Problemer med at se mailen? Klik her

Pressemeddelelse

Afdelingslæger løser ledelsesopgaver i fritiden

Næsten 9 ud af 10 afdelingslæger i Region Nordjylland varetager i dag formelle eller uformelle ledelsesopgaver. Mange vil gerne lave mere ledelse, men oplever, at der ikke bliver sat tid af til opgaverne, som derfor må laves i fritiden. Det viser en ny undersøgelse, som Yngre Læger og Region Nordjylland i fællesskab har lavet om, hvorfor det er vanskeligt at rekruttere til lægelige lederstillinger.

Hvorfor er søgningen til kurser om ledelse så beskeden, når afdelingslæger i flere undersøgelser har erklæret sig interesserede i ledelse? Det har Yngre Læger og Region Nordjylland i fællesskab forsøgt at finde svar på i en undersøgelse om afdelingslæger og ledelse.

Undersøgelsen viser, at lægelig ledelse i form af strategisk ledelse, driftsledelse, personaleledelse og faglig ledelse er en stor del af mange afdelingslægers arbejdsliv. Knap 9 ud af 10 afdelingslæger i Region Nordjylland har formelle eller uformelle ledelsesopgaver, og mange vil gerne have flere ledelsesopgaver. Ønsket om at varetage ledelse skyldes især muligheden for at bidrage til kvaliteten af behandlingen og det gode patientforløb og muligheden for at få indflydelse på arbejdspladsen.

En række barrierer står dog i vejen for, at man som afdelingslæge søger flere ledelsesopgaver.
54 procent af afdelingslægerne peger på, at de er bekymrede for, at work-life balancen tipper, hvis de skal påtage sig flere ledelsesopgaver. Og 43 procent af afdelingslægerne frygter, at flere ledelsesopgaver vil tage tid og fokus fra det kliniske arbejde. Mange oplever, at der på hospitalerne først og fremmest er fokus på driften, det vil sige på de kliniske opgaver, og at hverdagen er så tæt besat, at der ikke bliver afsat timer til afdelingslægernes ledelsesopgaver. Det er barrierer, der skal tages alvorligt, hvis sundhedsvæsenet skal kunne rekruttere ledere i fremtiden, mener Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

”Som udgangspunkt er det glædeligt at se, at så mange afdelingslæger er optaget af ledelse og ønsker at bidrage med at varetage ledelsesopgaver, for sundhedsvæsenet har brug for gode ledere. Men hvis hospitalerne ønsker at styrke den karrierevej, der handler om ledelse, så er det afgørende, at ledelsesopgaverne også bliver prioriteret i det daglige, så de afdelingslæger, der har ledelsesopgaver af den ene eller anden slags, også får afsat tid til at udføre dem,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

”Det er uacceptabelt, at man som afdelingslæge oplever, at man skal løse ledelsesopgaver i sin fritid som det, nogle kalder ”interessetimer”. Der skal afsættes tid til det – præcis som der bliver afsat tid til stuegang, operationer og ambulatoriebesøg. Ellers er det klart, at hospitalerne ikke får afdelingslægerne til at tage flere ledelsesopgaver,” siger Helga Schultz.

Ud over work-life barrieren og det, at der ikke bliver sat tid af til ledelsesopgaverne, viser undersøgelsen blandt de nordjyske afdelingslæger, at det også er en hæmsko for at søge flere ledelsesopgaver, at løn- og ansættelsesvilkår ikke opleves at matche det ansvar, flere ledelsesopgaver giver, ligesom mange oplever ledelse som en uklar karrierevej.

”Ledelsestalent skal opdyrkes i alle stillinger, og undersøgelsen her bidrager med vigtig viden om, hvilke barrierer afdelingslægerne oplever i forhold til at tage flere ledelsesopgaver på sig. Det handler både om at hospitalerne skal vise en klar karrierevej inden for afdelingslægestillingen med de opgaver, der kan ligge her og alternativt at gøre karrierevejen i retning mod en overlægestilling tydelig,” siger Helga Schultz

Yngre Læger og Region Nordjyllands undersøgelse er todelt og består dels af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle Region Nordjyllands afdelingslæger og dels af fokusgruppeinterviews med en række afdelingslæger.

Undersøgelsen er en del af et fælles projekt mellem Yngre Læger og Region Nordjylland, som foreløbigt har resulteret i, at afdelingslægerne fremover vil blive tilbudt et afklaringskursus, hvor de vil lære mere om forskellige ledelsesdiscipliner, møde lægelige ledere og få en større indsigt i, hvordan de kan inkludere ledelse i deres hverdag. Der bliver oprettet netværk for afdelingslæger med interesse for ledelse, hvor afdelingslægerne får tildelt specifikke ledelsesopgaver og får mulighed for at afprøve ledelse under supervision af afdelingsledelsen. Og i samarbejde med Aalborg Universitet er der taget initiativ til, at lægelig ledelse bliver et tilvalgsfag på kandidatdelen af medicinuddannelsen på AAU.

Læs rapporten "Afdelingslæger og Ledelse" (pdf)

For yderligere kommentarer:

Helga Schultz, forperson for Yngre Læger, telefon: 2335 6551

(Hent foto i høj opløsning)

Anne Mejer, Pressechef, telefon: 2014 4958. 

Yngre Læger, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.
Klik her, hvis du ikke vil have flere pressemeddelelser