Forward icon

Nyhedsbrev juni 2022 nr. 2

Her kan du læse om:

  • Ny udgivelse: Rapport med resultater for rygestopaktiviteter for 1. halvår 2021 med 6 måneders opfølgning for hele Danmark
  • Nye udgivelser: 5 regionsrapporter med resultater for rygestopaktiviteter for 1. halvår 2021 med 6 måneders opfølgning 
  • Den enhedsansvarlige skal gennemgå brugerprofilerne i tastselv
  • Rygestopbasens sekretariat holder sommerferie

________________________________________________________________________________

Ny udgivelse: Resultater for 1. halvår 2021 for hele Danmark

Nu kan du se de nye resultater for rygestopindsatsen i Danmark for første halvår 2021 - både på rekruttering og på kvaliteten. 

1. halvår 2021 var præget af anden nedlukning pga. COVID-19, og her kan vi desværre se, at antallet af deltagere er lavere end 1. halvår 2020, som var præget af første nedlukning.

I forhold til kvaliteten af indsatsen følger procentfordelingen i indikator-rapporten for de 2 halvår nogenlunde hinanden. Her er 'røgfrihed efter kursusslut' og 'røgfrihed efter 6 måneder' de  to indikatorer med størst udsving, og hvor opfyldelsen af kvalitetsmålene er lavere i 1. halvår 2021 end 2020.  

Rapporten giver al mulig grund til at opjustere indsatsen. Da rapporten er udformet, så kommunerne og andre enheder selv kan trække egne tal i en tilsvarende rapport, giver det den enkelte enhed et godt grundlag at vurdere kvaliteten af indsatsen ud fra. 

Du finder halvårsrapporten for 1. halvår 2021 her. Du finder tilsvarende rapporter for foregående halvår i oversigten under "Halvårsrapporter" her

________________________________________________________________________________

Nye udgivelser: 5 regionsrapporter med resultater for 1. halvår 2021

For andet år i træk udgiver Rygestopbasen en rapport for hver af de fem regioner med resultater for rygestopaktiviteter for første halvår 2021 med opfølgning. Rapporterne indeholder samtlige aktiviteter i regionen uanset rygestopudbyder.

I lighed med den halvårlige nationale rapport, opgør regionsrapporterne resultaterne på samme måde som de standardrapporter, rygestopenheder kan trække på deres egne data i Rygestopbasens tastselv-miljø. Derved kan rygestopenhederne  ikke kun sammenligne egne resultater direkte med nationale resultater, men også sætte egne resultater i forhold til regionens resultater.

Du kan finde de fem regionsrapporter her.

Hvis du ønsker hjælp til at se, hvordan beregningerne er lavet i de tre typer af rapporter, kan du finde det til højre på denne side under "Guides til fortolkning af rapporter". Både kursusrapport, deltagerrapport og indikatorrapport indgår i halvårsrapporterne.

Ønsker du at se alle Rygestopbasens rapporter, kan du finde en oversigt med links her.

________________________________________________________________________________

De enhedsansvarlige skal gennemgå brugerprofilerne i tastselv

Som et led i sikkerhedskravene i Region Hovedstaden skal den enhedsansvarlige i hver enhed gennemgå brugerprofilerne hvert halve år. Den enhedsansvarlige skal sikre sig, at det kun er aktive brugere af Rygestopbasens tastselv-miljø, der har en aktiv brugerprofil, og at tildelingen af rollerne svarer til de arbejdsopgaver, de enkelte medarbejdere har.

Hvis du er enhedsansvarlig og er i tvivl om, hvordan du skal løse opgaven, kan du se i guiden til brugerprofiler for enhedsansvarlige i højre nederste hjørne her. Du finder en præcis beskrivelse i afsnit 2 og 3. På siden under guiden finder du også en ressource med en kontrolliste, så du kan dokumentere, hvornår du har gennemgået brugerprofilerne.

Vi sender også direkte besked til den enhedsansvarlige i hver enhed. Hvis du ikke er enhedsansvarlig, skal du ikke foretage dig yderligere. 

________________________________________________________________________________

Rygestopbasens sekretariat holder sommerferie

Rygestopbasens sekretariat holder lukket i sommerferien fra den 11. juli til og med den 2. august 2022.

I perioden er du er velkommen til at sende os en mail på: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk

Vi vil besvare din mail hurtigst muligt, når vi er tilbage den 3. august 2022.

Vi ønsker alle en god sommer!