Problemer med at se mailen? Klik her
TR

Rollen som
TR

Karriere og uddannelse

Tag på
kursus

Facebook

Følg os
på Facebook

Kære tillidsvalgt

Nye materialer skal hjælpe FTR i opgaveløsningen

Rollen som FTR kan være tidskrævende, for opgaverne er mange. Det kan også nogle gange være overvældende, for ansvaret er stort. Det ved vi i Yngre Læger.

Og derfor har vi på baggrund af en stor mængde viden fra jer om, hvilke behov, I har som FTR, og hvor skoen trykker ift. at prioritere og løse opgaverne i jeres hverdag, udviklet flere forskellige værktøjer, der netop skal være en hjælp til det.

Først og fremmest har vi lavet en håndbog. Den er tænkt som et opslagsværk og er altså ikke nødvendig at læse fra A til Z for at kunne løse dine opgaver. Men du kan tage den frem efter behov – den giver dig overblik, vejledning og inspiration i de typiske situationer, du kan stå i som FTR.

Dernæst er der Mål- og funktionsbeskrivelsen. Som ny FTR kan det være svært helt at få overblikket over rollen, ansvaret og forventningerne. Dem har vi derfor kondenseret på to sider, så du hurtigt får et overblik.

Arbejdet som FTR varierer fra region til region. Og disse forskelle forsøger vi hele tiden at tænke ind, når vi fx laver materiale. For at styrke denne indsats modtager du som ny FTR derfor også en såkaldt regional startpakke. Den indeholder regionale kontaktpersoner, relevante aftaler, materialer og årshjul, som er særligt relevante i din region.

Alle tre materialer vil nye FTR modtage med posten, når de er blevet valgt.

På hjemmesiden er vi i fuld gang med at udvikle et område under ”Tillidsvalgt” særligt til FTR. Det skal understøtte den vidensformidling, de andre materialer giver, ligesom den henviser til andre sider, der kan give dig yderligere råd, vejledning og inspiration til at udfylde din rolle som FTR. Området vil være i luften i starten af april.

God fornøjelse – og tak for din indsats.

Læs mere om at være tillidsvalgt i Yngre Læger her.

Stor indsats blandt TR og FTR til OK24-medlemsmøder har givet pote

Yngre Lægers OK24-proces er blevet skudt rigtig godt i gang med afholdelsen af en masse medlemsmøder både lokalt på de enkelte afdelinger og arbejdspladser og på flere sygehuse. 

Det har muliggjort, at medlemmerne har haft lejlighed til sammen med deres kolleger at drøfte rammer og vilkår for deres lægeliv og viderebringe essensen af dette til os i Yngre Læger.

”En stor tak til alle TR og FTR for det engagement og den store indsats, der har været lagt ude hos jer. Der er blevet indsendt mere end 1.100 formularer fra medlemmerne, og det vidner om et stort engagement hos vores medlemmer omkring deres arbejdsvilkår,” lyder det fra Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Vi arbejder videre med alle de forslag, der er kommet. I første omgang vil det udmønte sig i et forslag til Yngre Lægers kravspakke til OK24, der vil blive fremlagt på vores repræsentantskabsmøde den 11. maj 2023.
 
Inden da vil kravspakken komme ud til drøftelse regionalt i forbindelse med forberedelsen af repræsentantskabsmødet. Det vil derfor være muligt for jer som TR og FTR at deltage i de regionale Yngre Lægerådsmøder og høre, hvad der er kommet ud af indsatsen.

Læs mere om OK24.

Velkomstmøde for nye tillidsvalgte i Almen Praksis

Er du nyvalgt TR i almen praksis og har brug for at blive hjulpet godt i gang?

Så vær med når vi afholder velkomstmøde for nye TR i almen praksis og få en introduktion til din nye funktion som tillidsvalgt for yngre læger i almen praksis samt information om, hvor du kan søge mere viden og hjælp.

Mødet afholdes virtuelt onsdag den 26. april, kl. 15:00-16:00.
Du tilmelder dig her.

Husk også at melde dig til uddannelsen for tillidsvalgte i almen praksis, der afholdes den 26. – 27. september 2023 på Hotel Koldingfjord.

FTR-dag med fokus på FTR-rollen

Flere steder i landet har der i slutningen af februar været afholdt FTR-dag, hvor FTR-projektet og de værktøjer til FTR, der er udviklet heri, er blevet præsenteret og drøftet. Præsentationen stod Mathias Lisby og Bo Rahbek fra Yngre Lægers sekretariat for.

I Region Hovedstaden og i Region Syd blev blandt andet FTR-håndbogen gennemgået på møderne, og det affødte i Region Syd en drøftelse af, hvordan man bedst muligt kan klædes på til at varetage lønforhandlinger, drøftelse af rekruttering og fastholdelse af TR og FTR samt udvalgsmedlemmer og generelt motivering af vores medlemmer, og hvilke emner, der er vigtige at tage op.

Derudover optog det også deltagerne, hvordan FTR kan sparre sammen regionalt om sager. Ofte sidder FTR nemlig med mange af de samme ting, selvom det er på forskellige sygehuse, matrikler og afdelinger.

Fremmødet var stort, og der deltog FTR og FTR-suppleanter fra hospitaler i regionerne.

Læs mere om at være tillidsvalgt i Yngre Læger her.

Speciallæger får for lidt efteruddannelse

Speciallægers efteruddannelse er vigtig for at fremtidssikre fagligheden i sundhedsvæsenet. Alligevel får fire ud af fem speciallæger ikke det antal efteruddannelsesdage, som de er berettiget til. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Yngre Læger.

Undersøgelsen viser samtidig, at det er vigtigt, at man får afholdt sin MUS. For afholder man MUS, er der større chance for, at man har en efteruddannelsesplan. Og har man en efteruddannelsesplan, får man afholdt flere efteruddannelsesdage.

Så derfor en opfordring til jer som TR og FTR om også på afdelingerne og hospitalerne at være med til at sætte fokus på emnet.

Vi har tidligere sendt materiale ud, som du meget gerne må bruge til at tage en dialog med både afdelingslægerne og ledelsen om efteruddannelse.

Læs mere om hvad du helt konkret kan gøre som TR eller FTR.

Se undersøgelsen om afdelingslægers efteruddannelse her.

Kommende arrangementer for TR og FTR

TR-dag i Region Nord
Kom med til en spændende dag med fokus på hvor rollen som TR/FTR kan tage dig hen.
Hør fx hvordan én af regionens cheflæger ser på samarbejdet med TR, og hvordan han har kunnet bruge egne erfaringer fra sin tid som tillidsvalgt.
Du kan også være med til at drøfte, hvilke kompetencer og netværksmuligheder samarbejdet i MED-systemet åbner for dig.

Tilmeld dig.

Er du TR? Husk at bruge TR-postkassen

Er du anmeldt som TR, har du fået en elektronisk TR-postkasse fra Yngre Læger. Det er her, Yngre Læger sender dig mails i din rolle som TR, og herfra du som TR kommunikerer med Yngre Læger.

Husk at tjekke din TR-mailboks hver dag - det er vigtigt, for at du kan varetage dit arbejde som TR. 

Og husk at sprede budskabet til dine TR-kollegaer: At det er i TR-mailpostkassen, det foregår.

Vær opmærksom på, at post kan havne i ”Uønsket mail”, så tjek også her. Har du tekniske problemer med postkassen, er du velkommen til at kontakte Claus Kanstrup i Yngre Læger, cbk.yl@dadl.dk / 35 44 84 10.

Yngre Læger, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.
Klik her, hvis du ikke vil have nyhedsbrevet mere