Facebook icon Twitter icon Forward icon

Themanieuwsbrief examinering ‘in Coronatijd’

Vanaf 7 april jongsleden is SVPB, nadat de examens in verband met Covid-19 tijdelijk waren opgeschort, gestart met het hervatten van de examens. Via deze speciale editie van de SVPB nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

Communicatie en bereikbaarheid

Omdat onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis moeten werken, is onze telefonische bereikbaarheid aangepast. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8:00 – 12:30 uur.

Wij verzoeken iedereen om zoveel mogelijk hun vragen en kwesties te mailen via de volgende mailboxen:


Kandidaten worden via een link in hun oproep geïnformeerd over de ‘Coronamaatregelen’.
Actuele ontwikkelingen worden via onze website gecommuniceerd.

CBT-examens en Openwerk-examens zoals Specifiek rapporteren basis

Vanaf 7 april neemt SVPB weer CBT-examens af voor o.a. Beveiliger. Dit gebeurt op de volgende locaties:

 • Examencentrum Amersfoort
 • Vestigingen van Eureka-examens
 • CBT-lokalen van onderwijsinstellingen

In examencentrum Amersfoort zijn legio maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen (op basis van de RIVM-adviezen en -richtlijnen):

 1. Examinering vindt plaats in kleine groepen.
 2. Informatieborden en belijningen maken duidelijk dat overal 1,5 meter afstand moet worden gehouden en de hygiënemaatregelen, zoals handenwassen, in acht genomen moeten nemen. In het gebouw is eenrichtingsverkeer gecreëerd.
 3. Receptiemedewerkers zijn beschermd door kunststofschermen, toiletten worden extra vaak gereinigd.
 4. Kandidaten worden pas 5 minuten voor aanvang examen binnengelaten, wassen hun handen en worden vervolgens doorgestuurd naar de examenruimte.
 5. In de examenruimte leggen zij hun uitgeschakelde telefoon en hun identiteitsbewijs op een daarvoor aangeduide en genummerde plek neer. Hier liggen ook wegwerphandschoenen en hun inlogstrookje. Op aanvraag zijn mondkapjes beschikbaar. Een eventuele jas houdt de kandidaat bij zich, horloges zijn opgeborgen in bijvoorbeeld een broekzak.
 6. Kandidaten doen de handschoenen aan en gaan met hun strookje naar de PC die voorzien is van hetzelfde nummer. Op elke examenplek liggen schoonmaakdoekjes voor tafel, toetsenbord en muis.
 7. Het is kandidaten toegestaan eigen ‘oortjes’ te gebruiken voor audio (voorleesfuncties b.v.). Elke kandidaat krijgt, indien een examen dit vereist, een nieuw kladblokje en een nieuwe pen.
 8. Tussen de PC’s is telkens één PC ongebruikt waardoor tenminste 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen kandidaten.
 9. Examenfunctionarissen werken volgens aangepaste werkinstructies (zie ook www.svpb.nl/werkinstructies), pakken geen ID’s aan en tekenen in plaats van de kandidaat de presentielijst.
 10. Als de kandidaat klaar is gooit hij het inlogstrookje, handschoenen en eventueel kladpapier weg en verlaat de ruimte en het gebouw.

Eureka-examens heeft ook uitgebreide maatregelen genomen, deze worden duidelijk gecommuniceerd via hun website en op de vestigingen zelf.

CBT-lokalen van onderwijsinstellingen: de onderwijsinstellingen dienen de benodigde maatregelen te hebben genomen, conform de adviezen en richtlijnen van het RIVM. SVPB verzamelt momenteel van elke locatie deze maatregelen en toetst deze aan de adviezen en richtlijnen (uitgangspunt is dat de afname veilig moet zijn voor studenten, personeel en examenfunctionarissen).

Examencapaciteit en aanmeldingstermijnen

Duidelijk is dat er momenteel veel vraag is naar examens (we hebben een aantal weken niet kunnen examineren) en de capaciteit aan examenplekken is vanwege de maatregelen teruggebracht. Daartegenover staat dat vanaf mei de examenlocatie in Amersfoort ook 2 avonden opengaat.
Als in ons examencentrum in Amersfoort onvoldoende capaciteit is voor groepen kandidaten van onderwijsinstellingen voor CBT-examens, dan kan in overleg met de Planning van SVPB worden uitgeweken naar een Eureka-vestiging in de buurt van de onderwijsinstelling.
Als een onderwijsinstelling al examens op een bepaalde datum in ons examencentrum wil boeken voor bijvoorbeeld het laatste kwartaal van 2020, dan adviseren wij om deze nu al, via een mail aan planning@svpb.nl te reserveren.

PEC: Praktisch handelen basis

Vanaf 7 april neemt SVPB weer praktijkexamens af voor Beveiliger. Dit gebeurt op de volgende locaties:

 • Examencentrum Amersfoort
 • PEC Zuid-Holland
 • Onderwijsinstellingen met een geregistreerd PEC

Naast de hiervoor opgesomde maatregelen die in Examencentrum Amersfoort zijn getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen (op basis van de RIVM-adviezen en -richtlijnen), geldt voor Praktisch handelen basis:

 1. Kandidaten krijgen een eigen kopie van hun instructies.
 2. Attributen die gebruikt zijn, worden na elke kandidaat schoongemaakt.
 3. Er is extra aandacht voor het schoonhouden van de communicatiemiddelen (plastic zakje om portofoon b.v.).
 4. Proeven zijn gecontroleerd en indien nodig aangepast voor veilige afstand tussen rollenspeler en kandidaat (maar conform exameneisen en kerntaken).
 5. Kandidaat krijgt direct na examen zijn voorlopige uitslag en verlaat het gebouw.

PEC Zuid-Holland heeft de noodzakelijke maatregelen genomen, deze worden duidelijk gecommuniceerd op hun vestiging.

PEC’s van onderwijsinstellingen: de onderwijsinstellingen dienen de benodigde maatregelen te hebben genomen, conform de adviezen en richtlijnen van het RIVM. SVPB verzamelt momenteel van elke locatie deze maatregelen en toetst deze aan de adviezen en richtlijnen (uitgangspunt is dat de afname veilig moet zijn voor studenten, personeel en examenfunctionarissen).

Versturen examenoproep

Normaliter verstuurt SVPB twee weken van tevoren de examenoproep voor de examens. In verband met de aangepaste examenplanning kunnen momenteel de examenoproepen tot een week voor de examendatum worden gemaild. Wij streven ernaar zo snel mogelijk weer de normale verzendingstermijn te hanteren.

Vragen met betrekking tot aanmelden/annuleren/verzetten examens

Wij ontvangen regelmatig vragen van kandidaten over de status van hun examen. Graag maken wij u erop attent dat u de status van uw examen kunt terugvinden in MijnSVPB.

Versturen uitslagen

De verzending van uitslagen (ook voor openwerk zoals Specifiek rapporteren) loopt conform de normale termijnen.