NYT FRA DCE

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

NYT FRA DCE

30. september 2016

Kraftigt iltsvind i september

Årets anden rapport om iltsvind i de danske farvande viser det største areal med iltsvind siden 2009.

En varmt og relativt vindstille september måned har i år øget iltsvindet i de indre danske farvande, og udbredelsen af arealer med iltsvind er ikke set større siden 2009.
Det viser iltsvindsrapporten for august-september 2016 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
LÆS MERE

Fagligt grundlag for revision af jagttider på plads

Der er biologisk potentiale for jagt på nye arter i Danmark. Det fremgår af det omfattende materiale og de faglige anbefalinger, der kommer til at danne grundlag for revisionen af de gældende jagttider.

Rapporten "Vildtbestande og jagttider i Danmark" dækker alle de  pattedyr og fugle, der kan drives jagt på her i landet, og for hver enkelt art vurderer rapportens forfattere mulighederne for bæredygtig jagt.
LÆS MERE

Notater til ny husdyrregulering

Regeringen har sendt et lovforslag til ny husdyrregulering i høring. DCE har i den forbindelse udarbejdet en række notater om blandt andet fosforloftet, forslaget til nye principper for ammoniakberegninger og effekterne på naturen.

I alt 11 notater er udarbejdet i forbindelse med lovforslaget-
LÆS NOTATERNE

Nye erhvervssider på www.dce.au.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har opdateret centrets erhversindgang på nettet.

Læs om de mange muligheder for samarbejde med Nordens stærkeste forskningsenhed på milø-området, om regler og økonomi - og om hvordan samarbejdet fungerer i praksis.

SE MERE

Arrangementer

Efteruddannelse: Luftforureningsmodellen OML-MULTI 6

Aarhus Universitet arrangerer endagskursus i brug af luftforureningsmodellen OML-Multi. OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedrørende lugt.
Kurset henvender sig både til personer, der for første gang skal arbejde med OML-beregninger, og til mere erfarne OML-brugere, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi.
Undervisere er Per Løfstrøm og Helge Rørdam Olesen fra Institut for Miljøvidenskab.

Tid og sted: Torsdag den 17. november 2016 kl. 9.30-17.00 på AU Roskilde på Risø-halvøen.

LÆS MERE

Efteruddannelse: Måling af energistofskiftet

Alle ved, hvad der sker, hvis man indtager mere energi, end man forbruger. Eller omvendt, hvis man ikke kan få føde nok til at dække energiomsætningen. På kurset får du viden om, hvad energien egentlig går til, og hvilke faktorer der påvirker energistofskiftets størrelse. Gennem teoretiske øvelser og øvelser i laboratoriet får du trænet metoder til at måle energistofskiftet.

Måling og rapportering af energistofskiftets størrelse hos forskellige dyr fra insekter til mennesker er en almindelig øvelse i biologiundervisningen på alle niveauer fra gymnasieskolen og opefter. Det skyldes måske, at det tilsyneladende er relativt simpelt at måle en organismes iltforbrug og bruge det som et mål for energistofskiftets størrelse.

Tid og sted: Torsdag 3. november 2016 kl. 10-17 og fredag 4. november 2016 kl. 9-17, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Zoofysiologi, C.F. Møllers Allé 3, Bygning 1131, 8000 Aarhus C.
LÆS MERE

SENESTE UDGIVELSER FRA DCE

NOTATER

Iltsvind i de danske farvande i august-september 2016. Rapporteringsperiode: 20. august – 21. september. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 18 s.
NOTATET

Kortlægning af afgifter på energi m.v. Implikationer for vandselskabernes energi- og ressourceudnyttelse. Mikael Skou Andersen. 22 s.
NOTATET

Nedenstående notater m.v. er udarbejdet af DCE i forbindelse med regeringens lovforslag til ny generel husdyrregulering:

Ændret husdyrregulering: Effekter af loft for tilførsel af fosfor med husdyrgødning. Opdateret notat med reviderede fosforlofter. H
ans Estrup Andersen & Jonas Rolighed. 45 s
NOTATET


Ændret husdyrregulering: Indførsel af loft for tildeling af fosfor og effekt på omfordeling af husdyrgødning og fosforbalancer belyst gennem scenarieberegninger. Hans Estrup Andersen & Jonas Rolighed. 36 s.
NOTATET


Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen. Jonas Rolighed. 12 s.
NOTATET


Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen. Jonas Rolighed. 31 s.
NOTATET


Miljøkonsekvensvurdering af regulering vedr. ammoniak i foreslået ny husdyrarealregulering. Jesper Bak. 22 s.
NOTATET


Klimaeffekter af ændret fosforregulering samt ændrede udbringningsregler. Jørgen E. Olesen. 2 s.
NOTATET


Forslag til fosforlofter. Poul Nordemann Jensen. 10 s.
NOTATET


Forslag til fosforlofter. Poul Nordemann Jensen. 3 s.
NOTATET


Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur. Bettina Nygaard & Jesper Bladt. 11 s.
NOTATET


Vurdering af ammoniakfølsom natur i relation til husdyrregulering. Bettina Nygaard, Jesper L. Bak & Rasmus Ejrnæs. 22 s.
NOTATET


Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering. Bettina Nygaard & Jesper Bladt. 11 s.
NOTATET

 

TILMELDING TIL NYHEDSBREVET

Ønsker du at modtage DCE's nyhedsbrev, så tilmeld dig venligst HER. Din tilmelding er nødvendig, men du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Henvendelse om nyhedsbrevet til Michael Strangholt, mis@dce.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
dce.au.dk

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet