Facebook icon Twitter icon Forward icon

"DoorDeWijks staat voor betaalbare sociale wijkhulp en wil mensen in de wijk met elkaar verbinden door elkaar diensten aan te bieden en elkaar zo beter te leren kennen en ondersteunen."

Hierbij een update van stichting DoorDeWijks om iedereen weer eens te informeren over de stand van zaken. Want wat zijn wij blij dat we 2014 goed van start gegaan zijn! Binnen het uitgebreide bestuur zijn de taken nu goed verdeeld en worden er grote stappen gezet. De visie en missie zijn herschreven. De financiën zijn op orde gebracht. Het team van vrijwilligers is iets kleiner, maar niet minder enthousiast en zeker zo getalenteerd. Coördinator Aryaan en Jan van personele zaken hebben de touwtjes in handen en er gebeurt ineens zo veel. Antoniya doet de administratie als een routinier en Fenneke zorgt dat zij haar uren zo nuttig mogelijk besteed om haar ervaring over te dragen aan de doordewijkers. Ja, het team van DoorDeWijks is op de trein gestapt, welke nu alleen maar kan versnellen.

Doordewijkers

En dan hebben we de groep doordewijkers die zich nu echt gestaag gaat uitbreiden en elkaar beter gaat leren kennen. Er zijn nu doordewijkers actief in vijf verschillende deelgemeenten van Rotterdam, te weten: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Noord, Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander. 

De doordewijkers zijn erg gemotiveerd om samen de wijk in te gaan om de naamsbekendheid te vergroten en zo snel mogelijk meer klanten (en collega-doordewijkers) aan te trekken. Er komen steeds meer succesverhalen van klanten die zo geholpen worden. De service wordt o.a. gebruikt als verlichting van de mantelzorg, maar ook als aanvulling op de thuiszorg. 

Uurtarief

De diensten van de doordewijkers worden aangeboden voor een kleine vergoeding die ervoor zorgt dat klanten niet hulpvraagverlegen of afhankelijk worden. Het draagt bij aan een gelijkwaardige relatie tussen klant en doordewijker.

Het uurtarief van de doordewijkers is per 1 januari 2014 verhoogd naar €10,50. De regeling Dienstverlening aan Huis verplicht ons namelijk om de doordewijkers te laten werken voor een tarief boven het minimumloon. In 2011 was het uurtarief vastgesteld op €9,50 per uur, maar het minimumloon was sindsdien reeds enkele malen iets verhoogd, zodat ook stichting DoorDeWijks het uurtarief moest verhogen.

Kwartaalbijdrage

Om als doordewijker te kunnen werken, betalen doordewijkers een bijdrage aan stichting DoorDeWijks. In 2014 is deze bijdrage gereduceerd. Vanaf de start van 2014 betalen doordewijkers een bijdrage van €30,00 per kwartaal, zodat de stichting kan bestaan en de doordewijkers de begeleiding krijgen, die ze nodig hebben. Zij werken dus als het ware het eerste uurtje van de maand voor de stichting. 

Voor deze bijdrage krijgt de doordewijker een eigen bedrijfje met veel materialen, een eigen profielpagina op de website en begeleiding vanuit de stichting. We verzorgen ook bijeenkomsten waar ervaringen worden gedeeld en interpersoonlijke vaardigheden worden geleerd.

Missie

DoorDeWijks staat voor betaalbare sociale wijkhulp en wil mensen in de wijk met elkaar verbinden door elkaar diensten aan te bieden en elkaar zo beter te leren kennen en ondersteunen.

Voor en door de wijk; De doordewijker en de klant wonen in dezelfde wijk, waardoor mensen in de wijk zich meer verbonden met elkaar gaan voelen.
Maatjeswerk; Het contact tussen klant en doordewijker is van belangrijke waarde. De diensten die worden aangeboden zijn zeer gevarieerd en worden op maat geleverd.
Gelijkwaardigheid; Diensten worden aangeboden voor een kleine vergoeding die ervoor zorgt dat klanten niet 'hulpvraagverlegen' of afhankelijk worden. Het draagt bij aan een gelijkwaardige relatie tussen klant en doordewijker.

 

Op 6 februari kwam de 8e editie van Het Doordewijkertje uit in een oplage van 12000 stuks. Deze krantjes zijn reeds allemaal verspreid in de vijf deelgemeenten waar DoorDeWijks actief is. Hierbij ontvangt u de digitale versie. (Klik hier om te downloaden)

Wilt u meer naamsbekendheid en voor de volgende editie kopij inleveren of een advertentie plaatsen? Neem dan contact op met adverteren@doordewijks.nl. Op 19 maart moeten we de lijst van adverteerders compleet hebben en op 26 maart is de deadline voor het  insturen van het materiaal. Alleen door uw steun kan stichting DoorDeWijks het krantje kostendekkend krijgen.

Hartelijk dank voor uw aandacht en we hopen de volgende nieuwsbrief iets sneller te versturen. Ziet u mogelijkheden om in de toekomst samen te werken, neem dan contact op met info@doordewijks.nl. Op dit moment ligt onze focus op het werven van doordewijkers, het werven van klanten en het werven van vrijwilligers voor ons team. Suzanne Rietveld, oprichter stichting DoorDeWijks