NYT FRA DCE

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

NYT FRA DCE

26. MAJ 2016

Marsvin er konstant på jagt

Marsvinet hører til blandt havets mest effektive rovdyr, viser et nyt studie. Med en fangst på op til 550 fisk i timen og en succesrate på 90 % af de byttefisk, som marsvinet udser sig, er der tale om en overordentlig dygtig jæger.

De opsigtsvækkende tal om marsvin er netop offentliggjort af forskere fra Institut for Bioscience, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i tidsskriftet Current Biology.

LÆS MERE

Gammel guldmine sviner mindre

Den lukkede guldmine i Nalunaq i Grønland ser ikke ud til at forurene miljøet yderligere.

I en netop offentliggjort rapport om miljøtilstanden i Nalunaq-området viser undersøgelser, at mængden af forurening fra mineproduktionen generelt er faldende. Undersøgelserne har til formål at spore og undgå uønskede miljøpåvirkninger fra den tidligere mineindustri, og omfatter undersøgelser af vand, jord, dyr og planter.

LÆS MERE

Færre gæs med hagl i kroppen

Jagten af kortnæbbede gæs er blevet mere effektiv siden 1990’erne. Der er nemlig færre kortnæbbede gæs i Norge og Danmark, som har hagl i kroppen efter ikke-dødbringende skud fra ineffektive jagtmetoder.

I april 2016 blev der ved tre dags fangst med kanon-net indfanget 351 kortnæbbede gæs. Røntgenfotograferingen, som afslører om fuglene har hagl i kroppen efter jagt, viste at blandt de unge fugle, der kun har oplevet én jagtsæson, havde 4 ud af 100 individer (4%) hagl i kroppen.

 

LÆS MERE

DCE offentliggør årsberetning for 2015

Årsberetningen for 2015 fortæller i tekst, tal og billeder om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur, der i regi af DCE foregår på institutterne Miljøvidenskab og Bioscience ved Aarhus Universitet.

Læs DCE's årsberetning 2015 her.

Arrangementer

Efteruddannelse: Myrer og melorme på menuen

Entomofagi – eller interessen for at spise insekter - har stigende fokus. Men hvorfor skal vi måske spise insekter i fremtiden, og skal de danske svinestalde erstattes af klimakontrollerede haller, hvor vi avler melorme og myrer?

Vi tester gennem forsøg og beregninger, om det er vejen frem for at producere proteiner. Gennem eksperimenter og teoretiske undersøgelser illustrerer vi fordele og ulemper ved insektproduktion og undersøger, hvordan insektlandbrug som ny bæredygtig bioteknologi kan forme sig globalt. På kurset skal du selv indsamle insekter, lave mad af dem og naturligvis spise dem. Alt sammen øvelser, du direkte kan bruge i din daglige undervisning.

Tid og sted: 24.-25. august 2016 kl. 9.00 - 16.00 begge dage
Aarhus Universitet, Bioscience, Vejlsøvej 25, 8600  Silkeborg

LÆS MERE

Efteruddannelse: Biologiske effekter af miljøfarlige stoffer i havmiljøet

Miljøfarlige stoffer udgør en risiko for bunddyr og fisk i havmiljøet, og vi overvåger de biologiske effekter af stofferne for at kunne vurdere havmiljøets tilstand. Kurset vil give dig viden om og øvelse i biologiske analysemetoder, som er relevante for overvågning og for natur- og miljøbeskyttelse.

Tid og sted: Torsdag 8. september 2016 kl. 10-17 og fredag 9. september 2016 kl. 9-16
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde
LÆS MERE

SENESTE UDGIVELSER FRA DCE

NOTATER
Teoretisk øvelse i prøvetagning af planteplankton i søer. Liselotte Sander Johansson. 18 s.
NOTATET

Interkalibrering af fysisk Indeks for vandløb, marts 2016. P
eter Wiberg-Larsen. 20 s.
NOTATET

Workshop om kortlægning af forekomst af lampretlarver. Resultater og evaluering. P
eter Wiberg-Larsen. 9 s.
NOTATET

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016.
Jesper Madsen og Lars Haugaard. 5 s.
NOTATET


ØVRIGE UDGIVELSER
NEXT V 2011-2016. Pesticide A i drikkevand 5. runde, september 2015. Laboratoriernes resultater. Frederiksen, L. og Lassen, P. 80 s.
RAPPORTEN

NEXT V 2011-2016. Pesticide B i drikkevand 4. runde, september 2015. Laboratoriernes resultater.
Frederiksen, L. og Lassen, P. 50 s.
RAPPORTEN

HØRINGSSVAR
Input til Pesticidstrategi 2017 - 2020. Anders Branth Pedersen, Kai Bester, Steen Gyldenkærne, Berit Hasler, Helle Ørsted Nielsen, Niels Bohse Hendriksen, Anders Johansen, Rossana Bossi, Pia Lassen & Carsten Suhr Jacobsen. 4 s.
HØRINGSSVARET

TILMELDING TIL NYHEDSBREVET

Ønsker du at modtage DCE's nyhedsbrev, så tilmeld dig venligst HER. Din tilmelding er nødvendig, men du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Henvendelse om nyhedsbrevet til Michael Strangholt, mis@dce.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
dce.au.dk

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet