Vijfde nieuwsbrief Duurzaam Netwerk Almelo

 
  Al bijna 100 DNA leden actief!
 
 

Beste DNA leden

Op donderdag 21 maart 2013 organiseert DNA een kennistafel bijeenkomst in het Polman Stadion. Aan de hand van diverse thema's op het gebied van duurzaamheid worden in kleine groepen kennis, ideeen en ervaringen uitgewisseld onder begeleiding van een facilitator. Daarnaast hebben we een zeer interessante gastspreker uitgenodigd die met een boeiende reiservaring deze middag zal introduceren. Noteert u al vast deze datum in uw agenda! Het belooft een interessante en interactieve middag te worden waarbij tevens het 100ste DNA-lid bekend wordt gemaakt.

Ik wens u namens het bestuur prettige feestdagen en een gezond en duurzaam 2013!

Met vriendelijke groet,

Laurens Pouwel (voorzitter Duurzaam Netwerk Almelo)

 
 

Nieuwe website Armoedepact Almelo

Tijdens een goed bezochte en indrukwekkende bijeenkomst van het Armoedepact Almelo op 21 november jl. heeft zich opnieuw een aantal partijen aangesloten bij het Armoedepact Almelo. De partners van het Armoedepact stellen zich ten doel om de problemen van armoede bij een substantieel deel van de Almelose gezinnen gezamenlijk en gestructureerd aan te pakken. Tijdens deze bijeenkomst nam wethouder Kuik-Verweg de nieuwe website www.armoedepact.nl officieel in gebruik.

 
 

Fun-IE-Fit centrum

Naar verwachting begin januari 2013 zal het Fun-IE-Fit-centrum in het Meester Siebelinkhuis operationeel zijn. Dan kunnen de deelnemers van Stichting De Klup, maar ook andere geinteresseerden, gebruik maken van het game-, sport- en healthcentrum Fun-IE-Fit. Een uniek voorbeeld van cocreatie tussen Stichting De Klup, het bedrijfsleven, e-sport en onderwijsinstellingen. Zie hiervoor ook www.deklup.nl/actueel/?id=287.

 
 

Uitspraak van de week

Besteed uw geld goed, maar besteed uw tijd beter.

(Elbert Hubbard, schrijver 1859-1915)

 
 

E-bikes

Steeds meer bedrijven gaan over op duurzame maatregelen. Zo ook Urenco Nederland. Het bedrijf biedt werknemers van het bedrijf die per e-bike naar het werk komen de mogelijkheid om hun fiets op te laden terwijl ze zelf aan het werk zijn. Hiermee hoopt URENCO Nederland dat er meer collega's op de e-bike naar het werk komen.

 
 

21 maart Kennistafels DNA

Het DNA bestuur is bezig met het voorbereiden van een kennis tafelbijeenkomst op 21 maart. Onze voorzitter had het er in zijn voorwoord al over. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn sleutelwoorden om in economisch opzicht verantwoord te ondernemen. Tijdens de kennis tafelbijeenkomsten zal er aandacht zijn voor de thema's Planet, People en Profit, thema's die ook symbolisch worden weergegeven via het 'beeldje' in bovenstaande afbeelding. Ons verzoek aan u is om de datum van 21 maart 2013 alvast in uw agenda te reserveren.

 
 

VNO-NCW

In 2013 vindt voor de 5e keer het Pioneering Jaarevenement plaats. Dit jaar werd de Pioneering Innovation Award gewonnen door Schildersbedrijf Gebr. van der Geest uit Enschede. Wellicht wilt u als DNA lid volgend jaar voor deze award "meest vernieuwende ondernemer in de bouw" in aanmerking komen? Dan kunt u meer over dit initiatief lezen op www.vno-ncwmidden.nl.

 
 

Commerciele cases

Regelmatig wordt de Stichting benaderd of wij commerciele initiatieven in onze nieuwsbrief willen opnemen. Deze nieuwsbrief en website zijn ons platform. Op de website kunnen onze leden hun cases plaatsen, wij gaan echter geen commerciele projecten en diensten adopteren omdat wij daarvoor niet de capaciteit hebben maar ook omdat wij geen actieve rol willen hebben in commerciele projecten. Wij willen wel een platform bieden waardoor bedrijven hun diensten onder de aandacht kunnen brengen van onze leden.

Commerciele cases kunnen in onze nieuwsbrief worden geplaatst mits het bedrijf lid is. Wij kunnen maximaal 3 cases plaatsen per nieuwsbrief. Eenmalige plaatsing kost € 75,--. Wilt u uw cases vaker plaatsen met een maximum van 3x achtereen, dan kunnen wij u deze mogelijkheid bieden voor € 250,--. Plaatsing bestaat dan uit, maximaal 30 woorden of 3 regels, een door het bedrijf aan te leveren foto en een link naar de internetsite waar nadere informatie over het project kan worden verkregen. Vragen of commerciele cases voor onze nieuwsbrief, kunnen worden gestuurd naar de Webmaster info@duurzaamnetwerkalmelo.nl

 
 

 
 

 
     
 
 

Belangrijke Links

   
 

Wilt u duurzamer ondernemen? Kijk dan eerst voor tips van college-ondernemers op www.duurzaamnetwerkalmelo.nl

Maar bezoek ook eens de volgende websites.

www.mvonederland.nl

www.mvoplatform.nl

www.samenvoor.nl

www.duurzameagenda.nl

www.duurzaamnieuws.nl

   
 


Agenda

   
 

21 maart Kennistafels DNA

   

Disclaimer
Deze nieuwsbrief (hierbij inbegrepen de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De stichting DNA besteed uiterste zorg aan het zo actueel mogelijk maken van de nieuwsbrief, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De stichting DNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de informatie of de informatiebronnen en is voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de nieuwsbrief verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen in de nieuwsbrief kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de gegeven informatie. Verwijzingen naar sites die niet door de stichting worden onderhouden zijn louter ter informatie van de lezer van de nieuwsbrief (of de bezoeker van de website) opgenomen. Ondanks dat de stichting selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de sites die niet door de stichting worden onderhouden wordt afgewezen. Dat zelfde geldt behalve voor de nieuwsbrief van de stichting DNA ook voor de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl. Verwijzing naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.