Forward icon

Nyhedsbrev januar 2022

Rygestopbasens sekretariat ønsker alle læsere af Rygestopbasens nyhedsbrev et godt nytår!

I nyhedsbrevet kan du læse om: 

  • Nye regionsrapporter er udgivet
  • Husk at indtaste og afslutte kurserne for 2021, så de indgår i data - og ikke mindst i 6 måneders opfølgningen

________________________________________________________________________________

Nye regionsrapporter fra Rygestopbasen

Nye regionsrapporter for hver af de 5 regioner i Danmark er udgivet den 31.12 2021. Rapporterne indeholder resultater for aktiviteter afholdt i 2020 med opfølgning i 2021. 

Formålet med rapporterne er at give de enkelte kommuner og stopenheder en nem måde at sammenligne sig med regionerne. Det kan fx give indblik i, hvordan kommunens resultater ligger i forhold til de samlede stopenheder, der geografisk ligger tæt på. 

Regionsrapporterne er bygget op på samme måde som de rapporter, kommunerne og stopenhederne til hver en tid kan trække på deres egen indsats i Rygestopbasens tastselv-miljø. På den måde skal den enkelte enhed ikke selv bruge tid på at lave analyser, der svarer til rapporterne. 

Rapporterne for hver af regionerne kan du finde på Rygestopbasens hjemmeside her.

_______________________________________________________________________________

Husk at indtaste og afslutte kurserne for 2020 i tastselv-miljøet!

I forbindelse med årsskiftet minder vi om, at det er vigtigt at danne sig et overblik over registreringerne af forløb for 2021 i Rygestopbasens tastselv-miljø.

Formålet er sikre sig, at alle kurser og deltagere bliver indtastet, og mindst lige så vigtigt, at kurserne bliver afsluttet. Det er nemlig først, når kurserne er afsluttede, at de indgår i datatræk og dukker op i listen for 6 måneders opfølgningen.