Facebook icon Twitter icon Forward icon

In deze themanieuwsbrief nieuw kwalificatiedossier leest u het laatste nieuws over de examens voor het nieuwe kwalificatiedossier Beveiliging.

Introductie

De eerste nieuwe examens zijn afgenomen. De afname volgen we op de voet en op basis van evaluaties en ervaringen zullen we daar waar nodig aanpassingen doorvoeren. De eerste resultaten zijn positief. Om een beeld te krijgen van de CBT-examens kunt u de modelopgaven op onze website bekijken.

We kijken terug op een constructieve en goede bijeenkomst met Examencommissies van opleiders die afgelopen maand heeft plaatsgevonden. Met de geleverde input gaan we aan de slag om examencommissies van opleiders te voorzien van informatie over onze werkwijze van constructie tot examenresultaat.

Aan het einde van deze nieuwsbrief zijn weer enkele veel gestelde vragen opgenomen. Heeft u ook vragen, stel ze gerust. Uw vragen helpen ons om de juiste informatie te verstrekken en daarmee helpen we mogelijk anderen weer verder.

Jeroen Mulder, Manager SVPB

Eerste examens afgenomen

Het examen Wet- en regelgeving basis wordt inmiddels regelmatig afgenomen.
Ook de eerste examens Veiligheid en beveiliging basis zijn medio oktober afgenomen.
De eerste examens Specifiek rapporteren basis voor crebo 25690 worden 16 november afgenomen.

Aanmelden voor examens

Beveiliger N2 (25690)
Aanmelden voor de volgende CBT onderdelen is mogelijk via MijnSVPB:
- Wet- en regelgeving basis;
- Veiligheid en beveiliging basis;
- Waarnemen basis.
Examinering voor de overige examenonderdelen zal mogelijk zijn vanaf januari 2022.

Beveiliger N3 (25691)
Aanmelden voor de volgende CBT onderdelen is mogelijk via MijnSVPB:
- Kennis van uitvoering en situationele coördinatie;
- Beroepsgericht Engels.
Vanaf januari zullen ook de overige examenonderdelen geëxamineerd kunnen worden. De praktijkopdrachten voor Situationeel aansturen en Borgen kwaliteit zijn wel al op te vragen via info@svpb.nl en uit te werken, maar het afleggen van de praktijkexamens is pas mogelijk vanaf januari 2022.

Modelopgaven

Met modelopgaven kunnen onderwijsinstellingen en kandidaten zich voorbereiden op de SVPB- examens. De modelopgaven geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik van de opgaven die in het examen voorkomen.

Begin oktober konden wij al melden dat voor Beveiliger N2 (crebo 25690) een selectie modelopgaven gepubliceerd was voor Veiligheid en beveiliging basis, Wet- en regelgeving basis en Waarnemen basis. Dit is medio oktober uitgebreid met een modelopgave voor Specifiek rapporteren basis. Omdat Specifiek rapporteren basis wordt afgenomen via ons digitaal toetssysteem en met een animatie in plaats van een papieren casus, is ook een animatie gemaakt waarin te zien is hoe het examen werkt. U vindt deze modelopgaven bij Beveiliger N2 (crebo 25690)

Medio oktober zijn ook de eerste modelopgaven voor Beveiliger N3 geplaatst (crebo 25691). Het gaat hierbij om modelopgaven voor Beroepsgericht Engels, Kennis van uitvoering en situationele coördinatie en Analyse en Instructie. Ook voor Analyse en Instructie is een korte animatie toegevoegd waarin de werking van het examen binnen het digitaal toetssyteem wordt getoond. U vindt deze modelopgaven bij Beveiliger N3 (crebo 25691).

Veelgestelde vragen

 • Hoe meld ik me aan voor deze nieuwsbrief?
  Klik hier
 • Waar vind ik de examenprogramma’s en exameneisen van Crebo 25690 en 25691?
  Voor 25690 klik hier 
  Voor 25691 klik hier
 • Zijn de toetsmatrijzen van Crebo 25690 en 25691 al definitief?
  Ja, deze zijn via bovenstaande links te vinden onder het kopje exameneisen.
 • Tot wanneer neemt SVPB examens Beveiliger niveau 2 op Crebo 26407 af?
  U leest het in de nieuwsbrief van 22 juli 2021
 • Tot wanneer neemt SVPB examens Coördinator Beveiliging op Crebo 25408 af?
  U leest het in de nieuwsbrief van 22 juli 2021