Facebook icon Twitter icon Forward icon

Pilot herkansen voldoende cijfer

In het voorjaar is de SVPB een pilot gestart met het herkansen van voldoende cijfers. In principe is het alleen mogelijk een onvoldoende cijfer te herkansen. Echter, de SVPB is benieuwd of er interesse zou zijn bij opleiders en kandidaten om een voldoende cijfer te herkansen.
Wij hebben in deze pilot nog ruimte voor een extra ROC of particuliere opleider. Mocht u interesse hebben in deze pilot, kunt u zich aanmelden via info@svpb.nl.

Wijziging Praktijkopdrachten Beveiliger N3

De examenduur voor de praktijkexamens beveiliger niveau 3 hebben een gewijzigde afnametijd.
De examentijden zijn vanaf 1 september als volgt:

 

Kerntaak Examenduur
K1 Situationeel aansturen            35 minuten
K2 Borgen kwaliteit 25 minuten

Zie voor de gewijzigde tarieven: https://www.svpb.nl/examentarieven/

Daarnaast zijn vanaf 1 september gewijzigde praktijkopdrachten te vinden op de website. Wanneer een kandidaat nieuw begint, moet de Versie september 2022 gebruikt worden. Kandidaten die reeds begonnen zijn met de oude versie mogen deze nog blijven gebruiken. Tot 01-09-2023 zal het mogelijk zijn om op basis van de oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-09-2023 is examen doen alleen nog mogelijk met de Versie september 2022.

Keuzedeel Leidinggeven

De exameneisen voor het keuzedeel Leidinggeven zijn gepubliceerd op de website. Examinering van het theoriegedeelte is mogelijk vanaf 1 januari 2023. De praktijkopdrachten zullen vanaf 1 januari 2023 gepubliceerd worden.

Nieuwe lay-out examens

Per 1 september 2022 hebben de CBT-examens van SVPB (alle theorie-examens, maar ook Specifiek rapporteren basis crebo 25690 en Analyse & Instructie) een nieuwe lay-out gekregen. Een modernere look en functionaliteit die de toegankelijkheid en duidelijkheid van de examens verbeteren.
In onderstaande animatie is de nieuwe lay-out te zien en worden de functionaliteiten uitgelegd. De nieuwe vormgeving heeft uiteraard geen effect op de inhoud van de examens, de veranderingen zijn puur cosmetisch en functioneel van aard.

U kunt de nieuwe lay-out bekijken in een video

 

Wat wilt u van ons weten?

De SVPB wil bijeenkomsten organiseren, maar waar is behoefte aan?
Wilt u voor ons de vragenlijst invullen?

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan!

Examinering Praktijkopdrachten ESO

De SVPB is in de periode waarin de Corona-maatregelen moesten worden toegepast, soepel omgegaan met de regels rondom het uitvoeren van examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO. De 10 praktijkopdrachten mochten tijdelijk in simulatie op een evenementenlocatie zonder publiek worden uitgevoerd. De aspirant Event security officers werden daarbij zoals altijd begeleid en beoordeeld door de praktijkbeoordelaars: het examen werd afgenomen aan de hand van de ervaringen van de aspiranten en daar waar nodig werd een casus ingezet.

Inmiddels ligt de periode waarin de strenge Corona-maatregelen van kracht waren gelukkig achter ons en worden er weer tal van evenementen georganiseerd. Het is dus ook weer mogelijk om aspiranten daadwerkelijk in de praktijk op te leiden en volgens de oorspronkelijke methode te examineren. Voor dit laatste geldt de ingangsdatum 1 oktober 2022.

Dit betekent dat leerlingen die vanaf 1 oktober worden opgeleid en beoordeeld voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO, deze opdrachten niet meer in simulatie mogen uitvoeren.

Leerlingen die inmiddels zijn begonnen met hun praktijkopdrachten en al een paar opdrachten in simulatie hebben uitgevoerd hoeven niet alsnog in de praktijk te laten zien dat ze deze vaardigheden beheersen. Hiervoor geldt uiteraard wel dat zij deze opdrachten hebben uitgevoerd tijdens een evenement dat vóór 1 oktober heeft plaatsgevonden. De opdrachten die na 1 oktober zijn of worden ingepland moeten dus wel in de praktijk worden uitgevoerd.

Onderzoek gebruik van Gamifaction in een examensetting

Voor een onderzoek naar het gebruik van Gamification in een examensetting willen we samen met Smart Educational Tools (SET) onderzoeken wat het effect is van het gebruik van een game op de leerprestaties van studenten. Hiervoor zijn wij op zoek naar opleiders die interesse hebben om mee te doen aan dit onderzoek.
We maken hierbij gebruik van V-game: een educatief spel voor de (aankomend) beveiliger. Binnen V-game kunnen studenten oefenen met het lopen van een ronde en worden zo meegenomen in de wereld van de beveiliger. Studenten komen in het spel verschillende incidenten tegen en leren deze op correcte wijze af te handelen en te communiceren volgens protocol. Docenten kunnen via een overzichtelijk portal de voortgang van studenten in de gaten houden.

We willen een experiment uitvoeren bij klassen studenten van verschillende opleiders. Om mee te doen aan het experiment, moeten opleiders voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Ze beschikken over een klas studenten die naar verwachting in november/december klaar is  voor het praktijkexamen Beveiliger (Praktisch handelen basis of Doelmatig optreden basis);
• Ze beschikken over een eigen PEC (in overleg kan het experiment eventueel ook in het PEC in Amersfoort worden uitgevoerd).

Tijdens het experiment wordt de klas willekeurig opgesplitst in meerdere groepen; in deze groepen worden verschillende opdrachten uitgevoerd. Hierna wordt bij alle studenten een representatieve proeve van het praktijkexamen afgenomen. De verwachting is dat het experiment ongeveer een dagdeel in beslag zal nemen (de precieze duur is afhankelijk van de grootte van de klas).
Studenten krijgen hiermee de kans om alvast te ervaren hoe het is om een deel van het examen te doen met een externe beoordelaar. Ook krijgen de studenten de mogelijkheid om tot 1 maand na het examen  experiment onbeperkt te blijven oefenen met V-game.
Wilt u meedoen en zo een maand lang V-game proberen? Of wilt u meer informatie over het onderzoek?
Mail dan naar m.maljaars@svpb.nl 

Wilt u meer informatie over V-Game?
Zie: https://smarteducationaltools.nl/particuliere-beveiliging-en-publieke-veiligheid/v-game/  of https://www.justgameit.nl/portfolio/beveilging/ .

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl.
Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen, neemt u dan ook per mail contact op met het team Planning en Uitvoering.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en donderdag van 8.00 tot 15.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ons buiten deze tijden bereiken via de email.  

Voor Planning & Uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl 
Voor Financiële zaken mailt u naar FAO@svpb.nl  
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.