i Emdrup.

I løbet af dagen hørte de godt 120 sproginteresserede deltagere en række spændende oplæg, der alle handlede om aktuelle sprogpædagogiske emner og problemstillinger.

Efter oplæggene var det arbejdstid for deltagerne, der blev sendt i mindre grupper for at arbejde i workshops. Emnerne her var alsidige og spændte fra brugen af iPads i sprogundervisningen til sprogsamarbejde mellem folkeskole og gymnasiet. Grupperne var bredt funderede, så der blev samarbejdet på tværs af fag og uddannelsesinstitutioner.

Vi glæder os allerede til næste års sprogkonference, hvor vi håber på samme gode opbakning. Vi vender tilbage med information herom senere.

Du kan se alle oplæg og referater her.

Den europæiske sprogdag

Den Europæiske Sprogdag fejres hvert år den 26. september i 45 europæiske lande. Den er arrangeret af Europarådet og er blevet fejret siden 2001. Dagen hylder den sproglige mangfoldighed i Europa og fremmer derved sproglæring.

Alle kan tage del i den Europæiske Sprogdag - lige fra offentlige myndigheder til grundskolen. Der er en del planlagte arrangementer, men du er også velkommen til selv at stable et arrangement på benene. Det kan for eksempel være spil og quiz til elever, temadage om andre lande og kulturer eller en filmaften med film på fremmede sprog.

ECML Kontaktpunkt Danmark er nationalt kontaktsted for Den Europæiske Sprogdag. Vi hjælper dig gerne med gratis markedsføringsmateriale og gode idéer til aktiviteter.

Signe Schmidt Rye er pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler. Hun vejleder lærere og holder kurser om forskellige elementer inden for engelskfaget og den internationale dimension. Hun har i den forbindelse før arbejdet med den Europæiske Sprogdag.

Ifølge Signe Schmidt Rye er det vigtigt, at elever i grundskolen får et kendskab til og forståelse for andre landes sprog og kulturer. 

Engelsk er lingua franca og er et populært sprog for størstedelen af grundskolens elever. Derimod er tysk og fransk ikke nær så eftertragtede fag. Det betyder, at ikke alle grundskoler i Danmark kan tilbyde både et andet og tredje fremmedsprog i dag.

»Sprog er en nøgle til verden. Her igennem kan eleverne tilegne sig en bedre forståelse for kulturer i andre lande. Den Europæiske Sprogdag er et velegnet redskab til denne kulturforståelse,« siger Signe Schmidt Rye.

Center for Undervisningsmidler har udviklet et sprog-stjerneløb, hvor eleverne på forskelligvis kan arbejde med ligheder og forskelle i flere af de europæiske sprog. Stjerneløbet kan downloades gratis og bruges som aktivitet på Den Europæiske Sprogdag i grundskolen.

»Det er vigtigt, at eleverne får en forståelse for fordelene ved at lære flere fremmedsprog. Med et øget kendskab til fremmedsprog styrkes elevernes sproglige forståelse og evne til tilegnelse af sprog. Ligeledes styrkes deres evne til at begå sig i mødet med andre kulturer,« slutter Signe Schmidt Rye.

Click here to unsubscribe from the newsletter