NYT FRA DCE

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

NYT FRA DCE

4. MAJ 2016

FÆRRE BLISGÆS I DISKO BUGT-OMRÅDET

En optælling af fældende fugle ved Disko-øen og den yderste halvdel af Nuussuaq-halvøen viser flere ederfugle og færre blisgæs.

Bestanden har siden årtusindeskiftet været i tilbagegang og tæller nu cirka 18.000 individer.

LÆS MERE

Uvist om marsvin er ramt af gødningsudslip

I februar løb tonsvis af kvælstof ud i Lillebælt i forbindelse med branden på Fredericia Havn, og forskerne, der overvåger marsvinene i området har et problem

Lytteposter i Lillebælt er havnet i trawlgarn, og forskerne kan derfor ikke sige noget om, hvordan ulykken på Fredericia Havn påvirker de små hvaler.

LÆS MERE

KONKLUSIONER OM BÆREDYGTIG KRONDYRFORVALTNING STÅR VED MAGT

En skrivefejl omkring aldersfordeling ved død blandt danske kronhjorte er blevet rettet i en rapport om bæredygtig krondyrforvaltning fra 2014. Rettelsen får ingen betydning for rapportens konklusioner og anbefalinger.

LÆS MERE

DCE-KRONIKKEN: Udviklingen i luftkvalitet i Danmark – myter, fakta og perspektiver

Arrangementer

Efteruddannelse: Luftforureningsmodellen OML-MULTI 6

Aarhus Universitet arrangerer endagskursus i brug af luftforureningsmodellen OML-Multi. OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedrørende lugt. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder.

Kurset henvender sig både til personer, der for første gang skal arbejde med OML-beregninger, og til mere erfarne OML-brugere, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi.
Undervisere er Per Løfstrøm og Helge Rørdam Olesen fra Institut for Miljøvidenskab.

Tid og sted: Tirsdag  den 5. november 2015 kl. 9.30-17.00 på AU Roskilde på Risø-halvøen.
LÆS MERE

Efteruddannelse: Adaptiv naturforvaltning.
Ét er at iværksætte en forvaltningsplan for en art eller et naturområde, et andet er at opnå det, man ønsker med en plan. Desværre ser vi for ofte, at planer løber ud i sandet. Adaptiv naturforvaltning er et begreb, som kan bruges til at opnå en mere målrettet beskyttelse og forvaltning af arter og deres levesteder – og få styr på om tiltagene virker. På dette kursus vil du få en introduktion til begrebet, som kan sætte dig i stand til at bruge det i praktisk naturforvaltning.

Tid og sted: Mandag 12. september 2016 kl. 10 til tirsdag 13. september 2016 kl. 17
Aarhus Universitets kursusejendom, Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg.  LÆS MERE

SENESTE UDGIVELSER FRA DCE

RAPPORTER


Aerial survey of geese, seaducks and other wildlife in the Disko Bay area, West Greenland, July 2015.  Boertmann, D. & Petersen, I.K. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 78.
SUMMARY | SAMMENFATNING | RAPPORTEN


 

NOTATER

Interkalibrering. Oparbejdning af planteplankton. Liselotte Sander Johansson. 52 s.
NOTATET

Tilvejebringelse af måltal for dykænder i seks danske Fuglebeskyttelsesområder. Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Rasmus Due Nielsen og Karsten Laursen. 23 s.
NOTATET

Vurdering af regulering af gråsæl og fugle i Natura 2000-området Ertholmene. Anders Galatius, Jonas Teilmann & Rasmus Due Nielsen. 7 s.
NOTATET

Vurdering af muligheder for jagt på/regulering af sæler i Danmark. Anders Galatius, Rune Dietz, Signe Sveegaard & Jonas Teilmann. 14 s.
NOTATET

Vurdering af ændrede marsvinetætheder som følge af gødningsudslip på Fredericia havn d. 3. februar 2016. Signe Sveegaard. 4 s.
NOTATET

Notat om HELCOM-grænseværdier for god miljøtilstand med fokus på en række miljøfarlige stoffer. Jakob Strand & Martin Mørk Larsen. 18 s.
NOTATET

 


 

TILMELDING TIL NYHEDSBREVET

Ønsker du at modtage DCE's nyhedsbrev, så tilmeld dig venligst HER. Din tilmelding er nødvendig, men du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Henvendelse om nyhedsbrevet til Michael Strangholt, mis@dce.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
dce.au.dk

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet