Derde nieuwsbrief Duurzaam Netwerk Almelo

 
  Al ruim 90 DNA leden actief!
 
 

Beste DNA-leden

Voor u ligt de derde DNA-nieuwsbrief. Het DNA-bestuur kijkt met gepaste trots terug op een bewogen en duurzame periode. Met 100 aangesloten leden in het vooruitzicht, is DNA uitgegroeid tot een netwerk van organisaties in en rond Almelo die meer willen doen aan duurzaamheid. Steeds meer leden weten ons te vinden als intermediair voor duurzame initiatieven of als klankbord voor ideeen, ervaringen en kennis. En dat is ook precies het doel van DNA. Ik wens u veel plezier met het lezen van deze DNA-nieuwsbrief. Als u opmerkingen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met info@duurzaamnetwerkalmelo.nl of contact opnemen met 06-10825778. Met een vriendelijke zomergroet, Laurens Pouwel, Voorzitter Stichting Duurzaam Netwerk Almelo

 
 

Tweede editie Slingerbeurs is € 203.230,-- waard

De 2e Slingerbeurs in Almelo heeft in totaal 150 matches opgeleverd met een gezamenlijke waarde van 203.203,-- euro. 55 maatschappelijke instellingen (vragers) en 48 bedrijven (aanbieders) kwamen bijeen om met gesloten beurs te onderhandelen over vraag en aanbod. In totaal gaat het bedrijfsleven 5255 uur aan de Almelose samenleving besteden in de vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Lees meer op www.deslingeralmelo.nl.

 
 

Tuin gereedschap van de Voedselbank Almelo gaat voortaan achter slot en grendel, na diefstal.

Dieven hebben volgens Marinus Trommel van de Voedselbank voor zo'n 1000 euro aan (tuin) gereedschap en andere spullen gestolen. Harken, een snoeischaar, een complete tuinset en een koffiezetapparaat, het werd allemaal meegenomen bij de moestuin van de Voedselbank aan de Zwaluwenstraat. Vanuit de samenleving en het bedrijfsleven is hulp aangeboden, zo is er een andere tuinset aangeboden. Om diefstal te voorkomen wordt het nieuwe gereedschap, zodra dit weer kan worden aangevuld, veiliger opgeborgen.

 
 

Nationaal Integratiediner

Op 10 oktober 2012 wordt het Nationaal Integratiediner georganiseerd. Dit diner bestaat uit diners waarbij de deelnemers praten over elkaars culturen. 'Proef de kracht van het verschil' is het motto, waarmee het initiatief wil laten zien dat verschillen tussen mensen leiden tot nieuwe ideeen, innovaties en dus tot succes. Het doel is om tienduizenden mensen met elkaar in verbinding te brengen aan 5.000 tafels. Alle DNA leden zijn van harte uitgenodigd om kosteloos deel te nemen aan het Nationaal Integratiediner. Deelnemende organisaties houden een diner bij hen op kantoor, bij medewerkers thuis of bij de klant. Collega's koken voor elkaar gerechten uit de eigen cultuur. Op www.nationaalintegratiediner.nl kunt u meer informatie vinden over dit intitiatief.

 
 

Slotconferentie Duurzame Stadsranden

De gemeente Almelo heeft deelgenomen aan een Europees project om samen met buitenlandse gemeenten te onderzoeken hoe stadsranden duurzaam kunnen worden ingericht met aandacht voor behoud, ontwikkeling van recreatie en toerisme, nieuwe initiatieven kortom die de stadsrandeneconomie levendig kunnen houden en van nieuw elan kunnen voorzien. Op www.sustainablefringes.eu , kunt u meer lezen over de resulaten die ook op lokaal niveau nieuwe impulsen kunnen geven aan de ontwikkeling van de stadsrand.

 
 

Uitspraak van de week

Geluk is geheel afhankelijk van onszelf (Aristoteles - Grieks filosoof 384 v. Chr. - 322 v. Chr).

 
 

Nieuwe energieoplossingen Cogas

Om het energiegebruik te verminderen, heeft de Cogas drie pijlers ontwikkeld waarmee dit kan worden bereikt: informatie, beleving en financieel. Door op basis van deze drie pijlers projecten en onderzoeken te doen, beoogt Cogas nieuwe energieoplossingen te realiseren. Cogas gaat ondermeer een pilot uitvoeren bij klanten thuis om klanten ook inzicht te geven maar ook controle op hun verbruik via een slimme app. Mocht u een idee hebben dat aansluit bij de ambitie van Cogas, neem dan contact op met e.coppoolse@cogas.nl of 06-24910091.

 
 

Commerciele cases

Regelmatig wordt de Stichting benaderd of wij commerciele initiatieven in onze nieuwsbrief willen opnemen. Deze nieuwsbrief en onze website zijn ons platform. Op de website kunnen onze leden hun cases plaatsen, wij gaan echter geen commerciele projecten en diensten adopteren omdat wij daarvoor niet de capaciteit hebben maar ook omdat wij geen actieve rol willen hebben in commerciele projecten. Wij willen wel een platform bieden waardoor bedrijven hun diensten onder de aandacht kunnen brengen van onze leden.

Commerciele cases kunnen in onze nieuwsbrief worden geplaatst mits het bedrijf lid is. Wij kunnen maximaal 3 cases plaatsen per nieuwsbrief. Eenmalige plaatsing kost € 75,--. Wilt u uw cases vaker plaatsen met een maximum van 3x achtereen, dan kunnen wij u deze mogelijkheid bieden voor € 250,--. Plaatsing bestaat dan uit, maximaal 30 woorden of 3 regels, een door het bedrijf aan te leveren foto en een link naar de internetsite waar nadere informatie over het project kan worden verkregen. Vragen of commerciele cases voor onze nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar Webmaster info@duurzaamnetwerkalmelo.nl.

 
 

Werving vrijwilligers naturhus

Het natuurhus is een initiatief van 6 Almelose groene verenigingen (NIVON, KNNV, NBV, Groei & Bloei, Astrona en IVN). Het Hagenpark wordt omgetoverd in een groene oase met daarin een duurzaam gebouw. Uit kostenoogpunt wordt dit project met vrijwilligers aangepakt en worden maatschappelijk bewuste organisaties gevraagd een bijdrage te leveren (geld, uren en/of materialen). Voor meer info zie www.natuurhusalmelo.nl.

 
 

 
     
 
 

Belangrijke Links

   
 

Wilt u duurzamer ondernemen? Kijk dan eerst voor tips van college-ondernemers op www.duurzaamnetwerkalmelo.nl

Maar bezoek ook eens de volgende websites.

www.mvonederland.nl

www.mvoplatform.nl

www.samenvoor.nl

www.duurzameagenda.nl

www.duurzaamnieuws.nl
 

   
 
 


Agenda

   
 
4 september duurzame dinsdag

10 oktober Nationaal Integratie diner


   

Disclaimer
Deze nieuwsbrief (hierbij inbegrepen de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De stichting DNA besteed uiterste zorg aan het zo actueel mogelijk maken van de nieuwsbrief, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De stichting DNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de informatie of de informatiebronnen en is voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de nieuwsbrief verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen in de nieuwsbrief kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de gegeven informatie. Verwijzingen naar sites die niet door de stichting worden onderhouden zijn louter ter informatie van de lezer van de nieuwsbrief (of de bezoeker van de website) opgenomen. Ondanks dat de stichting selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de sites die niet door de stichting worden onderhouden wordt afgewezen. Dat zelfde geldt behalve voor de nieuwsbrief van de stichting DNA ook voor de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl. Verwijzing naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.