Vierde nieuwsbrief Duurzaaam Netwerk Almelo

 
 
 
 

Beste DNA-leden

In deze nieuwsbrief vindt u weer een scala van duurzaamheidsactiviteiten. Soms activiteiten waar je als organisatie direct iets mee kunt. Soms iets waar je door aan het denken wordt gezet of geinspireerd. Dat is precies waarom we Duurzaam Netwerk Almelo hebben opgericht, dat we als Almelose ondernemers elkaar inspireren op de weg naar een duurzaam Almelo. Of we nu lokaal, nationaal of internationaal opereren, iedereen probeert dat zo maatschappelijk verantwoord en duurzaam mogelijk te doen. En of we nu een startende ondernemer zijn of eentje met jarenlange ervaring, de aard van ondernemen is toch ook open staan voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven en die met een jeugdig enthousiasme adopteren als we daar kansen toe zien?

Veel plezier met deze DNA-nieuwsbrief,

Jan van Rijn, General Manager PANalytical Almelo

 
 

Opmerkelijk

In onze nieuwsbrief treft u veel informatie aan over duurzame initiatieven. Van Herman Wijffels hoorden wij een aantal opmerkelijke quotes die ook met duurzaamheid te maken hebben. Een aantal willen wij u niet onthouden.

"We leven van de rente op ons natuurlijk kapitaal; deze is op, we teren nu in op de hoofdsom";

"Er moet een culturele omslag plaatsvinden waarbij de consument niet uit is op het bezit van spullen, maar alleen het gebruik of de functionaliteit ervan genoeg is. Dat is de wereld die zich gaat vormen de komende periode."

"Er is een transitie zichbaar naar een nieuwe manier van werken."

"Hoe vinden wij de weg naar de volgende stap in de maatschappelijke ontwikkeling?". 

 
 

Opmerkelijk (2)

Daarnaast hoorden wij ook van Jeroen Smit een aantal opmerkelijke uitspraken over goed leiderschap in de 21e eeuw.

"We kunnen niet zonder elkaar en moeten dus voor elkaar zorgen."

"Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt."

"Een goede bankier is een halve ambtenaar."

"Sommige mensen denken dat ze appels moeten maken, terwijl ze een perenboom zijn. Doe wat je moet doen!"

 
 

Nationaal Integratiediner ook in Almelo

Op woensdag 10 oktober werd het Nationaal Integratiediner gehouden. Aan 1200 tafels door heel Nederland hebben 7000 deelnemers voor elkaar gekookt en samen gegeten. Het doel van de avond was om elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen. Op deze manier wordt begrip vergroot en de samenwerking tussen mensen verbeterd. Ook in Almelo waren er verschillende deelnemers. Naast Asito, initiatiefnemer van het Nationaal Integratiediner, werd er ook gegeten bij de Rabobank, Twentse Zorgcentra, ZGT en op het stadion Heracles Almelo. Ook volgens jaar zal er een Nationaal Integratiediner georganiseerd worden. Op 10 oktober 2013 zijn alle organisaties van harte welkom om mee te doen. Via www.nationaalintegratiediner.nl kunnen geinteresseerden meer informatie krijgen.

 
 

Commerciele cases

Regelmatig wordt de Stichting benaderd of wij commerciele initiatieven in onze nieuwsbrief willen opnemen. Deze nieuwsbrief en onze website zijn ons platform. Op de website kunnen onze leden hun cases plaatsen, wij gaan echter geen commerciele projecten en diensten adopteren omdat wij daarvoor niet de capaciteit hebben maar ook omdat wij geen actieve rol willen hebben in commerciele projecten. Wij willen wel een platform bieden waardoor bedrijven hun diensten onder de aandacht kunnen brengen van onze leden.

Commerciele cases kunnen in onze nieuwsbrief worden geplaatst mits het bedrijf lid is. Wij kunnen maximaal 3 cases plaatsen per nieuwsbrief. Eenmalige plaatsing kost € 75,--. Wilt u uw cases vaker plaatsen met een maximum van 3x achtereen, dan kunnen wij u deze mogelijkheid bieden voor € 250,--. Plaatsing bestaat dan uit, maximaal 30 woorden of 3 regels, een door het bedrijf aan te leveren foto en een link naar de internetsite waar nadere informatie over het project kan worden verkregen. Vragen of commerciele cases voor onze nieuwsbrief, kunnen gestuurd worden naar Webmaster info@duurzaamnetwerkalmelo.nl

 
 

Zonnepanelen + reflecterende dakbedekking?

Zonnepanelen en reflecterende dakbedekking? Een duurzaam duo waarmee uw energiekosten dalen. De energieprijzen stijen maar door, op niet al te lange termijn komt de Nederlandse consument in de situatie waarin de energiekosten hoger zijn dan de woonlasten. En ook bedrijven zien in deze tijden van crisis hun energierekening stijgen. De oplossing? De unieke combinatie van zonnepanelen + reflecterende dakbedekking van Löwik installatietechniek.

Het voordeel? Aantoonbaar dalende energiekosten. Tegelijkertijd draagt u bij aan een duurzaam bewoonde aarde. Zonnepanelen worden steeds voordeliger en het geboden rendement stijgt. Dit rendement geeft u een ongekende extra impuls met witte reflecterende zonnepanelen. Hiermee dalen uw energie- en aircokosten met nog een 10 tot 15% extra.

De investering n dit slimme duosysteem verdient zichzelf terug. Kortom, onze witte dakbedekking met een hoge reflectiewaarde vormt samen met de zonnepanelen een duurzaam duo op woning of bedrijfspand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan Keizers of Jan de Haan van Löwik Installatietechniek via 0546 - 488888 of kijk op www.lowik.nl.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 
 

Belangrijke Links

   
 

Wilt u duurzamer ondernemen? Kijk dan eerst voor tips van college-ondernemers op www.duurzaamnetwerkalmelo.nl

Maar bezoek ook eens de volgende websites.

www.mvonederland.nl

www.mvoplatform.nl

www.samenvoor.nl

www.duurzameagenda.nl

www.duurzaamnieuws.nl

   
 


Agenda

   
     

Disclaimer
Deze nieuwsbrief (hierbij inbegrepen de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De stichting DNA besteed uiterste zorg aan het zo actueel mogelijk maken van de nieuwsbrief, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De stichting DNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de informatie of de informatiebronnen en is voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de nieuwsbrief verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen in de nieuwsbrief kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de gegeven informatie. Verwijzingen naar sites die niet door de stichting worden onderhouden zijn louter ter informatie van de lezer van de nieuwsbrief (of de bezoeker van de website) opgenomen. Ondanks dat de stichting selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de sites die niet door de stichting worden onderhouden wordt afgewezen. Dat zelfde geldt behalve voor de nieuwsbrief van de stichting DNA ook voor de website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl. Verwijzing naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.