Forward icon

Rygestopbasens temadag 2021

Rygestopbasens blev afholdt den 3. december 2021 og havde temaet "Stopbehandling og evidens". 

Dagen blev live-streamet fra konferencerummet på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital, hvor Rygestopbasens sekretariat ligger. En af de medvirkende var Jo Jacobsen (billedet th.) fra Stoplinien, der delte Stopliniens erfaring med rådgivning af unge ved snusstop. Foto: Jo Jacobsen formidler (Offside Pictures)

Rygestopbasen takker alle for deres aktive deltagelse og ikke mindst de medvirkende - der vil blive sendt evalueringer ud til de deltagere, der var tilmeldt på forhånd. 

Der var igen i år ikke deltagere til stede ved temadagen, da sidste års tilbagemeldinger helt tydeligt tilkendegav, at det var positivt med lige adgang til Rygestopbasens temadag uafhængigt af geografisk placering. 

Slides og videoer fra temadagen vil blive lagt ud på Rygestopbasen.dk. Vi sender et nyhedsbrev ud, når det er tilgængeligt.

________________________________________________________________________________

Rygestopbasens årsrapport 2021 er udgivet

Rygestopbasens årsrapport med aktiviteter afholdt i 2020 med opfølgning i 2021 er blevet udgivet i forbindelse med Rygestopbasens temadag 2021. 

Årets rapport er baseret på 9.168 deltagere i 2020. Det er et virkeligt flot antal deltagere set i lyset af COVID-19 pandemien. Reduktionen af antal deltagere i forhold til året før har ramt bredt på tværs af aldersgrupper, køn, rygerprofil og uddannelsesniveau, så de procentvise fordelinger er relativt upåvirkede. Det betyder desværre også at de unge deltagere stadig svagt repræsenteret i kvalitetssikrede stopforløb i Danmark.

Derfor er der fortsat en opgave at tage fat på: Endnu flere rygere skal tilbydes et rygestop - og særligt de unge rygere skal nås i højere grad end nu.

Kvaliteten af årets indsats er lavere end året før, og nedlukningen har nok haft indflydelse på det. Der er nu 57 rygestopenheder, der opfylder et eller flere af Rygestopbasens fem kvalitetsmål:

  • Gennemførsel af rygestopforløbet
  • Røgfrihed ved kursusafslutning
  • Opfølgningsrate
  • Røgfrihed efter 6 måneder
  • Deltagertilfredshed

Du kan læse flere resultater og konklusioner i årsrapporten her!