Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.
nieuwsbrief De Omslag | juni 2022

Week van de participatie editie 2022

Het was een mooie week! We zijn onder de indruk van zoveel mensen en organisaties die bij hebben gedragen door hun deuren open te zetten en collega's te informeren en inspireren met mogelijkheden om (weer) mee te doen. 

100 activiteiten!
In het programma waren bijna 100 activiteiten beschikbaar. Er zijn mooie inhoudelijke gesprekken gevoerd tijdens werkbezoeken en dialoog bijeenkomsten.
Wat opviel was dat de opkomst niet heel groot was. We hebben over de jaren verschillende vormen uitgeprobeerd. Of dat vraagt om keuzes of een andere opzet gaan we met elkaar bedenken!

Week gemist? 
Was je niet in de gelegenheid of wil je meer weten over participatie? We hebben voor na de zomer twee projecten om naar uit te kijken: een nieuwe training Work First op een online trainingsplatform via de Participatiegids en een totaal vernieuwd Jekuntmeer.nl. Lees meer hieronder. 

Work First

Als professional ondersteun je mensen bij participatie. Work First is een trainingsprogramma dat je daarbij gaat helpen. Het is ontwikkeld door alle partners in de maatschappelijke opvang in Amsterdam.

Work First is er voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de MO/BW. Tijdens deze training word je meegenomen in de verschillende routes naar werk of dagbesteding in Amsterdam. Ook leer je omgaan met de stigma's en krijg je tools om in gesprek te gaan. 

De online modules zijn na de zomer beschikbaar via een nieuw online trainingsplatform voor iedereen toegankelijk via de Participatiegids.nl. Lees meer.

Jekuntmeer vernieuwt!

De Omslag werkt hard aan vernieuwing van jekuntmeer.nl. De sociale kaart voor participatie in Amsterdam en Utrecht wordt vernieuwd met niet alleen een nieuw uiterlijk. Later dit jaar kun je locatie gericht of begeleid zoeken en zijn er eenvoudiger filters. Voor aanbieders wordt het eenvoudiger invoeren. En bovendien is er dan ook plaats voor betaald werk en vacatures. Het zoeken naar actueel en goed aanbod gaat ook nu al natuurlijk, maak er gebruik van

bedankt! 

De Week van de participatie werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en alle deelnemende organisaties, powered by de Participatiegids en de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Bedankt allemaal!

Stichting De Omslag
 
 

t. 020 486 01 49
info@deomslag.nl

Klik hier indien u geen berichten meer wilt ontvangen.