Jaarverslag 2020 - 2021

 

Het schooljaar 2020-2021 was voor Onderwijstalent een jaar van introspectie en digitalisering. Door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen schakelden we over naar een digitale contactstrategie. Zo konden we onze dienstverlening, zowel voor de werkzoekenden als de werkgevers, optimaal voortzetten. De begeleiding van werkzoekenden deden we zo goed als volledig op afstand. Enkel indien een face-to-face contact een sterke meerwaarde bood, werd de klant uitgenodigd op kantoor.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Werking Onderwijstalent

Met de coronacrisis en daarbij horende lockdown is een collectieve pauzeknop ingedrukt. Die ademruimte hebben we gebruikt om onze visie en de hieraan gekoppelde doelstellingen te herbekijken.

Het strategische plan, dat meer gericht werd op de toekomstige noden in het onderwijs, is verder uitgewerkt in operationele doelstellingen. Om nieuwe, gedragen acties te formuleren voor ons jaaractieplan organiseerden we in mei 2021 een ideation workshop onder leiding van het innovatielab van VDAB. Deze denktank, bestaande uit partners en collega’s uit het onderwijsveld, gaf de voorzet voor het huidig jaaractieplan 2021 -2022. Om het lerarentekort aan te pakken en verandering op gang te brengen, is vooral stilgestaan bij de beeldvorming en hoe we de instroom in het onderwijs kunnen vergroten. Welke middelen kan Onderwijstalent inzetten om meer zij-instromers te bereiken en meer diversiteit in het lerarenkorps te krijgen? Vooral de inzet van social media campagnes in functie van jobbeurzen, infosessies voor zij-instromers, bevragingen van leerlingen over hun ideale leerkracht, storytelling door rolmodellen die een afspiegeling zijn van onze diverse samenleving, werd als zeer zinvol beschouwd.

Werkzoekende en tijdelijke leerkrachten hebben nood aan netwerking, sollicitatiebegeleiding en vorming die hen weerbaar maakt voor de uitdagingen van het  onderwijs in de  grootstedelijke context van stad Antwerpen en hen te behouden in het onderwijs. Onderwijstalent faciliteert dit voor hen en begeleidt hen in hun loopbaan naar een duurzame tewerkstelling.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Beeldvorming onderwijs versterken: Dag van de leerkracht

2020 was voor ons allen een uitdagend jaar, niet in het minst voor onze leerkrachten. Wat wij al lang wisten, is nog maar eens dubbel en dik bevestigd: leerkrachten zijn onmisbaar! Elke dag bijsturen, non-stop zoeken naar oplossingen, zorgen voor elkaar en dat alles met één gemeenschappelijk doel: leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en doen groeien. Om hun werk en inzet onder de aandacht te brengen, lieten we Antwerpse kinderen een belangrijke boodschap brengen aan hun helden. Via social media zijn onze volgers aangemoedigd om deze post te liken en een eigen foto met een welverdiende dankjewel  te delen.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Beeldvorming onderwijs versterken: Dag van de directeur

"U heeft dat schitterend gedaan!"

Met deze woorden startte Leo Bormans zijn videoboodschap van hoop en waardering aan onze directies. Het voorbije schooljaar zorgde voor heel wat extra uitdagingen. Toch slaagden scholen en directies erin om telkens de nieuwe uitdagingen vorm te geven in een nieuw beleid. Op de dag van de directeur staken we hen met dit bemoedigende filmpje een hart onder de riem.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Sensibiliseren en instroom naar het onderwijs verhogen: infoavond zij-instromers

We organiseerden drie digitale infoavonden voor zij-instromers. Op deze manier kregen ook werkenden die interesse hadden om de overstap naar het onderwijs te maken, de mogelijkheid om een infomoment bij te wonen. Personen die zich ingeschreven hadden,  ontvingen via e-mail een presentatie met voice-over en hadden de mogelijkheid om nadien aan te sluiten bij verschillende online conversatietafels of een individueel gesprek in te plannen met een bemiddelaar van Onderwijstalent. De conversatietafels werden bemand door afgevaardigden van de lerarenopleidingen(AP, KdG, Thomas More, UA, KU Leuven), Teach For Belgium en ervaringsdeskundigen.
In november namen 36 mensen deel, in maart waren er 44 deelnemers en in juni meldden 21 mensen zich aan voor één of meerdere conversatietafels/gesprekken.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Sensibiliseren en instroom naar het onderwijs verhogen: digitale jobdate

We organiseerden een digitale jobbeurs verspreid over 4 dagen
(28 januari - 2 februari 2021), opgesplitst in basisonderwijs - secundair onderwijs algemene vakken - secundair onderwijs praktische en technische vakken voor knelpunten (elektriciteit, mechanica, hout, bouw, metaal, autotechnieken, sanitair, koeltechnieken) en  levensbeschouwelijke vakken. Zo’n 65 werkzoekenden en geïnteresseerden namen deel.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Bijdragen aan ondersteuningsbeleid om uitstroom te verminderen: project A city teacher

Onderwijstalent wil met enkele projecten inzetten op het lesgeven in grootstedelijke context en de diversiteit in de stad. A city teacher is een app die ontwikkeld wordt om studenten in de lerarenopleiding bekend te maken met de stad Antwerpen. 

Afgelopen schooljaar is verder gesleuteld aan A City Teacher, het interactief, educatief spel dat prioritair aangeboden kan worden aan studenten van de lerarenopleidingen en zij-instromers. De app laat hen kennismaken met de schoonheid en de educatieve mogelijkheden die Antwerpen te bieden heeft. 

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Bijdragen aan ondersteuningsbeleid om uitstroom te verminderen: project Diverse leraarskamer

Het project diverse leraarskamer heeft als doel meer diversiteit in de leraarskamer te krijgen. 

In luik 1 ligt de focus op leerlingen van de derde graad. Via de inzet van scouts, jongerenorganisaties, advertenties op social media, flyers, ... worden deze  jongeren gespot en warm gemaakt voor het lerarenberoep. Om ook studenten met een diverse achtergrond aan te trekken en hen te behouden zal in het tweede luik samen met de lerarenopleidingen een ondersteuningsaanbod uitgewerkt worden. Dit gebeurt met oog op duurzame verankering van diversiteitscompetenties. In luik 3 leidt Teach For Belgium  een onderzoeks- en begeleidingstraject met twintig leerkrachten met een diverse achtergrond. Teach For Belgium onderzoekt de drempels en biedt de deelnemers een coachingstraject aan. Daarnaast gaan ze met vier scholen aan de slag, met Schoolmakers als expert, om hen door transformatieprocessen te leiden naar een inclusieve school op een vraaggestuurde manier.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Sectorkennis uitbreiden: Netwerken Start-Wijs en commissie sectoraal netwerk onderwijs

Onderwijstalent neemt deel aan verschillende overlegnetwerken zoals de commissie sectoraal netwerk onderwijs, waar we samen met vertegenwoordigers uit het werkveld de uitdagingen aangaan rond het lesgeven in Antwerpen. Er werd afgelopen schooljaar ingezet op drie prioritaire thema's: leiderschap, beeldvorming en het beroep van leerkracht. 

Er is ook het netwerk Start-Wijs, waar we samen streven naar een kwalitatieve aanvangsbegeleiding voor elke leerkracht die start in een Antwerpse school.

 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

De cijfers

 • De spanningsindicator geeft een beeld van de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe lager de indicator, hoe groter en nijpender het tekort is. De grafiek toont voor zowel basis- als secundair onderwijs een duidelijke toename in krapte naar het einde van het schooljaar.
 • OKOT (onderwijskwalificerende opleidingstrajecten)
  239 OKOT-studenten begonnen in academiejaar '20-'21 aan een lerarenopleiding in Antwerpen
  75 Antwerpse OKOT-studenten behaalden het diploma van leerkracht in academiejaar 20-21
  Zowel qua starters als afstudeerders merkten we een stevige stijging ten opzichte van het vorige academiejaar.
  In aanloop naar het volgende academiejaar, vonden 267 selectiegesprekken plaats.
 • 105 geïnteresseerden kwamen via een  youcanbookme-gesprek meer te weten over hun mogelijkheden om te werken in het onderwijs, ook hier konden we een toename waarnemen.
 
Onderwijstalent
 
Onderwijstalent

Onderwijstalent online

De website onderwijstalent.be wordt actief onderhouden; er worden regelmatig nieuwsberichten en updates geplaatst.

Onderwijstalent is ook via social media actief op verschillende kanalen.

Facebook 
Twitter 
Linkedin 
Instagram

 
OnderwijstalentOnderwijstalentOnderwijstalentOnderwijstalent
 
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit