Facebook icon Twitter icon Forward icon

Plagiaat bij praktijkopdrachten

In 2022 is een aantal maal plagiaat vastgesteld bij de uitwerkingen van praktijkopdrachten. Plagiaat is fraude en is niet toegestaan. Plagiaat wordt vastgesteld als uitwerkingen van twee of meerdere kandidaten te veel op elkaar lijken. Het is daardoor niet meer aannemelijk dat een kandidaat de uitwerkingen zelf heeft geschreven. De kennis, kunde en vaardigheid van de kandidaat kan daardoor niet objectief worden vastgesteld.
Dit is reden geweest voor de examencommissie om de regels rondom plagiaat helderder te beschrijven en communiceren. Informatie over plagiaat bij praktijkopdrachten en de mogelijk consequenties is te vinden op de website.

Pilot herkansen voldoende cijfer

Afgelopen jaar heeft er een pilot voor het herkansen van een voldoende cijfer gelopen. Deze pilot heeft geen aanmeldingen gehad. Mocht er een student zijn die interesse heeft, schroom niet om contact op te nemen, dan kunnen we kijken wat we daarin kunnen betekenen. Stuur een mail naar examencommissie@svpb.nl

Toename diplomafraude

Werkgevers en SVPB worden steeds vaker geconfronteerd met niet authentieke diploma's. Potentiële nieuwe medewerkers melden zich met een vals diploma bij een werkgever. Bij het opvragen van de SVPB-verklaring in V:base blijkt de betreffende persoon dan niet in het diplomaregister voor te komen; en dus niet gediplomeerd te zijn.

Uit nader onderzoek van de documenten blijkt het vaak te gaan om uittreksels uit Mijn Diploma's, het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die kunnen worden gedownload met behulp van DigiD. Werkgevers kunnen de authenticiteit van een uittreksel gemakkelijk controleren. DUO geeft daarover informatie op de eigen website:
https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

In foto's of scans van uittreksels ontbreken vaak de echtheidskenmerken. Bij twijfel over de vraag of een uittreksel authentiek is, kan een werkgever contact opnemen met DUO. Door de SVPB wordt, bij een vermoeden van diplomafraude, altijd overlegd met DUO.

Naast fraude met uittreksels uit Mijn Diploma's, wordt ook gefraudeerd met diploma's van MBO-instellingen en met SVPB-diploma's. Voor zover het om valse SVPB-diploma's gaat, doet de SVPB altijd aangifte bij de politie.

Informatiebijeenkomsten

Contactpersonen van alle crebo-ingeschreven opleiders hebben een uitnodiging ontvangen voor de Informatiebijeenkomsten in april. Per opleider kunnen wij één persoon ontvangen. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt dat gedeeld wordt met de aanwezigen.

Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit

De SVPB monitort de resultaten van examens. Zo is gebleken dat kandidaten bij de Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit bij opdracht 1c onvoldoende handvatten hebben om de opgave uit te werken. Bij de opgave die vraagt naar type daders, is nu de volgende toelichting gegeven:
Bij typen daders kunt u denken aan een vandaal, een activist, een verwarde persoon, een ontslagen medewerker, enzovoort.
Uiteraard zijn er nog meer typen mogelijk. Mocht u kandidaten hebben die al bezig zijn met de uitwerking van deze opdrachten, verzoeken wij u hen deze toelichting te verstrekken.

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2022

Medio februari zijn op de website van de SVPB de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli t/m december 2022 geplaatst. Ook zijn voor het diploma Beveiliger de slagingspercentages per opleider gepubliceerd.

Praktijkbeoordelingsformulier ESO aangepast

Recentelijk is het praktijkbeoordelingsformulier ESO aangepast, waardoor er meer ruimte is om alle benodigde informatie te vermelden. Inhoudelijk is het formulier niet gewijzigd. Medio februari hebben wij alle geregistreerde praktijkbeoordelende organisaties ESO daarvan per e-mail in kennis zijn gesteld. Het formulier is ook te downloaden van de website.

Diagnostische toetsen aanvragen

Let op: vanaf heden worden de inloggegevens voor de diagnostisch toets alleen nog verstuurd naar het emailadres dat bij ons is geregistreerd voor het aanvragen van diagnostische toetsen. We kunnen de mails niet meer versturen naar de verschillende adressen van aanvragers/docenten. Wilt u weten welk adres bij ons geregistreerd is of het adres wijzigen? Neem dan even contact met ons op.

Opvallende scores exameneisen

Onze examens worden voortdurend inhoudelijk en toetstechnisch geanalyseerd om de actualiteit en kwaliteit te blijven borgen. Recent hebben we ook gekeken naar welke exameneisen o.b.v. behaalde resultaten kennelijk als moeilijk worden ervaren door de kandidaten. In onderstaande tabel staan de exameneisen vermeld waarop kandidaten in 2022 op landelijk niveau minder goed hebben gescoord.
Uit onze contacten met docenten blijkt dat deze informatie ook nuttig is voor gebruik in het onderwijs. Doe er uw voordeel mee!

Vragenlijst website

Momenteel wordt op de achtergrond gewerkt aan een grondige vernieuwing en herinrichting van de SVPB website. Wij zouden graag een beter beeld krijgen van welke informatie bekeken wordt door bezoekers van onze website en welke informatie zijn eventueel nog missen. We hebben daarom een korte vragenlijst opgesteld en willen u vragen deze (anoniem) in te vullen: Naar de vragenlijst

Keuzedeel Stadionbeveiliging

Sinds begin 2023 is het mogelijk om de Basiskennis van het keuzedeel Stadionbeveiliging door de SVPB te laten toetsen. De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan dit CBT examen Basiskennis Stadionbeveiliging zijn opgenomen in het examenprogramma voor de keuzedelen

Op deze pagina vindt u ook de informatie m.b.t. de exameneisen. Kandidaten met een voldoende resultaat voor dit examenonderdeel ontvangen een verklaring en de SVPB registreert het resultaat. Het tarief voor examinering is gelijk aan de CBT-onderdelen voor Beveiliger (zie de lijst met tarieven op onze website).

De vaardigheden kunnen worden geëxamineerd met het examenonderdeel Praktijk Stadionbeveiliging. De SVPB stelt het hiervoor ontwikkelde examenmateriaal en ondersteunende documentatie beschikbaar aan onderwijsinstellingen die voor hun studenten gebruik maken van het SVPB-examenonderdeel Basiskennis Stadionbeveiliging. Het examenonderdeel Praktijk Stadionbeveiliging wordt door de onderwijsinstelling zelf afgenomen, de SVPB verwerkt dit resultaat niet, reikt geen verklaring, certificaat o.i.d. uit en houdt geen toezicht op de examinering. Onderwijsinstellingen die toegang willen hebben tot het examenmateriaal kunnen hun mail richten aan: info@svpb.nl.

Beide examenonderdelen zijn geschikt voor studenten die in opleiding zijn voor Beveiliger.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega adviseur die een bijdrage wil leveren aan de (door)ontwikkeling en innovatie van onze examenproducten. Ontwikkelingen op het gebied van leren, beoordelen en certificeren én ontwikkelingen in het beroep en/of de sector vertaal je in nauwe samenwerking met inhoudelijke experts naar actuele (nieuwe) producten voor onze examenlijnen.

Meer weten? Kijk op onze website onder vacatures of neem contact op met Jeroen Mulder via j.mulder@svpb.nl.

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl. Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen, kunt u ook per mail contact opnemen met de afdeling planning.

Praktijkexamens op zaterdag

Vanwege de grote vraag naar praktijkexamens, zal het in de maanden april, mei, juni en juli ook mogelijk zijn om op zaterdag praktijkexamen te doen in Amersfoort. Welke data beschikbaar zijn, zal te zien zijn in MijnSVPB.

Geen examens in verband met feestdagen

Op maandag 10 april, donderdag 27 april, vrijdag 28 april, vrijdag 5 mei, donderdag 18 mei, en maandag 29 mei nemen wij geen examens af.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en donderdag van 8.00 tot 15.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ons buiten deze tijden bereiken via de email. 

Voor Planning & Uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl
Voor Financiële zaken mailt u naar FAO@svpb.nl 
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.