Kennistafel- bijeenkomst DNA 21 maart 2013

 
 
 
 

Beste DNA leden,

In onze vorige nieuwsbrief heb ik u de kennistafelbijeenkomst die op donderdagmiddag 21 maart in het Polman Stadion wordt gehouden aangekondigd. Ik heb u ook verzocht deze datum in uw agenda te reserveren.

Inmiddels zijn we een heel eind verder met de organisatie van deze 'duurzame' bijeenkomst. En ik kan niet anders zeggen dan dat het programma er veelbelovend uit ziet. Er is een interessante gastspreker uitgenodigd en in kleinere groepen worden kennis, ideeen en ervaringen over de drie P's, People, Planet en Profit uitgewisseld.

Het belooft een interessante en interactieve middag te worden waarbij tevens het 100ste DNA-lid bekend wordt gemaakt. Wij verwachten een grote belangstelling bij onze leden om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Dat is dan ook de reden dat ik u hierbij nogmaals adviseer donderdagmiddag 21 maart te reserveren in uw agenda. Het aantal leden dat aan de kennistafelbijeenkomst kan deelnemen is begrensd op 60 deelnemers.

In onze volgende nieuwsbrief treft u nog meer informatie en nieuws aan over het programma voor deze middag.

Ik hoop u op 21 maart 2013 in het Polman Stadion te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groet,

Laurens Pouwel (voorzitter Duurzaam Netwerk Almelo)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 
 

Belangrijke Links

   
 

Wilt u duurzamer ondernemen? Kijk dan eerst voor tips van college-ondernemers op www.duurzaamnetwerkalmelo.nl

Maar bezoek ook eens de volgende websites.

www.mvonederland.nl

www.mvoplatform.nl

www.samenvoor.nl

www.duurzameagenda.nl

www.duurzaamnieuws.nl

   
 


Agenda

   
 

21 maart

Kennistafelbijeenkomst DNA

   

Disclaimer
Deze nieuwsbrief (hierbij inbegrepen de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De stichting DNA besteed uiterste zorg aan het zo actueel mogelijk maken van de nieuwsbrief, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De stichting DNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de informatie of de informatiebronnen en is voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de nieuwsbrief verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen in de nieuwsbrief kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de gegeven informatie. Verwijzingen naar sites die niet door de stichting worden onderhouden zijn louter ter informatie van de lezer van de nieuwsbrief (of de bezoeker van de website) opgenomen. Ondanks dat de stichting selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de sites die niet door de stichting worden onderhouden wordt afgewezen. Dat zelfde geldt behalve voor de nieuwsbrief van de stichting DNA ook voor de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl. Verwijzing naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.