Facebook icon Twitter icon Forward icon

14. December - Flere Følelser

Følelser er vores fyrtårne - hvis vi ikke tør navigere efter dem, farer vi vild.

Følelser hører i manges øjne til de 'bløde værdier'. I min verden er der er intet blødt over følelser. Ligeså vel som der intet hårdt er over 'bundlinje'.

Følelser er faktuelle, reelle størrelser som guider dig hver dag. Du er ikke i tvivl, når noget føles godt eller skidt, fordi enhver følelse har en vibration. Frygt, skyld og skam ligger lavt på vibrationsskalaen - frihed, kærlighed, glæde ligger højt.

Hjerneforskning har fastslået, at mennesker, der har været udsat for en skade i hjernens følelsescenter, mister evnen til at træffe fornuftige beslutninger. Hvis følelsescenteret ikke er med i beslutninger, ja så kan man ikke fungere normalt og skabe gode resultater.

Bliv modig nok til at føle dig frem.

Alt det bedste,

Anja

High Vibe Coach
Specialist i Hverdagsmod
& Egoets Frygtstrategier
********************************

Denne mail er nr. 14 i rækken af korte julemails, jeg sender frem til 24. december om Hverdagsmod & Vibrationer.

Mangler du nogle af dem, så finder du dem her...

13. December - Mere Rigdom

12. December - Større Tålmodighed

11. December - Mere Ærlighed

10. December - Mindre Knokleri

9. December - Sundere Egoisme

8. December - Mere Glæde

7. December - Nye Resultater

6. December - Større Tryghed

5. December - Dybere Ansvar

4. December - Mere Tid

3. December - Bedre Beslutninger

2. December - Færre Bekymringer

1. December - Porten til Højere Vibrationer

******************************

Har du endnu ikke downloadet KUREN MOD FRYGT, kan du gøre det her