Forward icon

Nyhedsbrev juni 2022

Her kan du læse om:

  • Ny udgivelse: Anvendelsen af rygestoptilbud i 2021 
  • Ny forskningsartikel om rygestoprater for gigtpatienter er udgivet
  • Opdaterede ressourcer til indhentning af samtykke til registrering i Rygestopbasen

________________________________________________________________________________

Ny udgivelse: Anvendelsen af rygestoptilbud i 2021

Nu kan du se den nye opgørelse over antallet af borgere, der benyttede sig af de forskellige kommunale og nationale rygestoptilbud i 2021.

Oversigten giver et indblik i rygestopindsatsen i endnu et år, der var præget af COVID-19. I 2021 lå aktiviteterne desværre lavere end første år med COVID-19 – lige med undtagelse af Stoplinien, hvor en særlig indsats på vaccine-centrene medførte, at flere borgere henvendte sig til Stoplinien. Samlet set er det derfor vigtigt fortsat at rekruttere til stopforløb.

Det er Stoplinien, Kræftens Bekæmpelse og Rygestopbasen, der i fællesskab udgiver oversigten. Du finder opgørelsen her. Ønsker du at se alle Rygestopbasens rapporter, kan du finde en oversigt med links her.

________________________________________________________________________________

Ny forskningsartikel om rygestoprater for gigtpatienter er udgivet

Studiet viser, at chancen for rygestop efter 6 måneder er lige så stort for patienter med leddegigt og slidgigt som for andre deltagere. Der er altså god grund grund til at tilbyde gigtpatienter et rygestopforløb.

Derudover undersøgte forskerne de stærkeste faktorer for  et succesfuldt rygestop. Her viste studiet klart, at deltagelse i ≥75 % af rygestopmøderne og dernæst at være deltager i en individuel intervention (modsat den hyppigere anvendte gruppeintervention) er de stærkeste faktorer. 

Forskningsartiklen "Smoking Cessation Rates Among Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Following the ‘Gold Standard Program’ (GSP): A prospective analysis from the Danish Smoking Cessation Database" er blevet udgivet i tidsskriftet "International Journal of Environmental Research and Public Health".

Artiklen er baseret på data fra Rygestopbasen, og forfatterne Monika Laugesen, Mette Rasmussen, Robin Christensen, Hanne Tønnesen og Henning Bliddal ønskede at undersøge rygestopraterne blandt patienter med leddegigt, patienter med slidgigt og en kontrolgruppe for at se, om der er forskelle i rygestopraterne for de tre grupper.

Du kan læse hele artiklen i tidsskriftet her. Du kan også finde danske oversættelser og resuméer på Rygestopbasens hjemmeside her. Du kan finde en oversigt over forskning baseret på Rygestopbasens data her.

________________________________________________________________________________

Opdaterede ressourcer til indhentning af samtykke til registrering i Rygestopbasen

For at en deltager på et rygestopforløb kan blive registreret i Rygestopbasen, skal rådgiveren indhente et samtykke. Sådan har det altid været.

Nu er ressourcerne til indhentning af samtykket opdaterede. Det gælder både proceduren for indhentning af samtykke samt den informationsseddel, som rådgiveren skal give til deltageren på første kursusgang i forløbet.

Du kan finde "Information til alle deltagere på første kursusgang" her, og proceduren finder du her.  Du finder de samlede oplysninger om samtykke her.