Problemer med at se mailen? Klik her

Pressemeddelelse

Speciallæger overvejer at skifte til det private

Et stort flertal af de speciallæger, der i dag er ansat som afdelingslæger, ønsker på sigt at blive overlæger. Og kan det ikke lade sig gøre, overvejer mange at skifte det offentlige sundhedsvæsen ud med det private. Det viser en ny undersøgelse fra Yngre Læger, som frygter for konsekvenserne, hvis ikke arbejdsgiverne begynder at forholde sig til speciallægers karrieremuligheder og ønsker.

Næsten 2 ud af 3 af de speciallæger, der i dag er ansat som afdelingslæger, ser sig selv som overlæger på sigt. Og bliver de ikke det, overvejer 40 procent af dem at skifte til det private sundhedsvæsen, fx privathospitaler og private klinikker. Arbejdsgivernes ide om, at færre skal være overlæger, vækker dermed ikke genklang hos flertallet af speciallæger. Det viser Yngre Lægers nye undersøgelse om speciallægers karriereønsker i fremtiden.

”Speciallægerne er rygraden på hospitalsafdelingerne og er med til at sikre et højt fagligt niveau. Det vil ganske enkelt være en bombe under det offentlige sundhedsvæsen, hvis et så stort antal af de nuværende afdelingslæger gør alvor af at skifte til det private sundhedsvæsen,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, og fortsætter:

”Jeg synes, at arbejdsgiverne har forsømt at udvikle afdelingslægestillingen. Hvis de ønsker, at den skal være en slutstilling for flere speciallæger, så siger det sig selv, at indholdet og mulighederne i stillingen skal udvikles, så den matcher det, man som speciallæge ønsker – også i et langt perspektiv. Men hvad er det egentlig arbejdsgiverne vil? Hvad er deres planer? Det har vi endnu til gode at høre.”

Knapt halvdelen af speciallægerne siger i undersøgelsen, at arbejdsdelingen mellem afdelingslæger og overlæger ikke er tydelig på deres arbejdsplads. Og mere end halvdelen løser i dag opgaver, de mener burde varetages af en overlæge. Det gælder især for de speciallæger, der på sigt ønsker at blive overlæge. Her siger næsten 7 ud af 10, at de allerede i dag løser overlægeopgaver.


”Speciallæger er ambitiøse og tager et enormt ansvar for opgaverne på afdelingerne. Men det skal naturligvis afspejles i både løn, ansvar, indflydelse og udviklingsmuligheder, og det bliver det ikke altid i dag,” siger Helga Schultz.
Hun efterlyser derfor en klar plan fra arbejdsgiverne om, hvordan de vil tiltrække og fastholde speciallæger i det offentlige sundhedsvæsen.

”Hvordan vil arbejdsgiverne sikre bedre rammer og vilkår, så en speciallægestilling udvikler sig både i forhold til karriereudvikling, faglighed, indflydelse og løn? Det er helt afgørende, at det sker, hvis sundhedsvæsenet vil fastholde en stor gruppe af afdelingslæger,” siger Helgas Schultz.

Yngre Lægers undersøgelse er foretaget i september 2022 og er besvaret af 1.299 speciallæger. Af Yngre Lægers knapt 16.000 medlemmer er cirka 4000 speciallæger.

Læs undersøgelsen (pdf)

For yderligere kommentarer:

Helga Schultz, forperson for Yngre Læger, telefon: 2335 6551

(Hent foto i høj opløsning)

Anne Mejer, Pressechef, telefon: 2014 4958. 

Yngre Læger, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.
Klik her, hvis du ikke vil have flere pressemeddelelser