NYT FRA DCE

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

NYT FRA DCE

11. november 2016

Iltsvindet blev mindre i oktober

Det er primært de mere lavvandede områder, der har fået det bedre, mens områder med større havdybde fortsat lider af iltsvind.Det viser iltsvindsrapporten for september-oktober 2016 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
Efter at en varm og relativ vindstille september gav det største areal med iltsvind siden 2009, har efterårsblæsten hvirvlet frisk, iltholdigt vand ned til mange af de berørte områder i løbet af oktober.

LÆS MERE

Renere luft i danske byer

Luftkvaliteten i de danske byer lever stort set op til krav og målsætninger. Dog optræder nitrogendioxid (NO2) på en enkelt målestation fortsat i koncentrationer, som i gennemsnit ligger over grænseværdien.  
I den årlige sammenfatning fra overvågningsprogrammet for luftkvalitet beskriver forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, hvordan en række forskellige sundhedsskadelige gasser og partikler optræder luften i de fire største danske byer og på landet.

LÆS MERE

Mindre svovldioxid fra skibe

I forhold til de senere år er mængden af svovldioxid mere en halveret i danske målinger. Efter mindre end et år med nye krav til hvor meget svovldioxid, der må være i skibsbrændstof, kan forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi måle en markant forbedring af luftkvaliteten.
Udviklingen er den samme på de tre baggrundsmålestationer på Anholt, ved Tange og Ulfborg,  hvor der alle steder måles et stort fald i koncentrationerne af svovldioxid i forbindelse med årsskiftet 2014/2015.

LÆS MERE

 

Arrangementer

Seminar: CITIZEN SCIENCE – MELLEM FOLKEOPLYSNING OG VIDENSKAB

Citizen science har oplevet et boom i takt med at det er blevet nemmere at indsamle og dele data. De nye datakilder kan være med til at drive nye forskningsområder, men øget borgerinddragelse kan også være et formål i sig selv.
Citizen science være et vigtigt redskab for både forskere, myndigheder og interesseorganisationer til borgerinddragelse og oplysning om videnskabelige emner. Det at blive inddraget kan virke motiverende til at engagere sig, kan give bedre forankrede løsninger og beslutninger og bruges aktivt som en del af en generel formidlings- og læringsaktivitet. IDA Miljø er arrangør.

Tid og sted: 28. november 2016 KL. 09:30 - 15:30, NAVITAS
Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus Havnm, 8000 Aarhus C
.
LÆS MERE

National Temadag: Fugle og pattedyrs krav til levesteder

Dette års tema vil fokusere på fuglenes og pattedyrenes levesteder, et emne som efterhånden fylder meget i den daglige forvaltning som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har ansvaret for, med rådgivning fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet.
Hvordan tilrettelægger vi forskningen omkring arternes krav til levesteder, så resultaterne kan anvendes i en målrettet forvaltning. Hvordan kan arternes levesteder forvaltes så forskellige interesser bliver tilgodeset så godt som muligt, og hvor er vi såvel nationalt som internationalt med dette arbejde. Dagen byder på en række præsentationer af de nyeste forskningsresultater indenfor faunistisk forvaltning og forskning.

Tid og sted: 25. januar 2017 Søauditorierne, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
LÆS MERE

SENESTE UDGIVELSER FRA DCE

VIDENSKABELIGE RAPPORTER:
Environmental oil spill sensitivity atlas for the Northwest Greenland (75°-77° N) coastal zone.  Clausen, D.S., Mosbech, A., Boertmann, D., Johansen, K.L., Nymand, J., Potter, S. & Myrup, M. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 160 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 196.
SUMMARY | SAMMENFATNING | EQIKKAANEQ | REPORT

Disko Island and Nuussuaq Peninsula, West Greenland. A strategic environmental impact assessment of petroleum exploration and exploitation. Wegeberg, S. & Boertmann, D. (eds). 2016.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 108 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 199.
SUMMARY | SAMMENFATNING | EQIKKAANEQ | REPORT

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2015. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 201.
SUMMARY | SAMMENFATNING | REPORT


TEKNISK RAPPORTER:
Opdatering af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark 2015. Bladt, J., Brunbjerg, A.K., Moeslund, J.E., Petersen, A.H. & Ejrnæs, R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 74.
SAMMENFATNING | RAPPORTEN

NOTATER:

Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2016. Rapporteringsperiode: 22. september - 26. oktober. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 18 s.
NOTATET

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof. Thomas Ellermann. 9 s.
NOTATET

Appendix 6: Opdatering af biodiversitetskortet for Danmark 2015. Jesper Bladt, Ane Kirstine Brunbjerg, Jesper Erenskjold Moeslund, Anders Højgaard Petersen & Rasmus Ejrnæs. 10 s.
NOTATET

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 14 s.
NOTATET

Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer. Jesper Fredshavn. 14 s.
NOTATET 


 

TILMELDING TIL NYHEDSBREVET

Ønsker du at modtage DCE's nyhedsbrev, så tilmeld dig venligst HER. Din tilmelding er nødvendig, men du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Henvendelse om nyhedsbrevet til Michael Strangholt, mis@dce.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
dce.au.dk

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet