"Tweede nieuwsbrief Duurzaam Netwerk Almelo"

 
 
 
 

Almelo duurzamer

Bij de start van het Duurzaam Netwerk Almelo stonden vier bedrijven en de gemeente achter het idee om Almelo duurzamer te maken. Het idee was om meerdere ondernemers bij elkaar te brengen om samen ideeen te bedenken en elkaar te inspireren. Inmiddels hebben meer dan 70 bedrijven zich aangemeld. Met recht iets om trots op te zijn. Maar geen reden om tevreden achterover te leunen. Met de nieuwsbrief wil DNA laten zien wat er gebeurd is, wat er nu gebeurd en wat er nog gaat gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Doet u mee?

 
 

MVO Nederland

MVO Nederland ondersteunt regionale netwerken. Het Duurzaam Netwerk Almelo (DNA) is hier een mooi voorbeeld van, aldus Pieter van der Ploeg. Lees meer op mvonederland.nl

Sperker werkt bij MVO Nederland (www.mvonederland.nl). Hij constateert, dat veel van die netwerken vergelijkbare ambities en wensen hebben. Daarom is MVO Nederland een plan aan het uitwerken om deze netwerken te faciliteren om het DNA te kunnen ondersteunen.
 
 

Bomen planten

Tijdens de ondertekening van de intentieovereenkomst op 26 oktober vorig jaar hebben de initiatiefnemers de gemeente 5 appelbomen aangeboden. Deze zijn door de bedrijven geplant op 25 april op het bedrijventerrein Twentepoort en de bedoeling is dat iedereen daar straks de vruchten van kan plukken.

 
 

1 miljoen druppels

Dit is een project van Asito dat is gericht op duurzaamheid. Als je echt het verschil wilt maken dan heb je de kracht van de massa nodig. Een persoon die aan duurzaamheid doet is slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar een miljoen druppels zullen deze plaat behoorlijk afkoelen.

 
 

Uitspraak van de week

"De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht".

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

 
 

Slingerbeurs op 15 juni 2012!

Op vrijdag 15 jui wordt in Almelo voor de tweede keer de beursvloer voor maatschappelijke activiteiten georganiseerd. In het ROC in Almelo ontmoeten die middag vraag en aanbod van maatschappelijke activiteiten elkaar. Bedrijven die voor hun medewerkers activiteiten zoeken, komen hier in contact met instellingen, die bepaalde klussen opgeknapt willen zien. Hoewel er aan elke "match" een geldelijke waarde wordt gekoppeld, komt er juist geen geld aan te pas. De match wordt geraliseerd door het beschikbaar stellen van kennis, menskracht en materiaal.

Bedrijven die geinteresseerd zijn in deelname aan deze beursvloer, kunnen contact opnemen met www.deslingeralmelo.nl. Hier kunt u zicht tevens aanmelden voor de gratis workshop voor bedrijven, om meer te weten te komen over deze beursvloer voor maatschappelijke projecten!

STICHTINGSBESTUUR OVERLEGT MET LEDEN

Het Stichtingsbestuur van het Duurzaam Netwerk Almelo heeft enkele leden benaderd voor een brainstorm om nader van gedachten te wisselen over het initiatief. Tijdens deze eerste brainstorm is gesproken over ondermeer de wijze waarop de leden zelf het duurzaamnetwerk ervaren, mee willen doen en verder betrokken willen blijven. Deze eerste positieve ervaring is voor het Stichtingsbestuur zeker reden om vaker van deze brainstormen met (een deel van) de leden te houden.

 
 

We hebben onze stichting opgericht en onze bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Laurens Pouwel (voorzitter)
  • Rine van Iperen (secretaris)
  • Johan Mensink (penningmeester)
  • Erik Hutte
  • Sander Volkerink

Wij stellen het op prijs wanneer u uw vragen, opmerkingen en suggesties aan ons doorgeeft. Dit kan naar het mailadres info@duurzaamnetwerkalmelo.nl .

AGENDA


- 15 juni: Slingerbeurs

Kent u zelf een evenement dan stellen we het op prijs als u het aan ons door wilt geven. Wij zullen het dan vermelden in de volgende nieuwsbrief.

 
     
 
 

   
 

Belangrijke Links

   
 

Wilt u duurzamer ondernemen? Kijk dan eerst voort tips van collega-ondernemers op www.duurzaamnetwerkalmelo.nl 

Maar bezoek ook eens de volgende websites.

www.mvonederland.nl
www.mvoplatform.nl
www.samenvoor.nl
www.duurzameagenda.nl
www.duurzaamnieuws.nl

 

   
 
 
 

   
       

Disclaimer
Deze nieuwsbrief (hierbij inbegrepen de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De stichting DNA besteed uiterste zorg aan het zo actueel mogelijk maken van de nieuwsbrief, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De stichting DNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de informatie of de informatiebronnen en is voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de nieuwsbrief verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen in de nieuwsbrief kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de gegeven informatie. Verwijzingen naar sites die niet door de stichting worden onderhouden zijn louter ter informatie van de lezer van de nieuwsbrief (of de bezoeker van de website) opgenomen. Ondanks dat de stichting selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de sites die niet door de stichting worden onderhouden wordt afgewezen. Dat zelfde geldt behalve voor de nieuwsbrief van de stichting DNA ook voor de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl. Verwijzing naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.